Resource Material for Breast Milk Training

Material for Breast Milk

Note on Breast Milk

Breast Milk thematic knowledge

युनिसेफ आणि जागतिक आरोग्य संघटना या संस्थानी असे सांगितले की मातेने आपल्या बाळाला एक तासात अंगावर पाजले पाहिजे. अविकसित देशातील 22% नवजात अर्भक मृत्यू टाळता येतील. सर्व्ह नुसार भारतातील कुपोषणाचे प्रमाण 46% आहे, त्या मुळे बाळाचे आजारपण व बालमृत्यू दार ज्यास्त आहे. .

बाळ आपणहुन स्वतः स्तनपानाला सुरवात करतो त्याला ब्रेस्ट क्रॉल असे म्हणतात. बाळ जन्मल्यानंतर बाळाचा श्वासोस्वास व तब्बेत चांगली असल्याची खात्री करावी. बाळाला हाताळण्यापूर्वी बाळाच्या पंजा व्यतिरिक्त सर्व शरीर साफ कपड्याने पुसून घेणे, हात साबनाने व स्वच्छ पाण्याने धावून घेणे गरजेचे आहे. बाळाला आईच्या उघड्या छातीवर दोन्ही स्तनांमध्ये उघडे ठेवावे. पहिल्या एक तासात बाळ सावध व सतर्क असते व बाळ दुध पिण्याची आपण स्वतःहून कृती करते. आई व बाळ दोघे एकमेकांना पाहतात, बाळ पडणार नाही याची काळजी घेणे, आई च्या जवळ बाळ दिल्यामुळे बाळाला ऊब मिळते व बाळाचा मेंदूचा विकास व्हायलामदत होते. बाळ स्वतःहून हालचाल करत स्तनपान करण्याचा प्रयत्न करते, बाळाच्या पायाच्या हालचाली मुळे आई च्या ओटीपोटावर हळुवार धक्के बसतात व त्यामुळे गर्भाशय आकुंचन पाऊण वार पडायला मदत होते व रक्तस्त्राव कमी होतो. दुध पीयाला मिळणार आहे हे समजल्यावर आपोआपच बाळाच्या तोंडाला पाणी सुटते, बाळाला वासाची संवेदना जन्मताच विकास असते, स्तनाग्रह व स्तनमंडला वरील ग्रंथीमधून स्त्रवणार्या पदार्थांचा गंध गर्भजला सारखा असतो त्यामुळे आईच्या स्तनाकडे बाळ आकर्षित होते , बाळाच्या पंज्याच्या हालचालीमुळे स्तनाग्रह उत्तेजित होऊन वर येतात त्या मुळे बाळाला स्तनावर पकड घेण्यास मदत होते व बाळ दूध पिण्यास सुरवात करते याला ब्रेस्ट क्रॉल म्हणतात.

आईच्या रक्तात ओक्तिटोशिन नावाचे संप्रक स्त्रवते त्यामुळे गर्भाशय आकुंचन होण्यास व वार पडण्यास आणि रक्तस्त्राव कमी होण्यास मदत होते व पंडुरोबग (रक्तक्षय) कमी होतो. या पद्धतीने जर स्तनपान केले तर जवळजवळ 22% बालमृत्यू आपण कमी करू शकतो.

Breast Milk Related Discussions

Q. साठविलेले स्तन दूध बाळाला पाजण्यासाठी काय करावे?

नीलम घाटाळ.

या फिल्म मध्ये आपल्याला साठवलेले दूध बाळाला पाजवण्यासाठी कसे तयार करावे,आणि बाळाला काढलेले स्तनदुध कसे पाजावे. याची खुप छान माहित सांगितली आह १) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा

स्वती माने .

अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे हा ह्या विडिओ मध्ये आपले हात कसे धुवायचे ह्या बद्दल अतिशय चांगल्या पद्धतीने हात कसे धुवायचे ह्या बद्दल टिप्स दिल्या आहेत,कोरोना चा वाढता प्रदुर्भाव रोखण्यासाठी हा विडिओ खूप उपयोगी ठरेल . 1 स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल.

लीला भूसारा

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. .

लीला भूसारा

६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा खुप महत्वाचे सांगितले आहे

दक्षा भूसारा

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा माहिती मिळाली

Q. बाळाला काढलेले स्तन दूध कसे पाजावे?
Y Vanita Mahale Chambhershet

सीमा धांगडा.

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा

Y Vanita Mahale Chambhershet

आशा भावार

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा

कांचन भूसारा

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा

स्नेहल गेगडा

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा

नीलम चौधरी.

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा

Yas Asha Malghavi

अंजली गावित.

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा

Madhuri Bhoye

अंजना बरी.

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा

Yas Asha Malghavi

रेखा आहादी.

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा

Q.बाळाची काळजी घेणाऱ्याने काय करावे?
कल्याणी  घातलं

रेणुका लाखंकर

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा पली मुलगी का आजारी पडते .

गौतमी  पेस्ट

सरिता मेरे

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा

Vanita Bhogade

सुधा साठे.

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा

Yashoda Vimal Moule Sakharshet

योगिता गावित.

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे.

Yas Asha Malghavi

उगन्धारा गावित.

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा

Yashoda Vanita Wangad

वैशाली कामडी.

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा

Yas Asha Malghavi

सरिता पसारा

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा

Y Vanita Mahale Chambhershet

दर्शना सातवी

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा

Yas Asha Malghavi

प्रणाली बसवत.

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा

Q. बाळाला स्तनपान करताना वैयक्तिक स्वच्छता कशी पाळावी?
पूजा  शिंदे

मारिया सेलार.

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा .

Vanita Bhogade

सरिता पसारा

ह्या व्हिडिओ मध्ये स्तन दूध विषयी माहिती सागितली आहे.साठविलेले स्तन दूध बाळाला पाजण्यासाठी काय करावे. तसेच बाळाची काळजी घेणाऱ्याने स्तनपान करताना वै यक्तिक स्वच्छ ता कशी पाळावी हे सागितले आहे. गोठविलेले आईचे दूध दिफ्रा ट कसे करावे. बाळा ला आईचे काढलेले दूध देताना कोणती काळजी घ्यावी आणि बाळाला स्तन दूध पाजताना वापर कशाचा करावा हे खूप छान सागितले आहे.स्तन दूध बाळाला देताना कोण कोणती काळजी आणि वापर करावा हे महत्त्वाचे सागितले आहे.

Manisha Moule

Kalyani Ghatal

या विडिओ मध्ये स्तन दूध कशाप्रकारे बाळाला पाजावे. स्तन दुधाची साठवन कशी करावी. ते किती काळपर्यंत टिकू शकते हे सांगितलं आहे. बाळाला दूध पाजताना कोणती काळजी घ्यावी हे सांगितले आहे. स्तन दूध कसे हातालले पाहिजे हे सांगितलं आहे. बाळाला कोणत्या साधनाने दूध पाजावे आणि कशाने पाजू नये हे सांगितले आहे. बाळाला दूध पाजताना बाळाला कसे बसावावे हे सांगितले आहे. स्तन दूध हे गरम करू नये कारण दूधमध्ये असणारी रोग प्रतिकार शक्ती नाहीशी होते. हे या फिल्म मध्ये सांगितले आहे.

Yas Asha Malghavi

Kanchan Bhoir

या व्हिडिओ मध्ये स्तन दूध कशाप्रकारे बाळाला पाजावे. स्तन दुधाची साठवन कशी करावी. ते किती काळपर्यंत टिकू शकते हे सांगितलं आहे. बाळाला दूध पाजताना कोणती काळजी घ्यावी हे सांगितले आहे. स्तन दूध कसे हातालले पाहिजे हे सांगितलं आहे. बाळाला कोणत्या साधनाने दूध पाजावे आणि कशाने पाजू नये हे सांगितले आहे. बाळाला दूध पाजताना बाळाला कसे बसावावे हे सांगितले आहे. स्तन दूध हे गरम करू नये कारण दूधमध्ये असणारी रोग प्रतिकार शक्ती नाहीशी होते. हे या फिल्म मध्ये सांगितले आहे.

Yashoda Vimal Moule Sakharshet

Roshani Shinde

या व्हिडिओ मध्ये स्तन दूध कशाप्रकारे बाळाला पाजावे. स्तन दुधाची साठवन कशी करावी. ते किती काळपर्यंत टिकू शकते हे सांगितलं आहे. बाळाला दूध पाजताना कोणती काळजी घ्यावी हे सांगितले आहे. स्तन दूध कसे हातालले पाहिजे हे सांगितलं आहे. बाळाला कोणत्या साधनाने दूध पाजावे आणि कशाने पाजू नये हे सांगितले आहे. बाळाला दूध पाजताना बाळाला कसे बसावावे हे सांगितले आहे. स्तन दूध हे गरम करू नये कारण दूधमध्ये असणारी रोग प्रतिकार शक्ती नाहीशी होते. हे या फिल्म मध्ये सांगितले आहे.

Madhuri Bhoye

स्वती माने.

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा

Madhuri Bhoye

योगेश सातवी.

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा

Q.गोठविलेले आईचे दूध डीफ्रॉट कसे करावे?
जास्मीता   अक्षरे

नितीन भूसारा.

१) सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. २) प्रथम हात साबणाने धुवा नंतर कोरडे करा. मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजताने जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हळूच थोडे तिरपे करावे. ३) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ४) बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. ५) गोठवलेले दुध फ्रिज मध्ये खालच्या सेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे,गोठवलेले दुध त्वरीत हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेवुन नंतर कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधुन मधुन हलवावे. ६) बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ७) बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. ८) बाळाला दुध पिण्यास पुर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळुन घ्यावे ,जेणेकरुन त्याची लाथ दु़धाच्या भांड्याला लागनार नाही,आणि कप खालि पडनार नाही.बाळाला त्याच्या स्वताच्या गतीने दुध पिउद्या.बाळाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. ९) स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे*:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. १०) बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा

Pranili Pagare

या विडिओ मध्ये स्तन दूध कशा प्रकारे बाळाला दिले पाहिजे स्तन दुधाची साठवण कसे केले पाहिजे ते किती वेळेपर्यंतर टिकू शकते हे या विडिओ मध्ये सांगितले आहे बाळाला दूध पाजतात कोणती काळजी घेतली पाहिजे स्तन दूध हाताळले पाहिजे हे या विडिओ मध्ये सांगितले आहे बाळाला कोणत्या साधनाने दूध पाजावे आणि कशाने पाजू नये हे सांगितले आहे बाळाला दूध पाजतात बाळाला कसे बसवावे हे सांगितले स्तन दूध हे गरम करू नये कारण दुधात असणारी रोग प्रतिकारशक्ती नाहीशी होते हे या विडिओ मध्ये सांगितले आहे

Vaidhehi Patil

या विडिओ मध्ये स्तन दूध कशा प्रकारे बाळाला दिले पाहिजे स्तन दुधाची साठवण कसे केले पाहिजे ते किती वेळेपर्यंतर टिकू शकते हे या विडिओ मध्ये सांगितले आहे बाळाला दूध पाजतात कोणती काळजी घेतली पाहिजे स्तन दूध हाताळले पाहिजे हे या विडिओ मध्ये सांगितले आहे बाळाला कोणत्या साधनाने दूध पाजावे आणि कशाने पाजू नये हे सांगितले आहे बाळाला दूध पाजतात बाळाला कसे बसवावे हे सांगितले स्तन दूध हे गरम करू नये कारण दुधात असणारी रोग प्रतिकारशक्ती नाहीशी होते हे या विडिओ मध्ये सांगितले आहे.

Manasvi Fodase.

या व्हिडिओ मध्ये स्तन दूध कशा पद्धतीने बाळाला पाजावे. स्तन दुधाची साठवन कशा पद्धतीने करावी. ते दुध किती काळपर्यंत टिकू शकते हे सांगितलं आहे. बाळाला दूध पाजताना कोणती काळजी घ्यावी हे सांगितले आहे. स्तन दूध कसे हातालले पाहिजे हे सांगितलं आहे. बाळाला कोणत्या साधनाने दूध पाजावे आणि कशा प्रकारे पाजू नये हे सांगितले आहे. बाळाला दूध पाजताना बाळाला कसे ढेवावें हे सांगितले आहे. स्तन दूध हे गरम करू नये कारण त्यामुळे दूधमध्ये असणारी रोग प्रतिकार शक्ती नाहीशी होते. हे या फिल्म मध्ये सांगितले आहे. या विडिआे मधे खूप छान माहिती दिली आहे साठविलेले स्तन दूध बाळाला पाजण्यासाठी काय करावे तसेच बाळाला काढलेले स्तन दूध कसे पाजावे व बाळाची काळजी घेणारा ने काय करावे बाळाला स्तनपान वैयक्तिक स्वच्छता कशी पालावी तसेच गोठविलेले आईचे दूध डीफ्रॉट कसे करावे तसेच स्तन दूध पाजन्यपूर्वी काय करावे तसेच बाळाचे दूध पिताना गुदमरणे कसे टाळावे बाळाला आईचे काढलेले दूध देताना काय काळजी घ्यावी तसेच बाळाला आईचे स्तन दूध तयार करताना कोणती उपकरणे वापरावीत व बाळाला स्तन दूध पाजताना कशाचा वापर करावा हि सगळी माहिती या विडिओ मधे छान समजून सांगितली आहे.

Y Vanita Mahale Chambhershet

Akshaya Ashok Patil.

स्तन दूध हाताळल्या पूर्वी आपले हात साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे . हात व्यवस्थित कोरडे करावे. सर्वांत आधी साठवलेले स्तन दूध वापरावे गोठवलेले स्तन दूध फ्रीजच्या खालच्या सेल्फ वर ठेऊन वितळावे वितळलेले दूध 24 तासामध्येच वापरणे. गोठलेले स्तन दूध त्वरित हवे असेल तर फ्रिजच्या बाहेर थंड पाण्याच्या भाड्यात ठेवणे. नंतर कोमट पाण्याच्या भांड्यात ठेवून वितळवणे. कोमट पाण्यामध्ये वितळवताना दुधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवणे ते भांडे जोरात किंवा सतत हलवू नये. वापरण्या पूर्वी भांडे स्वच्छ कपड्याने कोरडे करावे हे वितळवलेले स्तन दुधाचा वापर दोन तासाच्या आत करणे आणि न वापरलेले दूध फेकून देने वितळवलेल्या स्तन दुधाचा वास व चव ही ताज्या दुधापेक्षा वेगळी असू शकते. जर बाळ पित असेल तर ते चांगले आहे. बाळाची काळजी घेणाऱ्याने वास घेवून ते दूध पाजावे. जर दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते वापरू नये साठवलेल्या वरच्या भागावर साय येते वापरण्यापूर्वी साय दुधात मिसळवण्या साठी हलक्या हाताने हलवणे बाळाला स्तन दूध पाजण्यापूर्वी ते स्तन दुधाचे भांडे कोमट पाण्यात २०ते ३०मिनिटे भांडे ठेवावे दूध किती गरम आहे हे पाहण्यासाठी मनगटाच्या आतील भागावर थोडे टाकून हलके गरम वाटल्यास ते पाजणे. साठविलेल्या स्तन दूध बाळाला पाजण्यासाठी ही काळजी घ्यावी . .

Ydj Prateema Budhar

Arya Abhijeet Shirke

स्तन दूध हाताळल्या पूर्वी बाळाची घेताना आपले हात साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे . हात व्यवस्थित कोरडे करावे. सर्वांत आधी साठवलेले स्तन दूध आधी वापरावे.गोठवलेले स्तन दूध फ्रीजच्या खालच्या बाजूस ठेवणे.वितळवने वितळलेले दूध 24 तासामध्ये वापरणे.गोठलेले स्तन दूध तोरित हवे असेल तर फ्रिजच्या बाहेर थंड पाण्याच्या भाड्यात ठेवणे. नंतर कोमट पाण्याच्या भाड्यात ठेवून वितलवने.कोमट पाण्यामध्ये वितळवताना दुधाचे भांडे आधून मधून हलके हळवणे .ते भांडे जोरात किंवा सतत हलवू नये. वापरण्या पूर्वी भांडे स्वच्छ कपड्याने कोरडे करावे हे वितळवलेले स्तन दुधाचा वापर दोन तासाच्या आत करणे .आणि न वापरलेले दूध देणे वितळवलेल्या स्तन दुधाचा वास व चव ही ताज्या दुधापेक्षा वेगळी असू शकते.जर बाळ पित असेल तर ते चांगले आहे. बाळाची काळजी घेणाऱ्याने वास घेवून ते दूध पाजावे. जर दुधाचा आंबट वास येत असेल वापरू नये साठवलेल्या वरच्या भागावर साय येते वापरण्यापूर्वी साय दुधात मिसळल्या साठी हलक्या हाताने हलवणे बाळाला स्तन दूध पाजण्यापूर्वी ते स्तन दुधाचे भांडे कोमट पाण्यात २०ते 30 मिनिटे भांडे thevavedudh किती गरम (उपदार) आहे हे पाहण्यासाठी मनगटाच्या आतील भागावर थोडे टाकून हलके गरम वाटल्यास ते पाजणे.साठविलेल्या स्तन दूध बाळाला पाजण्यासाठी ही कृती करावी...ले.

Goutami ganesh Pasthe

स्तन दूध हाताळल्या पूर्वी आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवावे . हात व्यवस्थित कोरडे करावे. सर्वांत आधी साठवलेले स्तन दूध आधी वापरावे गोठवलेले स्तन दूध फ्रीजच्या खालच्या सेल्फ वर थोडा वेळ ठेवावे त्यानंतर वितळलेले दूध 24 तासामध्ये वापरणे.आणि जे सर्वात आधी जे दूध काढले आहे ते आधी वापरण्यास घावें. गोठलेले स्तन दूध त्वरित हवे असेल तर फ्रिजच्या बाहेर थंड पाण्याच्या भाड्यात ठेवणे. नंतर कोमट पाण्याच्या भाड्यात ठेवून वितळवणे.कोमट पाण्यामध्ये वितळवताना दुधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवणे ते भांडे जोरात किंवा सतत हलवू नये. वापरण्या पूर्वी भांडे स्वच्छ कपड्याने कोरडे करावे हे वितळवलेले स्तन दुधाचा वापर दोन तासाच्या आत करणे .आणि न वापरलेले दूध फेकून देने वितळवलेल्या स्तन दुधाचा वास व चव ही ताज्या दुधापेक्षा वेगळी असू शकते.जर बाळ पित असेल तर ते चांगले आहे. बाळाची काळजी घेणाऱ्याने वास घेवून ते दूध पाजावे. जर दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते वापरू नये साठवलेल्या वरच्या भागावर साय येते वापरण्यापूर्वी साय दुधात मिसळवण्या साठी हलक्या हाताने हलवणे बाळाला स्तन दूध पाजण्यापूर्वी ते स्तन दुधाचे भांडे कोमट पाण्यात २०ते 30 मिनिटे भांडे ठेवावे दूध किती गरम आहे हे पाहण्यासाठी मनगटाच्या आतील भागावर थोडे टाकून हलके गरम वाटल्यास ते पाजणे.साठविलेल्या स्तन दूध बाळाला पाजण्यासाठी ही काळजी घ्यावी .

Q.बाळाला स्तन दूध पाजन्यपूर्वी काय करावे?

Jasmita Ravindra Akre

.स्तन दूध हाताळल्या पूर्वी बाळाची घेताना आपले हात साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे . हात व्यवस्थित कोरडे करावे. सर्वांत आधी साठवलेले स्तन दूध आधी वापरावे.गोठवलेले स्तन दूध फ्रीजच्या खालच्या बाजूस ठेवणे.वितळवने वितळलेले दूध 24 तासामध्ये वापरणे.गोठलेले स्तन दूध तोरित हवे असेल तर फ्रिजच्या बाहेर थंड पाण्याच्या भाड्यात ठेवणे. नंतर कोमट पाण्याच्या भाड्यात ठेवून वितलवने.कोमट पाण्यामध्ये वितळवताना दुधाचे भांडे आधून मधून हलके हळवणे .ते भांडे जोरात किंवा सतत हलवू नये. वापरण्या पूर्वी भांडे स्वच्छ कपड्याने कोरडे करावे हे वितळवलेले स्तन दुधाचा वापर दोन तासाच्या आत करणे .आणि न वापरलेले दूध देणे वितळवलेल्या स्तन दुधाचा वास व चव ही ताज्या दुधापेक्षा वेगळी असू शकते.जर बाळ पित असेल तर ते चांगले आहे. बाळाची काळजी घेणाऱ्याने वास घेवून ते दूध पाजावे. जर दुधाचा आंबट वास येत असेल वापरू नये साठवलेल्या वरच्या भागावर साय येते वापरण्यापूर्वी साय दुधात मिसळल्या साठी हलक्या हाताने हलवणे बाळाला स्तन दूध पाजण्यापूर्वी ते स्तन दुधाचे भांडे कोमट पाण्यात २०ते 30 मिनिटे भांडे thevavedudh किती गरम (उपदार) आहे हे पाहण्यासाठी मनगटाच्या आतील भागावर थोडे टाकून हलके गरम वाटल्यास ते पाजणे.साठविलेल्या स्तन दूध बाळाला पाजण्यासाठी ही कृ ती करावी.

/>

Kanchan Vijay Bhoir.

स्तन दूध हाताळल्या पूर्वी आपले हात साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे . हात व्यवस्थित कोरडे करावे. सर्वांत आधी साठवलेले स्तन दूध आधी वापरावे गोठवलेले स्तन दूध फ्रीजच्या खालच्या सेल्फ वर ठेऊन विताळावे वितळलेले दूध 24 तासामध्येम वापरणे.गोठलेले स्तन दूध त्वरित हवे असेल तर फ्रिजच्या बाहेर थंड पाण्याच्या भाड्यात ठेवणे. नंतर कोमट पाण्याच्या भाड्यात ठेवून वितळवणे.कोमट पाण्यामध्ये वितळवताना दुधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवणे ते भांडे जोरात किंवा सतत हलवू नये. वापरण्या पूर्वी भांडे स्वच्छ कपड्याने कोरडे करावे हे वितळवलेले स्तन दुधाचा वापर दोन तासाच्या आत करणे .आणि न वापरलेले दूध फेकून देने वितळवलेल्या स्तन दुधाचा वास व चव ही ताज्या दुधापेक्षा वेगळी असू शकते.जर बाळ पित असेल तर ते चांगले आहे. बाळाची काळजी घेणाऱ्याने वास घेवून ते दूध पाजावे. जर दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते वापरू नये साठवलेल्या वरच्या भागावर साय येते वापरण्यापूर्वी साय दुधात मिसळवण्या साठी हलक्या हाताने हलवणे बाळाला स्तन दूध पाजण्यापूर्वी ते स्तन दुधाचे भांडे कोमट पाण्यात २०ते 30 मिनिटे भांडे ठेवावे दूध किती गरम आहे हे पाहण्यासाठी मनगटाच्या आतील भागावर थोडे टाकून हलके गरम वाटल्यास ते पाजणे.साठविलेल्या स्तन दूध बाळाला पाजण्यासाठी ही काळजी घ्यावी

Madhuri Bhoye

Kavya Kalpesh Patil

स्तन दूध हाताळल्या पूर्वी आपले हात साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे . हात व्यवस्थित कोरडे करावे. सर्वांत आधी साठवलेले स्तन दूध वापरावे गोठवलेले स्तन दूध फ्रीजच्या खालच्या सेल्फ वर ठेऊन वितळावे वितळलेले दूध 24 तासामध्येच वापरणे. गोठलेले स्तन दूध त्वरित हवे असेल तर फ्रिजच्या बाहेर थंड पाण्याच्या भाड्यात ठेवणे. नंतर कोमट पाण्याच्या भांड्यात ठेवून वितळवणे. कोमट पाण्यामध्ये वितळवताना दुधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवणे ते भांडे जोरात किंवा सतत हलवू नये. वापरण्या पूर्वी भांडे स्वच्छ कपड्याने कोरडे करावे हे वितळवलेले स्तन दुधाचा वापर दोन तासाच्या आत करणे आणि न वापरलेले दूध फेकून देने वितळवलेल्या स्तन दुधाचा वास व चव ही ताज्या दुधापेक्षा वेगळी असू शकते. जर बाळ पित असेल तर ते चांगले आहे. बाळाची काळजी घेणाऱ्याने वास घेवून ते दूध पाजावे. जर दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते वापरू नये साठवलेल्या वरच्या भागावर साय येते वापरण्यापूर्वी साय दुधात मिसळवण्या साठी हलक्या हाताने हलवणे बाळाला स्तन दूध पाजण्यापूर्वी ते स्तन दुधाचे भांडे कोमट पाण्यात २०ते ३०मिनिटे भांडे ठेवावे दूध किती गरम आहे हे पाहण्यासाठी मनगटाच्या आतील भागावर थोडे टाकून हलके गरम वाटल्यास ते पाजणे. साठविलेल्या स्तन दूध बाळाला पाजण्यासाठी ही काळजी घ्यावी .

Yashoda Vimal Moule Sakharshet

Kirti Kailas Bhujare

स्तन दूध हाताळल्या पूवी बाळाची घेताना आपले हात साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे .हात व्यवस्थित कोरडे करावे सर्वात आधी साठलेले स्तन दूध आधी वापरावे गोठलेले स्तन दूध फीरजच्या खालच्या बाजूस ठेवावे . वितळलेले दूध २४ तासामध्ये वापरणे . गोठलेले स्तन दूध तोरित हवे असेल तर फिरच्या बाहेर थंड पाण्याच्या भाड्यात ठेवणे .नंतर कोमट पाण्याच्या भाड्यात ठेवून वितलवने . कोमट पाण्यामध्ये वितळवताना दूधाचे भांडे आधून मधून हलके हळवणे . ते भांडे जोरात किंवा सतत हलवू नये . वापरण्या पुवी भांडे स्वच्छ कपड्याने कोरडे करावे . हे वितळलेले स्तन दूधाचा वापर दोन तासाच्या आत करणे .आणिन वापरलेले दूध फेकून देने वितळलेल्या स्तन दूधाचा वास व चव ही ताज्या दूधापेशा वेगली असू शकते .जर बाळ पित असेल तर ते चांगले आहे.बाळाची काळजी घेणाराने वास घेवून ते दूध पाजावे .जर दूधाचा अांबट वास येत असेल तर ते वापरु नये .साठवलेल्या वरच्या भागावर साय येते .वापरणयापूवीसाय दूधात मिसळवण्या साठी हलक्या हाताने हलवने बाळाला स्तन दूध पाजण्यापुवी ते दूधाचे भांडे कोमट पाण्यात २०ते ३० मिनटे भांडे ठेवावे दूध किती गरम आहे हे पाहण्यासाठी मनगटाच्या आतील भागावर थोडे टाकुन हलके गरम वाटल्यास ते पाजावे

Vanita Bhogade

Sarita Padu Bhoir

स्तन दूध हाताळल्या पूर्वी बाळाची घेताना आपले हात साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे . हात व्यवस्थित कोरडे करावे. सर्वांत आधी साठवलेले स्तन दूध आधी वापरावे.गोठवलेले स्तन दूध फ्रीजच्या खालच्या बाजूस ठेवणे.वितळवने वितळलेले दूध 24 तासामध्ये वापरणे.गोठलेले स्तन दूध तोरित हवे असेल तर फ्रिजच्या बाहेर थंड पाण्याच्या भाड्यात ठेवणे. नंतर कोमट पाण्याच्या भाड्यात ठेवून वितलवने.कोमट पाण्यामध्ये वितळवताना दुधाचे भांडे आधून मधून हलके हळवणे .ते भांडे जोरात किंवा सतत हलवू नये. वापरण्या पूर्वी भांडे स्वच्छ कपड्याने कोरडे करावे हे वितळवलेले स्तन दुधाचा वापर दोन तासाच्या आत करणे .आणि न वापरलेले दूध देणे वितळवलेल्या स्तन दुधाचा वास व चव ही ताज्या दुधापेक्षा वेगळी असू शकते.जर बाळ पित असेल तर ते चांगले आहे. बाळाची काळजी घेणाऱ्याने वास घेवून ते दूध पाजावे. जर दुधाचा आंबट वास येत असेल वापरू नये साठवलेल्या वरच्या भागावर साय येते वापरण्यापूर्वी साय दुधात मिसळल्या साठी हलक्या हाताने हलवणे बाळाला स्तन दूध पाजण्यापूर्वी ते स्तन दुधाचे भांडे कोमट पाण्यात 20ते 30 मिनिटे भांडे ठेवावे दुध किती गरम (उपदार) आहे हे पाहण्यासाठी मनगटाच्या आतील भागावर थोडे टाकून हलके गरम वाटल्यास ते पाजणे.साठविलेल्या स्तन दूध बाळाला पाजण्यासाठी ही कृ ती करावी.

Y Nirmla Shande

Suashmita Sunil Jadhav

स्तन दूध हाताळल्या पूर्वी बाळाची घेताना आपले हात साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे . हात व्यवस्थित कोरडे करावे. सर्वांत आधी साठवलेले स्तन दूध आधी वापरावे.गोठवलेले स्तन दूध फ्रीजच्या खालच्या बाजूस ठेवणे.वितळवने वितळलेले दूध 24 तासामध्ये वापरणे.गोठलेले स्तन दूध तोरित हवे असेल तर फ्रिजच्या बाहेर थंड पाण्याच्या भाड्यात ठेवणे. नंतर कोमट पाण्याच्या भाड्यात ठेवून वितलवने.कोमट पाण्यामध्ये वितळवताना दुधाचे भांडे आधून मधून हलके हळवणे .ते भांडे जोरात किंवा सतत हलवू नये. वापरण्या पूर्वी भांडे स्वच्छ कपड्याने कोरडे करावे हे वितळवलेले स्तन दुधाचा वापर दोन तासाच्या आत करणे .आणि न वापरलेले दूध देणे वितळवलेल्या स्तन दुधाचा वास व चव ही ताज्या दुधापेक्षा वेगळी असू शकते.जर बाळ पित असेल तर ते चांगले आहे. बाळाची काळजी घेणाऱ्याने वास घेवून ते दूध पाजावे. जर दुधाचा आंबट वास येत असेल वापरू नये साठवलेल्या वरच्या भागावर साय येते वापरण्यापूर्वी साय दुधात मिसळल्या साठी हलक्या हाताने हलवणे बाळाला स्तन दूध पाजण्यापूर्वी ते स्तन दुधाचे भांडे कोमट पाण्यात २०ते 30 मिनिटे भांडे thevavedudh किती गरम (उपदार) आहे हे पाहण्यासाठी मनगटाच्या आतील भागावर थोडे टाकून हलके गरम वाटल्यास ते पाजणे.साठविलेल्या स्तन दूध बाळाला पाजण्यासाठी ही कृ ती करावी. .

Surkha Ghatal Dabheri

Swapnali Anand Pagare

स्तन दूध हाताळल्या पूर्वी बाळाला घेताना आपले हात साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे . हात कोरडे करावे. सर्वांत आधी साठवलेले स्तन दूध आधी वापरावे.गोठवलेले स्तन दूध फ्रीजच्या खालच्या बाजूस ठेवावे. वितळलेले दूध 24 तासाच्या आत वापरणे.गोठलेले स्तन दूध तोरित हवे असेल तर फ्रिजच्या बाहेर थंड पाण्याच्या भाड्यात ठेवावे नंतर कोमट पाण्याच्या भाड्यात ठेवून वितळवने.कोमट पाण्यामध्ये वितळवताना दुधाचे भांडे आधून मधून हलके हलवणे .ते भांडे जोरात किंवा सतत हलवू नये. वापरण्या पूर्वी भांडे स्वच्छ कपड्याने कोरडे करावे हे वितळवलेले स्तन दुधाचा वापर दोन तासाच्या आत करावा .आणि न वापरलेले दूध देणे वितळवलेल्या स्तन दुधाचा वास व चव ही ताज्या दुधापेक्षा वेगळी असू शकते.जर बाळ पित असेल तर ते चांगले आहे. बाळाची काळजी घेणाऱ्याने वास घेवून ते दूध पाजावे. जर दुधाचा आंबट वास येत असेल वापरू नये साठवलेल्या वरच्या भागावर साय येते वापरण्यापूर्वी साय दुधात मिसळल्या साठी हलक्या हाताने हलवणे बाळाला स्तन दूध पाजण्यापूर्वी ते स्तन दुधाचे भांडे कोमट पाण्यात २०ते 30 मिनिटे भांडे ठेवावे किती गरम आहे हे पाहण्यासाठी मनगटाच्या आतील भागावर थोडे टाकून हलके गरम वाटल्यास ते पाजवे.साठविलेल्या स्तन दूध बाळाला पाजण्यासाठी ही कृ ती करावी.

Q.बाळाचे दूध पिताना गुदमरने कसे टाळावे?
सारे  पाटील

Nayana Zop.

1 स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहिजे. 6. बाळाला स्तन दूध पाजनेपूर्वी ते हलके गरम करणेसाठी स्तनादुधाचे भांडे कोमट पणेचे वाडगेत 20ते30 मिनिटे ठेवा दूध किती उबदार आहे हे पाहणेसाठी मंगटाचे आतील भागावर थोडे थेंब टका ते गरम आहे की पिणेस योग्य आहे ते बगा गरम पणेत स्तन दूध ठेऊ नका हे केले पाहिजे. 7. बाळाला नेहमी स्तन दूध पाजतात कधी बाळाचे तोंडात दूध ओतू नका या मुळे बाळाला गुदमरने वाटते.दूध पाजत असतांना बाळाचे खालचे ओटांवर जास्त दाब देऊ नका.म्हणून ते ऐवजी दूध नेहमी किंवा चमच्याचे काठावर आणून पाजा बाळ पूर्ण पणे जागे सतर्क आणि पिण्यास उत्सुक राहील तेव्हाच दूध पाजावे हे गरज असलेश बाळाला कापडेेत गुंडाळून घे बाळाला नेहमी स्व:त च्या गतीने दूध पिऊदे झोपलेले अवस्थेत दूध पाजू नका. 8. आपले हात वेवस्थित धुवून घेवे आणि ते स्वच्छ कोरडे करणे आवशयक आहे आईने निवडले भांडे अर्धा किंवा 2 तितंयश स्तन दुधाने भरावे मग बाळाला तिचे मांडीवर वरच्या दिशेने उभे करावे तिने हातानी बाळाचे डोकेवर आणि मानेला आधार देवा नंतर दूध पाजले पाहिजे जर आपण कोंडल भांडेचा वापर करत असेल तर दूध पाजनेपूर्वी बाळाचे तोंडचे आतील कोपऱ्यात कोंडलचे टोक ठेवावे. बाळाला चे

Vanita Bhogade

Sweta Gage

1 स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहिजे. 6. बाळाला स्तन दूध पाजनेपूर्वी ते हलके गरम करणेसाठी स्तनादुधाचे भांडे कोमट पणेचे वाडगेत 20ते30 मिनिटे ठेवा दूध किती उबदार आहे हे पाहणेसाठी मंगटाचे आतील भागावर थोडे थेंब टका ते गरम आहे की पिणेस योग्य आहे ते बगा गरम पणेत स्तन दूध ठेऊ नका हे केले पाहिजे. 7. बाळाला नेहमी स्तन दूध पाजतात कधी बाळाचे तोंडात दूध ओतू नका या मुळे बाळाला गुदमरने वाटते.दूध पाजत असतांना बाळाचे खालचे ओटांवर जास्त दाब देऊ नका.म्हणून ते ऐवजी दूध नेहमी किंवा चमच्याचे काठावर आणून पाजा बाळ पूर्ण पणे जागे सतर्क आणि पिण्यास उत्सुक राहील तेव्हाच दूध पाजावे हे गरज असलेश बाळाला कापडेेत गुंडाळून घे बाळाला नेहमी स्व:त च्या गतीने दूध पिऊदे झोपलेले अवस्थेत दूध पाजू नका. 8. आपले हात वेवस्थित धुवून घेवे आणि ते स्वच्छ कोरडे करणे आवशयक आहे आईने निवडले भांडे अर्धा किंवा 2 तितंयश स्तन दुधाने भरावे मग बाळाला तिचे मांडीवर वरच्या दिशेने उभे करावे तिने हातानी बाळाचे डोकेवर आणि तून होऊन आजारी पडत होती.

Y Harshda Nanakare

Manisha Gimbhal.

1 स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहिजे. 6. बाळाला स्तन दूध पाजनेपूर्वी ते हलके गरम करणेसाठी स्तनादुधाचे भांडे कोमट पणेचे वाडगेत 20ते30 मिनिटे ठेवा दूध किती उबदार आहे हे पाहणेसाठी मंगटाचे आतील भागावर थोडे थेंब टका ते गरम आहे की पिणेस योग्य आहे ते बगा गरम पणेत स्तन दूध ठेऊ नका हे केले पाहिजे

Q.बाळाला आईचे काढलेले दूध देताना काय काळजी घ्यावी?
समीक्षा  देसले

Laxmi Dole..

1 स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहिजे. 6. बाळाला स्तन दूध पाजनेपूर्वी ते हलके गरम करणेसाठी स्तनादुधाचे भांडे कोमट पणेचे वाडगेत 20ते30 मिनिटे ठेवा दूध किती उबदार आहे हे पाहणेसाठी मंगटाचे आतील भागावर थोडे थेंब टका ते गरम आहे की पिणेस योग्य आहे ते बगा गरम पणेत स्तन दूध ठेऊ नका हे केले पाहिजे. 7. बाळाला नेहमी स्तन दूध पाजतात कधी बाळाचे तोंडात दूध ओतू नका या मुळे बाळाला गुदमरने वाटते.दूध पाजत असतांना बाळाचे खालचे ओटांवर जास्त दाब देऊ नका.म्हणून ते ऐवजी दूध नेहमी किंवा चमच्याचे काठावर आणून पाजा बाळ पूर्ण पणे जागे सतर्क आणि पिण्यास उत्सुक राहील तेव्हाच दूध पाजावे हे गरज असलेश बाळाला कापडेेत गुंडाळून घे बाळाला नेहमी स्व:त च्या गतीने दूध पिऊदे झोपलेले अवस्थेत दूध पाजू नका. 8. आपले हात वेवस्थित धुवून घेवे आणि ते स्वच्छ कोरडे करणे आवशयक आहे आईने निवडले भांडे अर्धा किंवा 2 तितंयश स्तन दुधाने भरावे मग बाळाला तिचे मांडीवर वरच्या दिशेने उभे करावे तिने हातानी बाळाचे डोकेवर आणि मानेला आधार देवा नंतर दूध पाजले पाहिजे जर आपण कोंडल भांडेचा .

Ydj Prateema Budhar

Pranita Ghatal.

1 स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहिजे. 6. बाळाला स्तन दूध पाजनेपूर्वी ते हलके गरम करणेसाठी स्तनादुधाचे भांडे कोमट पणेचे वाडगेत 20ते30 मिनिटे ठेवा दूध किती उबदार आहे हे पाहणेसाठी मंगटाचे आतील भागावर थोडे थेंब टका ते गरम आहे की पिणेस योग्य आहे ते बगा गरम पणेत स्तन दूध ठेऊ नका हे केले पाहिजे. 7. बाळाला नेहमी स्तन दूध पाजतात कधी बाळाचे तोंडात दूध ओतू नका या मुळे बाळाला गुदमरने वाटते.दूध पाजत असतांना बाळाचे खालचे ओटांवर जास्त दाब देऊ नका.म्हणून ते ऐवजी दूध नेहमी किंवा चमच्याचे काठावर आणून पाजा बाळ पूर्ण पणे जागे सतर्क आणि पिण्यास उत्सुक राहील तेव्हाच दूध पाजावे हे गरज असलेश बाळाला कापडेेत गुंडाळून घे बाळाला नेहमी स्व:त च्या गतीने दूध पिऊदे झोपलेले अवस्थेत दूध पाजू नका. 8. आपले हात वेवस्थित धुवून घेवे आणि ते स्वच्छ कोरडे करणे आवशयक आहे आईने निवडले भांडे अर्धा किंवा 2 तितंयश स्तन दुधाने भरावे मग बाळाला तिचे मांडीवर वरच्या दिशेने उभे करावे तिने हातानी बाळाचे डोकेवर आणि मानेला आधार देवा नंतर दूध पाजले पाहिजे जर आपण कोंडल भांडेचा वापर करत असेल तर दूध पाजनेपूर्वी बाळाचे तोंडचे आतील कोपऱ्यात कोंडलचे टोक ठेवावे. बाळाला चे तोंडात हलकेच ठेवा असा प्रकार वेवस्थित काळजी घेतली पाहिजे. 9. कोंडल छोटाकप चमचा किंवा निपटीकप ही उ

Y Vidya Satpute

Prapti Jadhav.

1 स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहिजे. 6. बाळाला स्तन दूध पाजनेपूर्वी ते हलके गरम करणेसाठी स्तनादुधाचे भांडे कोमट पणेचे वाडगेत 20ते30 मिनिटे ठेवा दूध किती उबदार आहे हे पाहणेसाठी मंगटाचे आतील भागावर थोडे थेंब टका ते गरम आहे की पिणेस योग्य आहे ते बगा गरम पणेत स्तन दूध ठेऊ नका हे केले पाहिजे.

Surkha Ghatal Dabheri

Anita Chaudhari.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील.

Y Sunita Sakur

Jayshree Bhoye.

1. स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहिजे. 6. बाळाला स्तन दूध पाजनेपूर्वी ते हलके गरम करणेसाठी स्तनादुधाचे भांडे कोमट पणेचे वाडगेत 20ते30 मिनिटे ठेवा दूध किती उबदार आहे हे पाहणेसाठी मंगटाचे आतील भागावर थोडे थेंब टका ते गरम आहे की पिणेस योग्य आहे ते बगा गरम पणेत स्तन दूध ठेऊ नका हे केले पाहिजे. 7. बाळाला नेहमी स्तन दूध पाजतात कधी बाळाचे तोंडात दूध ओतू नका या मुळे बाळाला गुदमरने वाटते.दूध पाजत असतांना बाळाचे खालचे ओटांवर जास्त दाब देऊ नका.म्हणून ते ऐवजी दूध नेहमी किंवा चमच्याचे काठावर आणून पाजा बाळ पूर्ण पणे जागे सतर्क आणि पिण्यास उत्सुक राहील तेव्हाच दूध पाजावे हे गरज असलेश बाळाला कापडेेत गुंडाळून घे बाळाला नेहमी स्व:त च्या गतीने दूध पिऊदे झोपलेले अवस्थेत दूध पाजू नका.

 Yashoda Vimal Moule Sakharshet

Suvarna Jadhav..

1. स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहिजे. 6. बाळाला स्तन दूध पाजनेपूर्वी ते हलके गरम करणेसाठी स्तनादुधाचे भांडे कोमट पणेचे वाडगेत 20ते30 मिनिटे ठेवा दूध किती उबदार आहे हे पाहणेसाठी मंगटाचे आतील भागावर थोडे थेंब टका ते गरम आहे की पिणेस योग्य आहे ते बगा गरम पणेत स्तन दूध ठेऊ नका हे केले पाहिजे.

Surkha Ghatal Dabheri

Sunanda Chaudhari.

1. स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहिजे. 6. बाळाला स्तन दूध पाजनेपूर्वी ते हलके गरम करणेसाठी स्तनादुधाचे भांडे कोमट पणेचे वाडगेत 20ते30 मिनिटे ठेवा दूध किती उबदार आहे हे पाहणेसाठी मंगटाचे आतील भागावर थोडे थेंब टका ते गरम आहे की पिणेस योग्य आहे ते बगा गरम पणेत स्तन दूध ठेऊ नका हे केले पाहिजे. 7. बाळाला नेहमी स्तन दूध पाजतात कधी बाळाचे तोंडात दूध ओतू नका या मुळे बाळाला गुदमरने वाटते.दूध पाजत असतांना बाळाचे खालचे ओटांवर जास्त दाब देऊ नका.म्हणून ते ऐवजी दूध नेहमी किंवा चमच्याचे काठावर आणून पाजा बाळ पूर्ण पणे जागे सतर्क आणि पिण्यास उत्सुक राहील तेव्हाच दूध पाजावे हे गरज असलेश बाळाला कापडेेत गुंडाळून घे बाळाला नेहमी स्व:त च्या गतीने दूध पिऊदे झोपलेले अवस्थेत दूध पाजू नका. 8. आपले हात वेवस्थित धुवून घेवे आणि ते स्वच्छ कोरडे करणे आवशयक आहे आईने

Q.बाळाला आईचे स्तन दूध तयार करताना कोणती उपकरणे वापरावीत?
सानिका  पाटील

13. Deepti Mali.

1. स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहिजे. 6. बाळाला स्तन दूध पाजनेपूर्वी ते हलके गरम करणेसाठी स्तनादुधाचे भांडे कोमट पणेचे वाडगेत 20ते30 मिनिटे ठेवा दूध किती उबदार आहे हे पाहणेसाठी मंगटाचे आतील भागावर थोडे थेंब टका ते गरम आहे की पिणेस योग्य आहे ते बगा गरम पणेत स्तन दूध ठेऊ नका हे केले पाहिजे. 7. बाळाला नेहमी स्तन दूध पाजतात कधी बाळाचे तोंडात दूध ओतू नका या मुळे बाळाला गुदमरने वाटते.दूध पाजत असतांना बाळाचे खालचे ओटांवर जास्त दाब देऊ नका.म्हणून ते ऐवजी दूध नेहमी किंवा चमच्याचे काठावर आणून पाजा बाळ पूर्ण पणे जागे सतर्क आणि पिण्यास उत्सुक राहील तेव्हाच दूध पाजावे हे गरज असलेश बाळाला कापडेेत गुंडाळून घे बाळाला नेहमी स्व:त च्या गतीने दूध

Ydj Prateema Budhar

Manisha Warangade.

स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहिजे. 6. बाळाला स्तन दूध पाजनेपूर्वी ते हलके गरम करणेसाठी स्तनादुधाचे भांडे कोमट पणेचे वाडगेत 20ते30 मिनिटे ठेवा दूध किती उबदार आहे हे पाहणेसाठी मंगटाचे आतील भागावर थोडे थेंब टका ते गरम आहे की पिणेस योग्य आहे ते बगा गरम पणेत स्तन दूध ठेऊ नका हे केले पाहिजे. .

Manisha Moule

Pranjal Patil

1 स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहिजे. 6. बाळाला स्तन दूध पाजनेपूर्वी ते हलके गरम करणेसाठी स्तनादुधाचे भांडे कोमट पणेचे वाडगेत 20ते30 मिनिटे ठेवा दूध किती उबदार आहे हे पाहणेसाठी मंगटाचे आतील भागावर थोडे थेंब टका ते गरम आहे की पिणेस योग्य आहे ते बगा गरम पणेत स्तन दूध ठेऊ नका हे केले पाहिजे. 7. बाळाला नेहमी स्तन दूध पाजतात कधी बाळाचे तोंडात दूध ओतू नका या मुळे बाळाला गुदमरने वाटते.दूध पाजत असतांना बाळाचे खालचे ओटांवर जास्त दाब देऊ नका.म्हणून ते ऐवजी दूध नेहमी किंवा चमच्याचे काठावर आणून पाजा बाळ पूर्ण पणे जागे सतर्क आणि पिण्यास उत्सुक राहील तेव्हाच दूध पाजावे हे गरज असलेश बाळाला कापडेेत गुंडाळून घे बाळाला नेहमी स्व:त च्या गतीने दूध पिऊदे झोपलेले अवस्थेत दूध पाजू नका. 8. आपले हात वेवस्थित धुवून घेवे आणि ते स्वच्छ कोरडे करणे आवशयक आहे आईने निवडले भांडे अर्धा किंवा 2 तितंयश स्तन दुधाने भरावे मग बाळाला तिचे मांडीवर वरच्या दिशेने उभे करावे तिने हातानी बाळाचे डोकेवर आणि मानेला आधार देवा नंतर दूध पाजले पाहिजे जर आपण कोंडल भांडेचा वापर करत असेल तर दूध पाजनेपूर्वी बाळाचे तोंडचे आतील कोपऱ्यात कोंडलचे टोक ठेवावे. बाळाला चे तोंडात हलकेच ठेवा असा प्रकार वेवस्थित काळजी घेतली पाहिजे. 9. कोंडल छोटाकप चमचा किंवा निपटीकप ही उकरने वापरावीत.

Y Pratibha Bhoye Kogda

Vaishali. Meghawali

1 स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहिजे. 6. बाळाला स्तन दूध पाजनेपूर्वी ते हलके गरम करणेसाठी स्तनादुधाचे भांडे कोमट पणेचे वाडगेत 20ते30 मिनिटे ठेवा दूध किती उबदार आहे हे पाहणेसाठी मंगटाचे आतील भागावर थोडे थेंब टका ते गरम आहे की पिणेस योग्य आहे ते बगा गरम पणेत स्तन दूध ठेऊ नका हे केले पाहिजे. 7. बाळाला नेहमी स्तन दूध पाजतात कधी बाळाचे तोंडात दूध ओतू नका या मुळे बाळाला गुदमरने वाटते.दूध पाजत असतांना बाळाचे खालचे ओटांवर जास्त दाब देऊ नका.म्हणून ते ऐवजी दूध नेहमी किंवा चमच्याचे काठावर आणून पाजा बाळ पूर्ण पणे जागे सतर्क आणि पिण्यास उत्सुक राहील तेव्हाच दूध पाजावे हे गरज असलेश बाळाला यची सवय लागेल

Vanita Bhogade

Pooja Satavi

1 स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहिजे. 6. बाळाला स्तन दूध पाजनेपूर्वी ते हलके गरम करणेसाठी स्तनादुधाचे भांडे कोमट पणेचे वाडगेत 20ते30 मिनिटे ठेवा दूध किती उबदार आहे हे पाहणेसाठी मंगटाचे आतील भागावर थोडे थेंब टका ते गरम आहे की पिणेस योग्य आहे ते बगा गरम पणेत स्तन दूध ठेऊ नका हे केले पाहिजे. 7. बाळाला नेहमी स्तन दूध पाजतात कधी बाळाचे तोंडात दूध ओतू नका या मुळे बाळाला गुदमरने वाटते.दूध पाजत असतांना बाळाचे खालचे ओटांवर जास्त दाब देऊ नका.म्हणून ते ऐवजी दूध नेहमी किंवा चमच्याचे काठावर आणून पाजा बाळ पूर्ण पणे जागे सतर्क आणि पिण्यास उत्सुक राहील तेव्हाच दूध पाजावे हे गरज असलेश बाळाला कापडेेत गुंडाळून घे बाळाला नेहमी स्व:त च्या गतीने दूध पिऊदे झोपलेले अवस्थेत दूध पाजू नका. 8. आपले हात वेवस्थित धुवून घेवे आणि ते स्वच्छ कोरडे करणे आवशयक आहे आईने निवडले भांडे अर्धा किंवा 2 तितंयश स्तन दुधाने भरावे मग बाळाला तिचे मांडीवर वरच्या दिशेने उभे करावे तिने हातानी बाळाचे डोकेवर आणि मानेला आधार देवा नंतर दूध पाजले पाहिजे जर आपण कोंडल भांडेचा वापर करत असेल तर दूध पाजनेपूर्वी बाळाचे तोंडचे आतील कोपऱ्यात कोंडलचे टोक ठेवावे. बाळाला चे तोंडात हलकेच ठेवा असा प्रकार वेवस्थित काळजी घेतली पाहिजे. 9. कोंडल छोटाकप चमचा किंवा निपटीकप ही उकरने वापरावीत. 10. प्रथम स्तन दूध करणाऱ्या भांडे स्वच्छ साबणन पाण्याने धुवून काढावे नंतर हवेत पूर्णपणे वाळवा किंवा कोरडे करा स्वच्छ न वापरलेले कपडे ने पुसून घे आपले हात स्वच्छ साबणे पाण्यात धुवून घेणे ही काळजी घेतली पाहिजे. 11. बाळाला स्तन दूध पाजत असतांना नेहमी वाटी चमच्याने वापर करावा.

Q. बाळाची काळजी घेणाऱ्याने काय केले पाहिजे?बाळाला स्तन दूध पाजताना कशाचा वापर केला पाहिजे?
सुश्मिता  जाधव

ज्योती भास्कर शिंदे

उत्तर 1.सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये उत्तर 2.प्रथम हाथ साबणाने धुवा नन्तर कोरडे करा .मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा .बाळाला दूध पाजतानी जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बलाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हलुच थोडे तिरपे करावे. उत्तर 3.बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ऊत्तर 4.बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. उत्तर 5.गोठवलेले दूध फ्रीझमध्ये खलच्या शेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे.गोठवलेले दूध त्वरित हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेऊन नंतर कोमट पाण्यात ठेवून वितळावे. कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधून मधून हलवावे. ऊत्तर 6.बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे. ऊत्तर:-7.बाळाला दूध पाजतानी दूध थेट तोंडात ओतू नका ते चमच्याने किंवा कपाने दूध टोकाला आणून मग पाजावे. उत्तर:-8 बाळ दूध पिण्यास पूर्ण जागे, सतर्क आणि उत्सुक आहे हे बघावे गरज पडल्यास त्याला कपड्यात गुंडाळून घ्यावे जेणेकरून त्याची लाथ दुधाच्या भांड्याला लागणार नाही आणि कप खाली पडणार नाही .बाळाला त्याच्या स्वतःच्या गतीने दूध पिऊद्या. बालाचे पोट भरले आहे याचे संकेत पहावे. उत्तर:-9. स्तंन दूध तयार करण्यासाठीची उपकरणे:-बोण्डल,छोटा कप,चमचा किंवा निफ्टी कप. उत्तर:-10.बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ नेहमी साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजे आणि कोरडे केले करावे.बाळाला ज्या भांडयाने दूध पाजू ते सुद्धा स्वच्छ धुवून कोरडे करावे .दूध पाजतांना ते चेक करून मग पाजावे .बाळाला सस्तन दूध पाजतांना चमचा ,कप,निफ्टी कप,बोण्डल याचा वापर करावा.

Ydj Prateema Budhar

विनायक लक्ष्मण नडगे

-या विडीओ मधे असे सांगितले आहे कि ,आई ने हाताने काढले दुध साठविले असले दुध कसे पाजावे आणि बाळाला दुध कश्यात द्यावे व आंबट झाले ले दुध बाळाला पाजु नये ,आणि बाळाला दुध पाजण्या अगोदर त्याला कसे पकडुन दुध पाजावे ते सांगितले आहे,अस्या काही गोष्टी या विडीओ मध्ये सांगितले आहे. उत्तर1-सर्वांत आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे. गोठलेले दूध वितळवून ते24 तासात वापरावे साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. उत्तर2- प्रथम हात साबणाने धुवावे नंतर कोरडे करावे.मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे व मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजतात जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा व कप हळूच थोडा तिरपा करावा. उत्तर 3- बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हात साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला द्यावे. उत्तर 4- बाळाला स्तनपान करताना हात साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नंतर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या आतल्या बाजूनी थोडेसे थेंब टाकून पहावे .फ्रिज मधून काढलेले दूध एकदम गरम करू नये. उत्तर 5.गोठवलेले दूध फ्रिजमध्ये खलच्या शेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे गिठवलेले दूध त्वरित हवे असल्यास ते थंड पाण्यात ठेऊन नंतर कोमट पाण्यात ठेवून वितळवावे कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधून मधून हलवावे. उत्तर 6-बाळाला स्तन दूध पाजन्यपूर्वी हात साबणाने

Y Vidya Satpute

पूजा रुपेश रोज-.

1.सरवात आधी साठवलेले दुध आधी वापरावे वितळलेले दुध २४ तासाचय आत वापरावे दुधाचा आबंट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजु नये 2.निवडलेले भांडे अरधे किंवा २ तृतियांष भरावे मग बाळाला मांडीवर वरचया दिशेने ऊभे करावे बाळाचया डाेकयाला आधार हाताने दयावा बाळाला जर दुध पाजायला बाेंडल वापरत असाल तर ताे हलकया हाताने बाळाचया आेठांमधे ठेवावा अशया परकारे बाळाला दुध पाजावे 3. बाळाची काळजी घेनाराने हात साबनाने व पाणाने सवछ आणि काेरडे करावे 4. बाळाला सनपान करताना हात साबणाने व पाणाने सवछ धुवावे मग हात कोरडे करावे गरम दुध बाळाला पाजताना ते नेहमी मनगटाचया उलटया बाजुनी टाकुन तपासुन पाहावे 5. गोठवलेले दुध फीरीजमधे खालचया शेलप मधे रात्रभर ठेवावे तवरित गोठवलेले दुध हवे असलयास तर थंड पाणयात ठेवुन नंतर कोमट पाणयात ठेऊन वितळावे ती

Madhuri Bhoye

योजना विनायक नडगे

या विडीओ मधे असे सांंनगितले आहे कि बाळा ला आई ने हाताने काढले ले दुध साठविले असले ले दुध कसे पाजावे आणि कोनत्या वस्तुत द्यावे व त्याच बरोबर आंबट झालेल दुध बाळाला पाजु नये,आणि बाळाला दुध पाजण्या अगोदर त्याला कसे पकडुन पाजावे ते सांगितले आहे,अस्या काही गोष्टी या विडीओ मधे सांगण्या आले आहे. उत्तर1-सर्वांत आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे. गोठलेले दूध वितळवून ते24 तासात वापरावे साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये. उत्तर2- प्रथम हात साबणाने धुवावे नंतर कोरडे करावे.मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे व मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा. बाळाला दूध पाजतात जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बाळाच्या ओठांमध्ये ठेवावा व कप हळूच थोडा तिरपा करावा.

Rekha

चांगुणा कोथे-

1 उत्तर.सर्वात आधी साठवलेले दूध आधी वापरावे.गोठवलेले दूध वितळवून ते 24 तासात वापरावे.साठवलेल्या दुधाचा आंबट वास येत असेल तर ते बाळाला पाजू नये उत्तर 2.प्रथम हाथ साबणाने धुवा नन्तर कोरडे करा .मग निवडलेले भांडे दुधाने 2 तृतीयांश भरावे मग बाळाला मांडीवर वरच्या दिशेने धरावे त्यांनी हाताने बाळाच्या मानेला आधार द्यावा .बाळाला दूध पाजतानी जर कप वापरत असाल तर तो हलक्या हाताने बलाच्या ओठांमध्ये ठेवावा आणि कपाला हलुच थोडे तिरपे करावे. उत्तर 3.बाळाची काळजी घेणाऱ्याने हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि स्तन दूध बाळाला देताना नेहमी त्याचा वास घेऊन मग बाळाला दयावे. ऊत्तर 4.बाळाला स्तनपान करताना हाथ साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवावे व नन्तर कोरडे करावे.गरम केलेले दूध बाळाला देताना ते नेहमी मनगटाच्या उलट्या बाजूनी टाकून चेक करावे.फ्रिज मधून काढलेले दूध डायरेक्ट गरम करू नये. उत्तर 5.गोठवलेले दूध फ्रीझमध्ये खलच्या शेल्फ मध्ये रात्रभर ठेवावे.गोठवलेले दूध त्वरित हवे असल्यास तर थंड पाण्यात ठेऊन नंतर कोमट पाण्यात ठेवून वितळावे. कोमट पाण्यात ठेवल्यावर भांडे अधून मधून हलवावे. ऊत्तर ६.बाळाला स्तन दूध पाजन्यापूर्वी हाथ साबणाने स्वच्छ धुवून घ्यावे.आणि दूध पाजताना जे भांडे वापरू ते स्वछ धुवून कोरडे करावे .दूध गरम केल्यावर ते तपासताना मनगटाच्या उलट्या बाजुने थोडे थेंब टाकून तपासून बघावे.

Gaju Khandare

30. Prashant Patil..

1 स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहिजे. 6. बाळाला स्तन दूध पाजनेपूर्वी ते हलके गरम करणेसाठी स्तनादुधाचे भांडे कोमट पणेचे वाडगेत 20ते30 मिनिटे ठेवा दूध किती उबदार आहे हे पाहणेसाठी मंगटाचे आतील भागावर थोडे थेंब टका ते गरम आहे की पिणेस योग्य आहे ते बगा गरम पणेत स्तन दूध ठेऊ नका हे केले पाहिजे.

Vanita Bhogade

Laxmi Dole.

1 स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहिजे. 6. बाळाला स्तन दूध पाजनेपूर्वी ते हलके गरम करणेसाठी स्तनादुधाचे भांडे कोमट पणेचे वाडगेत 20ते30 मिनिटे ठेवा दूध किती उबदार आहे हे पाहणेसाठी मंगटाचे आतील भागावर थोडे थेंब टका ते गरम आहे की पिणेस योग्य आहे ते बगा गरम पणेत स्तन दूध ठेऊ नका हे केले पाहिजे.

Y Smita Dive Kogda

Devram Kanhal..

1 स्तन दूध हाताळणेपूर्वी बाळाची काळजी घेणारेने आपले हात साबणाने आणि पानेने धुवावेत आणि हात वेवस्थित कोरडे करून घे सर्वत आधीचे साठवलेले स्तनदूध आधी वापरावे•साठवलेले स्तनदूध वापरत असतांना फिरीज चे सर्वत खालचे बाजूस ठेऊन वितलावा हे वितलेले दूध पुढील 24 तासात वापरा हे करावे. 2. स्तन दूध प्रथम फिरजचें सर्वात खालचे बाहेर थंड पानेचे भांडेत आणि नंतर कोमट पानेत भांडेत वितळला स्तनदूधाचे भांडे अधून मधून हलके हलवा ते जोरात आणि सतत हलउ नका वापरणे पूर्वी भांडे बाहेर बाजू स्वच्छ कपडेने कोरडे करा वितलेले स्तन दुधाचा वापर 2 तासात करावा न वापरले फेकून देने काढलेले स्तन दुधचा वास आणि चव वेगळी येऊ सजते चांगले असेल तर बाळ पिते असा प्रकारे पाजू शकतो. 3. काळजी घेणारे नेहमी स्तनदुधाचा वास घेऊनच बाळाला दूध पाजावे जर दुधाला आंबट वास येत असेल तर ते दूध बाळाला देयला नको पाहिजे ही काळजी घेतली पाहिजे. 4. बाळाला स्तनपान करतांना आपले हात स्वच्छ साबणाने पानेने धुवून घेवे आपले हात स्वच्छ कोरडे केले पाहिजेआपण काम करत असतो नंतर काम झालेवर स्तनपण करत असतांना आपले स्तन पण थोडा पुसून घेवे जेणे करून स्वच्छते पूर्वक स्तनपान करेल. 5. साठवलेले स्तनदुधाचे वरचे भागाला साय येते ते सामान्य आहे हे दूध वापरणेपूर्वी दुधामध्ये साय पुन्हा मिसळले साठी हलके हाताने हलवा व बाळाला हे केले पाहि .

Voices from Field

Valid XHTML 1.0!