Resource Material for Anemia Training

Material for Anemia

Note on Anemia

Anemia thematic knowledge

आपल्या शरीरातील रक्तातील लाल रक्तपेशीतील हिमोग्लोबिनच्या प्रमाणात होणारी घाट याला रक्तक्षय म्हणतात .

रक्तक्षयाची लक्षणे - 1. भूक मंदावते. 2. थकवा जाणवतो. 3. स्वभाव चिडचिडा होतो. 4. अभ्यासात लक्ष लागत नाही. 5. चेहेरा व पायाच्या घोट्याला सूज येते.

रक्तक्षयावर उपाय- आपल्या शरीरात लोहाचे प्रमाण कमी होते तसेच शरीरात जंताचे प्रमाण वाढते त्यामुळे शरीरात रक्त कमी होते. शरीरात रक्ताचे प्रमाण वाढवण्यासाठी खलील गोष्टींची काळजी घ्यावी. 1. आहारात भरपूर हिरव्या पालेभाज्या खाणे. 2. आहारात मास, मासे, मटण, चिकन, अंडे,लिव्हर, खाणे. 3. दुध, मोडआलेली कडधान्य, डाळी, राजमा, चवळी, सुकामेवा इत्यादीचे सेवन करणे. 4. लोहाची (रक्तवाढीची) गोळी घेणे. 5. सहा महिन्यातून एक जंतांची गोळी घेणे. 6. आयोडीनयुक्त मिठाचे सेवन करणे. 7. लहान मुलांना आयर्नचे औषध दर सहामहिन्यातून देणे. 8. शौचास जाताना चपलेचा वापर जारणे. या प्रमाणे काळजी घेतली तर रक्तक्षय होत नाही.

Anemia Related Discussions

Q. अम्माजीने गुडीयामध्ये कोणती कमतरता सांगितली?

लीला भूसारा

या व्हिडिओमध्ये लहान मुलांना रक्ताची कमतरता असेल तर हिरव्या पाल्येभाज्या,पालक,मांस,मच्छी,डाळ हे खावे. तसेच लोह वाढण्यासाठी आवळा,संत्री,लिंबु हे खावे.आयोडिन मीठ हे खायाला पाहिजे लहान मुलाच्या पोटात होऊ नये म्हणुन बाथरुमच्या जवळ खेळु नये.बाथरुमला जाताना चप्पल घालुन जावे.बाथरुमला जाऊन आल्यावर साबनाने हात धुवावे.घराची साफ सफाई करणे ,हे या व्हिडिओत थुप छान सागिंतले आहे.

दर्शना सातवी

.१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले. ३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते ४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे. ६) हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते. ७) आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे.

दर्शना सातवी

मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी. आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये. मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी. वाढण्यासाठी आयरन

रेणुका लाखंकर

१) अम्माजीने गुडीयामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) ज्या पदार्थात लोहाचे प्रमाण जास्त असेल , जसे की हिरव्या पालेभाज्या , डाळ , गुळ , मांस , तसेच लिंबु , संत्री , आवळा इत्यादी . हे अम्माजीने गुडीया ला खाण्यासाठी द्यायला सांगितले. ३) 3) लिंबु , संत्री , आवळा हे वस्तू खायला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते. ४) 6 महिन्याच्या मुलां पासुन ते 5 वर्षाच्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन च्या गोळ्या आणि आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे.

रेणुका लाखंकर

६) हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते. ७) आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. ८) मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी. ९) आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये. १०) मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी

Vaidahi Patil

सरिता पसारे

१) अम्माजीने गुडीयामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) ज्या पदार्थात लोहाचे प्रमाण जास्त असेल , जसे की हिरव्या पालेभाज्या , डाळ , गुळ , मांस , तसेच लिंबु , संत्री , आवळा इत्यादी . हे अम्माजीने गुडीया ला खाण्यासाठी द्यायला सांगितले. ३) लिंबु , संत्री , आवळा हे वस्तू खायला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते. ४) 6 महिन्याच्या मुलां पासुन ते 5 वर्षाच्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन च्या गोळ्या आणि आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) अम्माजी सांगतात हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. मध्ये लोह असते .त्यापासून आपल्याला लोह मिळते.

Anjana Thalekar

सरिता पसारे

६) हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते. ७) आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. ८) मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी. ९) आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये. १०) मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी.

Mansvi Fodse

सरिता पसारे

मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी.

Q. अम्माजीने गुडीया ला खाण्यासाठी काय द्याला सांगितलं?

कांचन भूसारा

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजीने गुडीयाला ज्या पदार्थात लोहाचे प्रमाण जास्त असेल , जसे की हिरव्या पालेभाज्या , डाळ , गुळ , मांस , तसेच लिंबु , संत्री , आवळा इत्यादी . हे अम्माजीने गुडीया ला खाण्यासाठी द्यायला सांगितले. ३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढते. ४) अम्माजीने 6 महिन्याच्या मुलां पासुन ते 5 वर्षाच्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन च्या गोळ्या आणि आयरन सीरफ दिले पाहिजे असे सांगितले. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलांना दर 6 महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे.

कांचन भूसारा

६) म्माजी सांगतात हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. मध्ये लोह असते .त्यापासून आपल्याला लोह मिळते. ७) आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. ८) अम्माजी सांगतात की,मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी. ९) आयर्नची गोळी जेवल्यावर दयावी , उपाशी पोटी देऊ नये. १०) मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी. .

सुधा साठे.

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले. ३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते ४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे. .

सुधा साठे.

६) हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते. ७) आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. ८) मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी. ९) आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये. १०) मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी. .

Manali Mane

अंजली गावित

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले. ३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते

Nilima Tople

अंजली गावित

४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे. ६) हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते.

Vaidahi Patil

अंजली गावित

७) आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. ८) मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी. ९) आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये. .

Kalyani Ghatal

अंजली गावित

१०) मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी.

Q.कोणत्या वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते?

सोनाली भोईर

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले.

Akshaya patil

अंजली गावित

. जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे. ६) हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते.

सोनाली भोईर

९) आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये. १०) मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी. .

Q. महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढवण्यासाठी कोणती काय दिल पाहिजे?

अंजना बरी

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले.

अंजना बरी

३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते ४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे. ६) हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते. ७) आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. ८) मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी. ९) आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये. १०) मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी.

प्रणाली

मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी

सोनाली भोईर

३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते ४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे. ६) हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते. ७) आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. ८) मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी

Q. जंत कमी होण्यासाठी मुलांना दर किती महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे?
वनिता महाले

९) प्रणाली

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले.

Gauravi Chorghe

प्रणाली

३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते ४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे.

अंजना बरी

अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले.

Kalyani Ghatal

प्रणाली

आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी. आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये. मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी.

Q.लोह कश्यात असते?
हर्षदा  नानकरे

लीला भूसारा

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले.

Sarita Bhoir

लीला भूसारा

.३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते ४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे.

Akshaya patil

प्रणाली

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले.

Mansvi Fodse

लीला भूसारा

हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते. आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी.

Q.कोणते मीठ खाल्ले पाहिजे?
विमल मौले

योगिता गावित

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले.

Akshaya patil

योगिता गावित

३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते ४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे. ६) हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते. ७) आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. ८) मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी. ९) आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये. १०) मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी

Kalyani Ghatal

लीला भूसारा

आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये. मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी.

Q. मुलांना रक्ताची कमतरता होउ नये यासाठी कोणती गोळी द्यावी?
सीमता दिवे

नीलम चौधरी

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले. ३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते

Sarita Bhoir

नीलम चौधरी

४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे असल्याश आपण काय करायला पाहिजे या बदल माहिती भेटली

Gauravi Chorghe

सीमा धांगडा

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले.

Kalyani Ghatal

सीमा धांगडा

३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते ४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे.

Q.आयर्नची गोळी कधी द्यावी व कधी देऊ नये?

दक्षा भूसारा

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले. ३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते ४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे.

Vaidahi Patil

मारिया सेलार

हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते. आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी. आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये.

Gauravi Chorghe

Gauravi Chorghe

६) हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते. ७) आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. ८) मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी. ९) आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये. १०) मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी.

Kalyani Ghatal

मारिया सेलार

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले. ३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते ४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे.

Q. मुलांना पोटात किडे होवुनये यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी?
निर्मला शिंडे

रेखा आंदी

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले. ३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते ४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे. ६) हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते. ७) आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. ८) मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी. ९) आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये. १०) मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी.

Sarita Bhoir

नीलम घाटाळ

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले. ३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते ४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे. ६) हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते. ७) आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. ८) मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी. ९) आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये. १०) मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी.

स्वाती माने

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले. ३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते ४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे. ६) हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते. ७) आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. ८) मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी. ९) आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये. १०) मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी.

वैशाली कामडी

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले. ३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते ४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे. ६) हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते. ७) आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. ८) मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी. ९) आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये. १०) मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी.

Kalyani Ghatal

युगन्दरा गावित

१) अम्माजिने गुडियामध्ये रक्ताची कमतरता सांगितली. २) अम्माजिने गुडिया ला खाण्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, तशेच ज्यामधून आपल्याला लोह मिळते जशे की संत्री, लिंबू, आवळा इ. द्यायला सांगितले. ३) संत्री, लिंबू, आवळा इ.वस्तू खायाला दिल्याने शरीरात लोहाचे वाढ होते ४) 6 महिन्याच्या मुला पासून ते 5 वर्षी च्या मुलांना रक्त वाढण्यासाठी आयरन ची गोळी किंवा आयरन सीरफ दिले पाहिजे. ५) जंत कमी होण्यासाठी मुलां ना दर 6महिन्यांनी औषध दिले पाहिजे. ६) हिरव्या पालेभाज्या, गोड, पालक, मांस, मच्छि, डाळ, संत्री, लिंबू, आवळा इ. पासून आपल्याला लोह मिळते. ७) आयोडीन मीठ खाल्ले पाहिजे. ८) मुलांना रक्ताची कमतरता होऊ नये यासाठी आयरन ची गोळी द्यावी. ९) आयर्नची गोळी जेवल्यानंतर द्यावी व उपाशी पोटी देऊ नये. १०) मुलांना पोटात किडे होऊनयेत यासाठी मुलांना बाथरूम च्या जवळ खेळू देऊ नये, बाथरूम कडे जाताना पायात चप्पल घालून जावे . बाथरूम च्या नंतर हात स्वच्छ धुवावेत. तसेच जेवणाच्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत. वळेवेळी स्वच्छ तेची काळजी घ्यावी.

Voices from Field

Valid XHTML 1.0!