Resource Material for Breast Crawl Training

Material for Breast Crawl

Note on Breast Crawl

Breast Crawl thematic knowledge

युनिसेफ आणि जागतिक आरोग्य संघटना या संस्थानी असे सांगितले की मातेने आपल्या बाळाला एक तासात अंगावर पाजले पाहिजे. अविकसित देशातील 22% नवजात अर्भक मृत्यू टाळता येतील. सर्व्ह नुसार भारतातील कुपोषणाचे प्रमाण 46% आहे, त्या मुळे बाळाचे आजारपण व बालमृत्यू दार ज्यास्त आहे.

बाळ आपणहुन स्वतः स्तनपानाला सुरवात करतो त्याला ब्रेस्ट क्रॉल असे म्हणतात. बाळ जन्मल्यानंतर बाळाचा श्वासोस्वास व तब्बेत चांगली असल्याची खात्री करावी. बाळाला हाताळण्यापूर्वी बाळाच्या पंजा व्यतिरिक्त सर्व शरीर साफ कपड्याने पुसून घेणे, हात साबनाने व स्वच्छ पाण्याने धावून घेणे गरजेचे आहे. बाळाला आईच्या उघड्या छातीवर दोन्ही स्तनांमध्ये उघडे ठेवावे. पहिल्या एक तासात बाळ सावध व सतर्क असते व बाळ दुध पिण्याची आपण स्वतःहून कृती करते. आई व बाळ दोघे एकमेकांना पाहतात, बाळ पडणार नाही याची काळजी घेणे, आई च्या जवळ बाळ दिल्यामुळे बाळाला ऊब मिळते व बाळाचा मेंदूचा विकास व्हायलामदत होते. बाळ स्वतःहून हालचाल करत स्तनपान करण्याचा प्रयत्न करते, बाळाच्या पायाच्या हालचाली मुळे आई च्या ओटीपोटावर हळुवार धक्के बसतात व त्यामुळे गर्भाशय आकुंचन पाऊण वार पडायला मदत होते व रक्तस्त्राव कमी होतो. दुध पीयाला मिळणार आहे हे समजल्यावर आपोआपच बाळाच्या तोंडाला पाणी सुटते, बाळाला वासाची संवेदना जन्मताच विकास असते, स्तनाग्रह व स्तनमंडला वरील ग्रंथीमधून स्त्रवणार्या पदार्थांचा गंध गर्भजला सारखा असतो त्यामुळे आईच्या स्तनाकडे बाळ आकर्षित होते , बाळाच्या पंज्याच्या हालचालीमुळे स्तनाग्रह उत्तेजित होऊन वर येतात त्या मुळे बाळाला स्तनावर पकड घेण्यास मदत होते व बाळ दूध पिण्यास सुरवात करते याला ब्रेस्ट क्रॉल म्हणतात.

आईच्या रक्तात ओक्तिटोशिन नावाचे संप्रक स्त्रवते त्यामुळे गर्भाशय आकुंचन होण्यास व वार पडण्यास आणि रक्तस्त्राव कमी होण्यास मदत होते व पंडुरोबग (रक्तक्षय) कमी होतो. या पद्धतीने जर स्तनपान केले तर जवळजवळ 22% बालमृत्यू आपण कमी करू शकतो.

Breast Crawl Related Discussions

Q. बाळ जन्मल्यानंतर किती तासात स्तनपान करावे? त्याचा परिणाम काय होतो?
रोहिनि धोडी

रोहिनि धोडी

बाळ जन्मल्यानंतर एक तासाच्या आत स्तनपान करणे त्याचा परिणाम अस केल्याने अविकसित देशामधले २२% बाळ मृत्यू टाळता येतील

सरीता यशोदा

सरीता यशोदा

बाळ जन्मल्यानंतर एक तासाच्या आत स्तनपान करणे त्याचा परिणाम अस केल्याने अविकसित देशामधले २२% बाळ मृत्यू टाळता येतील

प्रियंका भुसारा

प्रियंका भुसारा

बाळ जन्मल्यानंतर एक तासाच्या आत स्तनपान करणे त्याचा परिणाम अस केल्याने अविकसित देशामधले २२% बाळ मृत्यू टाळता येतील

पुनम वळवी

पुनम वळवी

बाळ जन्मल्यानंतर एक तासाच्या आत स्तनपान करणे त्याचा परिणाम अस केल्याने अविकसित देशामधले २२% बाळ मृत्यू टाळता येतील

मीना दयत

मीना दयत

बाळ जन्मल्यानंतर एक तासाच्या आत स्तनपान करणे त्याचा परिणाम अस केल्याने अविकसित देशामधले २२% बाळ मृत्यू टाळता येतील

जयंती दुमाडा

जयंती दुमाडा

बाळ जन्मल्यानंतर एक तासाच्या आत स्तनपान करणे त्याचा परिणाम अस केल्याने अविकसित देशामधले २२% बाळ मृत्यू टाळता येतील

अंजली राबड

अंजली राबड

बाळ जन्मल्यानंतर एक तासाच्या आत स्तनपान करणे त्याचा परिणाम अस केल्याने अविकसित देशामधले २२% बाळ मृत्यू टाळता येतील

संगिता ठाकरे

संगिता ठाकरे

बाळ जन्मल्यानंतर एक तासाच्या आत स्तनपान करणे त्याचा परिणाम अस केल्याने अविकसित देशामधले २२% बाळ मृत्यू टाळता येतील

माधुरी धाक

माधुरी धाक

बाळ जन्मल्यानंतर एक तासाच्या आत स्तनपान करणे त्याचा परिणाम अस केल्याने अविकसित देशामधले २२% बाळ मृत्यू टाळता येतील

छबिना उंबरसाडा

छबिना उंबरसाडा

बाळ जन्मल्यानंतर एक तासाच्या आत स्तनपान करणे त्याचा परिणाम अस केल्याने अविकसित देशामधले २२% बाळ मृत्यू टाळता येतील

रोशनि धोडी

रोशनि धोडी

बाळ जन्मल्यानंतर एक तासाच्या आत स्तनपान करणे त्याचा परिणाम अस केल्याने अविकसित देशामधले २२% बाळ मृत्यू टाळता येतील

संजना पर्ह़़ड

संजना पर्ह़़ड

बाळ जन्मल्यानंतर एक तासाच्या आत स्तनपान करणे त्याचा परिणाम अस केल्याने अविकसित देशामधले २२% बाळ मृत्यू टाळता येतील

सरस्वती नरसे

सरस्वती नरसे

बाळ जन्मल्यानंतर एक तासाच्या आत स्तनपान करणे त्याचा परिणाम अस केल्याने अविकसित देशामधले २२% बाळ मृत्यू टाळता येतील

रेणुका नरसे

रेणुका नरसे

बाळ जन्मल्यानंतर एक तासाच्या आत स्तनपान करणे त्याचा परिणाम अस केल्याने अविकसित देशामधले २२% बाळ मृत्यू टाळता येतील

स्वाती गरोडा

स्वाती गरोडा

बाळ जन्मल्यानंतर एक तासाच्या आत स्तनपान करणे त्याचा परिणाम अस केल्याने अविकसित देशामधले २२% बाळ मृत्यू टाळता येतील/p>

Q. भारतात कुपोषणाचे प्रमाण साधारण किती % आहे? कुपोषणाचा बाळावर काय परिणाम होतो?
सरीता यशोदा

सरीता यशोदा

भारतामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण हे 46% आहे. आजार आणि मृत्यू हे कुपोषणाचे बाळावर परिणाम होतो.

रोहिनि धोडी

रोहिनि धोडी

भारतामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण हे 46% आहे. आजार आणि मृत्यू हे कुपोषणाचे बाळावर परिणाम होतो.

प्रियंका भुसारा

प्रियंका भुसारा

भारतामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण हे 46% आहे. आजार आणि मृत्यू हे कुपोषणाचे बाळावर परिणाम होतो.

पुनम वळवी

पुनम वळवी

भारतामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण हे 46% आहे. आजार आणि मृत्यू हे कुपोषणाचे बाळावर परिणाम होतो.

मीना दयत

मीना दयत

भारतामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण हे 46% आहे. आजार आणि मृत्यू हे कुपोषणाचे बाळावर परिणाम होतो.

जयंती दुमाडा

जयंती दुमाडा

भारतामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण हे 46% आहे. आजार आणि मृत्यू हे कुपोषणाचे बाळावर परिणाम होतो.

अंजली राबड

अंजली राबड

भारतामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण हे 46% आहे. आजार आणि मृत्यू हे कुपोषणाचे बाळावर परिणाम होतो.

संगिता ठाकरे

संगिता ठाकरे

भारतामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण हे 46% आहे. आजार आणि मृत्यू हे कुपोषणाचे बाळावर परिणाम होतो.

माधुरी धाक

माधुरी धाक

भारतामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण हे 46% आहे. आजार आणि मृत्यू हे कुपोषणाचे बाळावर परिणाम होतो.

छबिना उंबरसाडा

छबिना उंबरसाडा

भारतामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण हे 46% आहे. आजार आणि मृत्यू हे कुपोषणाचे बाळावर परिणाम होतो.

Q.बाळ आपणहून स्वतः स्तनपान करण्यात?
रोशनि धोडी

रोशनि धोडी

बाळ आपणहून स्वतः स्तनपान करण्यात सुरूवात करते त्याला बेस्ट क्रोल असे म्हणतात.

संजना पर्ह़़ड

संजना पर्ह़़ड

बाळ आपणहून स्वतः स्तनपान करण्यात सुरूवात करते त्याला बेस्ट क्रोल असे म्हणतात.

सरस्वती नरसे

सरस्वती नरसे

बाळ आपणहून स्वतः स्तनपान करण्यात सुरूवात करते त्याला बेस्ट क्रोल असे म्हणतात.

रेणुका नरसे

रेणुका नरसे

बाळ आपणहून स्वतः स्तनपान करण्यात सुरूवात करते त्याला बेस्ट क्रोल असे म्हणतात.

स्वाती गरोडा

स्वाती गरोडा

बाळ आपणहून स्वतः स्तनपान करण्यात सुरूवात करते त्याला बेस्ट क्रोल असे म्हणतात.

रोहिनि धोडी

रोहिनि धोडी

बाळ आपणहून स्वतः स्तनपान करण्यात सुरूवात करते त्याला बेस्ट क्रोल असे म्हणतात.

सरीता यशोदा

सरीता यशोदा

बाळ आपणहून स्वतः स्तनपान करण्यात सुरूवात करते त्याला बेस्ट क्रोल असे म्हणतात.

प्रियंका भुसारा

प्रियंका भुसारा

बाळ आपणहून स्वतः स्तनपान करण्यात सुरूवात करते त्याला बेस्ट क्रोल असे म्हणतात.

पुनम वळवी

पुनम वळवी

बाळ आपणहून स्वतः स्तनपान करण्यात सुरूवात करते त्याला बेस्ट क्रोल असे म्हणतात.

Q. बाळ जन्मल्यानंतर कोणती खात्री करावी?
मीना दयत

मीना दयत

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

जयंती दुमाडा

जयंती दुमाडा

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

अंजली राबड

अंजली राबड

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

संगिता ठाकरे

संगिता ठाकरे

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

माधुरी धाक

माधुरी धाक

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

छबिना उंबरसाडा

छबिना उंबरसाडा

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

रोशनि धोडी

रोशनि धोडी

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

संजना पर्ह़़ड

संजना पर्ह़़ड

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

सरस्वती नरसे

सरस्वती नरसे

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

रेणुका नरसे

रेणुका नरसे

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

स्वाती गरोडा

स्वाती गरोडा

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

रोहिनि धोडी

रोहिनि धोडी

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

सरीता यशोदा

सरीता यशोदा

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

Q. बाळाला हाताळन्यापूर्वी काय करायला पाहिजे?
प्रियंका भुसारा

प्रियंका भुसारा

बाळाला हाताळण्या पूर्वी हात साबण व पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्यावे. मगच बाळाला हात लावले पाहिजे.

पुनम वळवी

पुनम वळवी

बाळाला हाताळण्या पूर्वी हात साबण व पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्यावे. मगच बाळाला हात लावले पाहिजे.

मीना दयत

मीना दयत

बाळाला हाताळण्या पूर्वी हात साबण व पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्यावे. मगच बाळाला हात लावले पाहिजे.

जयंती दुमाडा

जयंती दुमाडा

बाळाला हाताळण्या पूर्वी हात साबण व पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्यावे. मगच बाळाला हात लावले पाहिजे.

अंजली राबड

अंजली राबड

बाळाला हाताळण्या पूर्वी हात साबण व पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्यावे. मगच बाळाला हात लावले पाहिजे.

संगिता ठाकरे

संगिता ठाकरे

बाळाला हाताळण्या पूर्वी हात साबण व पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्यावे. मगच बाळाला हात लावले पाहिजे.

माधुरी धाक

माधुरी धाक

बाळाला हाताळण्या पूर्वी हात साबण व पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्यावे. मगच बाळाला हात लावले पाहिजे.

छबिना उंबरसाडा

छबिना उंबरसाडा

बाळाला हाताळण्या पूर्वी हात साबण व पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्यावे. मगच बाळाला हात लावले पाहिजे.

रोशनि धोडी

रोशनि धोडी

बाळाला हाताळण्या पूर्वी हात साबण व पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्यावे. मगच बाळाला हात लावले पाहिजे.

संजना पर्ह़़ड

संजना पर्ह़़ड

बाळाला हाताळण्या पूर्वी हात साबण व पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्यावे. मगच बाळाला हात लावले पाहिजे.

Q.बाळाला आईच्या पोटावर कश्यापद्धतीने ठेवावे?
सरस्वती नरसे

सरस्वती नरसे

बाळाला आईच्या पोटावर अशा प्रकारे ठेवावे की दोन stanamadhe येईल. आईचा स्पर्श व्हावा यासाठी आईचे पोट आणि छाती उघडी असावी आणि बाळ पण उघड असावं बाळाच्या अंगावर कपडे नसावेत.

रेणुका नरसे

रेणुका नरसे

बाळाला आईच्या पोटावर अशा प्रकारे ठेवावे की दोन stanamadhe येईल. आईचा स्पर्श व्हावा यासाठी आईचे पोट आणि छाती उघडी असावी आणि बाळ पण उघड असावं बाळाच्या अंगावर कपडे नसावेत.

स्वाती गरोडा

स्वाती गरोडा

बाळाला आईच्या पोटावर अशा प्रकारे ठेवावे की दोन stanamadhe येईल. आईचा स्पर्श व्हावा यासाठी आईचे पोट आणि छाती उघडी असावी आणि बाळ पण उघड असावं बाळाच्या अंगावर कपडे नसावेत.

रोहिनि धोडी

रोहिनि धोडी

बाळाला आईच्या पोटावर अशा प्रकारे ठेवावे की दोन stanamadhe येईल. आईचा स्पर्श व्हावा यासाठी आईचे पोट आणि छाती उघडी असावी आणि बाळ पण उघड असावं बाळाच्या अंगावर कपडे नसावेत.

सरीता यशोदा

सरीता यशोदा

बाळाला आईच्या पोटावर अशा प्रकारे ठेवावे की दोन stanamadhe येईल. आईचा स्पर्श व्हावा यासाठी आईचे पोट आणि छाती उघडी असावी आणि बाळ पण उघड असावं बाळाच्या अंगावर कपडे नसावेत.

प्रियंका भुसारा

प्रियंका भुसारा

बाळाला आईच्या पोटावर अशा प्रकारे ठेवावे की दोन stanamadhe येईल. आईचा स्पर्श व्हावा यासाठी आईचे पोट आणि छाती उघडी असावी आणि बाळ पण उघड असावं बाळाच्या अंगावर कपडे नसावेत.

पुनम वळवी

पुनम वळवी

बाळाला आईच्या पोटावर अशा प्रकारे ठेवावे की दोन stanamadhe येईल. आईचा स्पर्श व्हावा यासाठी आईचे पोट आणि छाती उघडी असावी आणि बाळ पण उघड असावं बाळाच्या अंगावर कपडे नसावेत.

मीना दयत

मीना दयत

बाळाला आईच्या पोटावर अशा प्रकारे ठेवावे की दोन stanamadhe येईल. आईचा स्पर्श व्हावा यासाठी आईचे पोट आणि छाती उघडी असावी आणि बाळ पण उघड असावं बाळाच्या अंगावर कपडे नसावेत.

Q.जन्मानंतर पहिल्या तासात बाळ कसे असावे?
जयंती दुमाडा

जयंती दुमाडा

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

अंजली राबड

अंजली राबड

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

संगिता ठाकरे

संगिता ठाकरे

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

माधुरी धाक

माधुरी धाक

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

छबिना उंबरसाडा

छबिना उंबरसाडा

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

रोशनि धोडी

रोशनि धोडी

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

संजना पर्ह़़ड

संजना पर्ह़़ड

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

सरस्वती नरसे

सरस्वती नरसे

बाळ जन्माला आल्या नंतर श्वासोच्होवास व्यवस्थित सुरू झाल्याचे आणि तब्येतीची चांगली असल्याची खात्री करावी.

Q. आईच्या जवळ बाळाला काय मीळते ?
रेणुका नरसे

रेणुका नरसे

आईच्या जवळ बाळाला ठेवल्यास उब मिळते. व त्यातून बाळाला असे जंतू मिळतात की तो दुसऱ्या जंतू पासून लांब राहतो

स्वाती गरोडा

स्वाती गरोडा

आईच्या जवळ बाळाला ठेवल्यास उब मिळते. व त्यातून बाळाला असे जंतू मिळतात की तो दुसऱ्या जंतू पासून लांब राहतो

रोहिनि धोडी

रोहिनि धोडी

आईच्या जवळ बाळाला ठेवल्यास उब मिळते. व त्यातून बाळाला असे जंतू मिळतात की तो दुसऱ्या जंतू पासून लांब राहतो

सरीता यशोदा

सरीता यशोदा

आईच्या जवळ बाळाला ठेवल्यास उब मिळते. व त्यातून बाळाला असे जंतू मिळतात की तो दुसऱ्या जंतू पासून लांब राहतो

प्रियंका भुसारा

प्रियंका भुसारा

आईच्या जवळ बाळाला ठेवल्यास उब मिळते. व त्यातून बाळाला असे जंतू मिळतात की तो दुसऱ्या जंतू पासून लांब राहतो

पुनम वळवी

पुनम वळवी

आईच्या जवळ बाळाला ठेवल्यास उब मिळते. व त्यातून बाळाला असे जंतू मिळतात की तो दुसऱ्या जंतू पासून लांब राहतो

मीना दयत

मीना दयत

आईच्या जवळ बाळाला ठेवल्यास उब मिळते. व त्यातून बाळाला असे जंतू मिळतात की तो दुसऱ्या जंतू पासून लांब राहतो

जयंती दुमाडा

जयंती दुमाडा

आईच्या जवळ बाळाला ठेवल्यास उब मिळते. व त्यातून बाळाला असे जंतू मिळतात की तो दुसऱ्या जंतू पासून लांब राहतो

Q.आईच्या रक्तात कोणते संप्रेरक स्त्रवते?
अंजली राबड

अंजली राबड

आईच्या रक्तात ऑक्सिजन नावाचे samprerak sravate. त्यामुळे आईच्या पोटातील वर पाडण्यास मदत होते.

संगिता ठाकरे

संगिता ठाकरे

आईच्या रक्तात ऑक्सिजन नावाचे samprerak sravate. त्यामुळे आईच्या पोटातील वर पाडण्यास मदत होते.

माधुरी धाक

माधुरी धाक

आईच्या रक्तात ऑक्सिजन नावाचे samprerak sravate. त्यामुळे आईच्या पोटातील वर पाडण्यास मदत होते.

छबिना उंबरसाडा

छबिना उंबरसाडा

आईच्या रक्तात ऑक्सिजन नावाचे samprerak sravate. त्यामुळे आईच्या पोटातील वर पाडण्यास मदत होते.

रोशनि धोडी

रोशनि धोडी

आईच्या रक्तात ऑक्सिजन नावाचे samprerak sravate. त्यामुळे आईच्या पोटातील वर पाडण्यास मदत होते.

संजना पर्ह़़ड

संजना पर्ह़़ड

आईच्या रक्तात ऑक्सिजन नावाचे samprerak sravate. त्यामुळे आईच्या पोटातील वर पाडण्यास मदत होते.

सरस्वती नरसे

सरस्वती नरसे

आईच्या रक्तात ऑक्सिजन नावाचे samprerak sravate. त्यामुळे आईच्या पोटातील वर पाडण्यास मदत होते.

Q. बाळाच्या हातावर असलेले गर्भजल का पुसू नये.
रेणुका नरसे

रेणुका नरसे

कारण ते garbhajalamule बाळ वास आणि चव घेत stanakade aakshile जाते

स्वाती गरोडा

स्वाती गरोडा

कारण ते garbhajalamule बाळ वास आणि चव घेत stanakade aakshile जाते

रोहिनि धोडी

रोहिनि धोडी

कारण ते garbhajalamule बाळ वास आणि चव घेत stanakade aakshile जाते

सरीता यशोदा

सरीता यशोदा

कारण ते garbhajalamule बाळ वास आणि चव घेत stanakade aakshile जाते

प्रियंका भुसारा

प्रियंका भुसारा

कारण ते garbhajalamule बाळ वास आणि चव घेत stanakade aakshile जाते

पुनम वळवी

पुनम वळवी

कारण ते garbhajalamule बाळ वास आणि चव घेत stanakade aakshile जाते

मीना दयत

मीना दयत

कारण ते garbhajalamule बाळ वास आणि चव घेत stanakade aakshile जाते

Voices from Field

Valid XHTML 1.0!