Resource Material for Hand Wash Training

Material for Hand Wash

Note on Hand Wash

Hand Wash thematic knowledge

आपण पूर्ण दिवसभर काम करत असतो, खेळत असतो, इकडे तिकडे फिरत असतो, वेगवेगळ्या ठिकाणी आपला हात लागत असतो त्यामुळे आपल्या हातावर असंख्या जीवजंतू असतात. ते जीवजंतू आपल्या शरीरात प्रवेश करीत असतात. त्यामुळे आपण वेगवेगळ्या आजाराला बाली पडतो. त्यामुळे आपण हात प्रत्येकवेळी साबणाने धुणे गरजेचे आहे.

हात कधी धुवावे- 1. जेवण बनवताना 2. जेवण करण्यापूर्वी 3. घराची साफसफाई केल्यावर 4. शौचालयावरून आल्यावर 5. खेळून आल्यावर व बाहेरून आल्यावर. हात साबणाने का धुवावे 1. आजारापासून अटकाव होतो 2. किताणूचा नाश होतो.

हात धुण्याची पद्धत 1. प्रथम हात ओले करणे 2. हाताला साबण लावणे 3. दोन्ही हाताला चोळून घेणे 4. हाताची बोटे, अंगठा, नखे,मनगट, तळवे, दोन्ही पंज्यामागील भाग चोळून घेणे 5. हातावर पाणी टाकून धुवून घेणे. 6. हात स्वच्छ कपड्याला किंवा टावेल ला पुसून घेणे. अशा पद्धतीने हात साफ केल्यास आपल्याला विविध आजारापासून संरक्षण मिळते.

Hand Wash Related Discussions

Q. भाभिने हात कसे धुतले होते? भाभिने काय उचलले होते?

नीलम घाटाळ.

ह्या विडिओ मध्ये अतिशय सुंदर माहिती सांगितले आहे, ह्या विडिओ मध्ये आपले हात कसे धुवायचे ह्या बद्दल अतिशय चांगल्या पद्धतीने हात कसे धुवायचे ह्या बद्दल टिप्स दिल्या आहेत, तसेच काम घरातली साफ सफाई करताना, भाडे धुवताना, गोबर साफ सफाई करताना, टॉयलेट वरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. ते हात साफ करताना आपले हात आधी ओले करून साबण लावून हात रगडून रगडून घेऊन, बोट, नखें, स्वच्छ करून हात धुवायचे. ह्या विडिओ मधून मला हात कसे धुवायचे, ह्या बद्दल मला माहिती मिळली

स्वती माने .

अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे हा ह्या विडिओ मध्ये आपले हात कसे धुवायचे ह्या बद्दल अतिशय चांगल्या पद्धतीने हात कसे धुवायचे ह्या बद्दल टिप्स दिल्या आहेत,कोरोना चा वाढता प्रदुर्भाव रोखण्यासाठी हा विडिओ खूप उपयोगी ठरेल .

लीला भूसारा .

ह्या विडिओ मध्ये, आपले हात कसे धुवायचे आणि कधी धूवावे. ह्या बद्दल अतिशय चांगल्या पद्धतीने माहिती दिली आहेत, तसेच काम घरातली साफ सफाई करताना, भाडे धुवताना, गोबर सफाई करताना, टॉयलेटला जावून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. ते हात साफ करताना आपले हात आधी ओले करून साबण लावून हात , बोट, नखें, स्वच्छ करून हात धुवायचे. ह्या विडिओत माहिती खुप छान आहे .

लीला भूसारा

हि विडिओ खुप चांगली आहे त्यामध्ये हाथ सामान लावून कसे धुतले पाहिजे आणि कधी कधी हाथ इथले पाहिजे हे यामध्ये सांगितले सोवनचालयाला जाऊन आल्या जेवण बनवण्याच्या आधी जेवण झाल्या नंतर आणि सर्दी झाल्यावर नाक साफ केल्यावर आणि घर साफ केल्यावर झाडू मारल्यावर हाथ स्वच साबणाने धुतले पाहिजे आणि हाथ स्वच धुतल्यामुळं आजारांना सामोरे जावे लागत नाही जर हाथ धुतले नाही तर अनेक आजारांना सामोरे जावे लागत .म्हणून अशी हाथ स्वच धुण्याबाद्दलची काळजी नकीच घेतली पाहिजे हाए या विडिओ महादे चांगली प्रकारे सांगितले आहे .विडिओ खुप चॅन आणि खुप महत्वाची आहे .आणि खुप महत्वाचे सांगितले आहे

कांचन भूसारा .

ह्या विडिओ मध्ये अतिशय सुंदर माहिती सांगितले आहे, या विडिओ मध्ये आपले हात कसे धुवायचे याच्या विषयी अतिशय चांगल्या पद्धतीने हात कसे धुवायचे या बद्दल माहिती दिली आहेत, तसेच काम घरातली साफ सफाई करताना, भाडे धुवताना, गोबर साफ सफाई करताना, टॉयलेट वरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. ते हात साफ करताना आपले हात आधी ओले करून साबण लावून हात रगडून रगडून घेऊन, बोट, नखें, स्वच्छ करून हात धुवायचे. असे या विडिओ मध्ये हात कसे धुवायाचे या बद्दल माहिती मिळाली

Q. भाभीने शेण उचलणे योग्य होते का?

दर्शना सातवी.

भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. .

सरिता मेरे.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे.

सरिता पठारा.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे.

सरिता पठारा.

४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले. ६) भाभिने हात धुतल्यावर झाडू मारला व कचरा उचलला , शिंक आली तेव्हा नाक शाफ केले आणि घरातली भांडी कुंडी इ. कामे भभीने केली. ७) भाभी जसे कि मुलांचे चप्‍पल काढणे,झाडु मारणे इ. कामे करुन हात न धुता स्‍वंयपाक करते ते मुलांला खायला देते म्‍हणुन मुलगी सतत आजारी पडत असते.

नीलम चौधरी.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले. ६) भाभिने हात धुतल्यावर झाडू मारला व कचरा उचलला , शिंक आली तेव्हा नाक शाफ केले आणि घरातली भांडी कुंडी इ. कामे भभीने केली. ७) भाभी जसे कि मुलांचे चप्‍पल काढणे,झाडु मारणे इ. कामे करुन हात न धुता स्‍वंयपाक करते ते मुलांला खायला देते म्‍हणुन मुलगी सतत आजारी पडत असते. ८) आधी हात ओले करणे, नंतर साबण लावणे, त्यानंतर हाताला चांगल्या पद्धतीने रगडणे आणि बोटाच्या मध्ये, अंगठा वर, व नखांवर, रगडून घेणे,या पध्‍दतीने स्वच्छ हात धुवायचे.

Yas Asha Malghavi

अंजली गावित.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. यची सवय लागेल

Madhuri Bhoye

अंजना बरी.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले. ६) भाभिने हात धुतल्यावर झाडू मारला व कचरा उचलला , शिंक आली तेव्हा नाक शाफ केले आणि घरातली भांडी कुंडी इ. कामे भभीने केली. भाभीने हात फक्त पाण्याने धुतले होते आणि भभिने शेण उचलले होते.

Yas Asha Malghavi

रेखा आहादी.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे

Q.किटाणू कशात लपलेले असतात?किताणूचा संसर्ग थांबवण्यासाठी काय केले पाहिजे?
कल्याणी  घातलं

रेणुका लाखंकर

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले. ६) भाभिने हात धुतल्यावर झाडू मारला व कचरा उचलला , शिंक आली तेव्हा नाक शाफ केले आणि घरातली भांडी कुंडी इ. कामे भभीने केली. करण्यापूर्वी शेण उचलले झाडू मारला ,यामुळे आपले हात खराब होतात आणि आपण स्वच्छता बाळगली नाही तर आपले कुटुंब आजारी पडू शकते . यावरून भाभीला समजले आपली मुलगी का आजारी पडते .

गौतमी  पेस्ट

गौतमी पेस्ट

विडिओ खूप चांगला आहे त्यामध्ये हाथ सामान लावून कसे धुळे पाहिजेत आणि कधी कधी हात इथले पाहिजेत हे यामध्ये रामजी भाबाईला कि जेवण बनवताना काही खाताना कसे हात धुतले पाहिजेत आणि तसे केले नाही तर कास्य प्रकारे आजारांना सामोरे जावे लागते

Vanita Bhogade

सुधा साठे.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. बाहेरुन आल्यावर आपले हात पाय स :च्छ साबनाने धुवावे तसेच कोणतेही काम करण्यापुर्वी आपले हात साबनाने धुवावे जेवणापुर्वी, जेवन बनवण्यापुर्वी आपले हात साबनाने धुवावे

Yashoda Vimal Moule Sakharshet

योगिता गावित.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले

Yas Asha Malghavi

उगन्धारा गावित.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले. ६) भाभिने हात धुतल्यावर झाडू मारला व कचरा उचलला , शिंक आली तेव्हा नाक शाफ केले आणि घरातली भांडी कुंडी इ. कामे भभीने केली.

Yashoda Vanita Wangad

वैशाली कामडी.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले. ६) भाभिने हात धुतल्यावर झाडू मारला व कचरा उचलला , शिंक आली तेव्हा नाक शाफ केले आणि घरातली भांडी कुंडी इ. कामे भभीने केली. ७) भाभी जसे कि मुलांचे चप्‍पल काढणे,झाडु मारणे इ. कामे करुन हात न धुता स्‍वंयपाक करते ते मुलांला खायला देते म्‍हणुन मुलगी सतत आजारी पडत असते. ८) आधी हात ओले करणे, नंतर साबण लावणे, त्यानंतर हाताला चांगल्या पद्धतीने रगडणे आणि बोटाच्या मध्ये, अंगठा वर, व नखांवर, रगडून घेणे,या पध्‍दतीने स्वच्छ हात धुवायचे. ९) आपण खालील कामे करण्या आधी किंवा नंतर हात स्वच्छ धुतले पाहिजेत,टॉयलेट वरून आल्यावर, तसेच जेवण बनवण्याचा आधी व जेवण जेवण्याचा नंतर तसेच नाक साफ केल्यानंतर, आणि घरातील साफ सफाई केल्यावर आपण आपले हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुतले पाहिजेत. १०) घरातील एका जागेवर एक अशी जागा की त्या जागेमध्ये पाणी साबण आणि साप टावेल या वस्तू ठेवायला पाहिजेत.या गोष्टीमुळे मुलांना हात धुवायची सवय लागेल.

Yas Asha Malghavi

कौशल्या गावित

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. घरातील एका जागेवर एक अशी जागा की त्या जागेमध्ये पाणी साबण आणि साप टावेल या वस्तू ठेवायला पाहिजेत.या गोष्टीमुळे मुलांना हात धुवायची सवय लागेल.

Y Vanita Mahale Chambhershet

दर्शना सातवी

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले. ६) भाभिने हात धुतल्यावर झाडू मारला व कचरा उचलला , शिंक आली तेव्हा नाक शाफ केले आणि घरातली भांडी कुंडी इ. कामे भभीने केली. ७) भाभी जसे कि मुलांचे चप्‍पल काढणे,झाडु मारणे इ. कामे करुन हात न धुता स्‍वंयपाक करते ते मुलांला खायला देते म्‍हणुन मुलगी सतत आजारी पडत असते. ८) आधी हात ओले करणे, नंतर साबण लावणे, त्यानंतर हाताला चांगल्या पद्धतीने रगडणे आणि बोटाच्या मध्ये, अंगठा वर, व नखांवर, रगडून घेणे,या पध्‍दतीने स्वच्छ हात धुवायचे. ९) आपण खालील कामे करण्या आधी किंवा नंतर हात स्वच्छ धुतले पाहिजेत,टॉयलेट वरून आल्यावर, तसेच जेवण बनवण्याचा आधी व जेवण जेवण्याचा नंतर तसेच नाक साफ केल्यानंतर, आणि घरातील साफ सफाई केल्यावर आपण आपले हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुतले पाहिजेत. १०) घरातील एका जागेवर एक अशी जागा की त्या जागेमध्ये पाणी साबण आणि साप टावेल या वस्तू ठेवायला पाहिजेत.या गोष्टीमुळे मुलांना हात धुवायची सवय लागेल. न्यासाठी हात साबणाने स्वच्छ केले पाहीजेत.

Yas Asha Malghavi

प्रणाली बसवत.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले. ६) भाभिने हात धुतल्यावर झाडू मारला व कचरा उचलला , शिंक आली तेव्हा नाक शाफ केले आणि घरातली भांडी कुंडी इ. कामे भभीने केली.

Q. साबणाने हात का धुतले पाहिजे?
पूजा  शिंदे

मारिया सेलार.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले. ६) भाभिने हात धुतल्यावर झाडू मारला व कचरा उचलला , शिंक आली तेव्हा नाक शाफ केले आणि घरातली भांडी कुंडी इ. कामे भभीने केली. ७) भाभी जसे कि मुलांचे चप्‍पल काढणे,झाडु मारणे इ. कामे करुन हात न धुता स्‍वंयपाक करते ते मुलांला खायला देते म्‍हणुन मुलगी सतत आजारी पडत असते.

Vanita Bhogade

दक्षा भूसरा.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले. ६) भाभिने हात धुतल्यावर झाडू मारला व कचरा उचलला , शिंक आली तेव्हा नाक शाफ केले आणि घरातली भांडी कुंडी इ. कामे भभीने केली. ७) भाभी जसे कि मुलांचे चप्‍पल काढणे,झाडु मारणे इ. कामे करुन हात न धुता स्‍वंयपाक करते ते मुलांला खायला देते म्‍हणुन मुलगी सतत आजारी पडत असते. ८) आधी हात ओले करणे, नंतर साबण लावणे, त्यानंतर हाताला चांगल्या पद्धतीने रगडणे आणि बोटाच्या मध्ये, अंगठा वर, व नखांवर, रगडून घेणे,या पध्‍दतीने स्वच्छ हात धुवायचे. ९) आपण खालील कामे करण्या आधी किंवा नंतर हात स्वच्छ धुतले पाहिजेत,टॉयलेट वरून आल्यावर, तसेच जेवण बनवण्याचा आधी व जेवण जेवण्याचा नंतर तसेच नाक साफ केल्यानंतर, आणि घरातील साफ सफाई केल्यावर आपण आपले हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुतले पाहिजेत

Manisha Moule

कांचन भूसरा.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले. ६) भाभिने हात धुतल्यावर झाडू मारला व कचरा उचलला , शिंक आली तेव्हा नाक शाफ केले आणि घरातली भांडी कुंडी इ. कामे भभीने केली. ७) भाभी जसे कि मुलांचे चप्‍पल काढणे,झाडु मारणे इ. कामे करुन हात न धुता स्‍वंयपाक करते ते मुलांला खायला देते म्‍हणुन मुलगी सतत आजारी पडत असते. ८) आधी हात ओले करणे, नंतर साबण लावणे, त्यानंतर हाताला चांगल्या पद्धतीने रगडणे आणि बोटाच्या मध्ये, अंगठा वर, व नखांवर, रगडून घेणे,या पध्‍दतीने स्वच्छ हात धुवायचे.

Yas Asha Malghavi

लीला भूसरा.

लीला भूसरा. १) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले. ६) भाभिने हात धुतल्यावर झाडू मारला व कचरा उचलला , शिंक आली तेव्हा नाक शाफ केले आणि घरातली भांडी कुंडी इ. कामे भभीने केली. ७) भाभी जसे कि मुलांचे चप्‍पल काढणे,झाडु मारणे इ. कामे करुन हात न धुता स्‍वंयपाक करते ते मुलांला खायला देते म्‍हणुन मुलगी सतत आजारी पडत असते. ८) आधी हात ओले करणे, नंतर साबण लावणे, त्यानंतर हाताला चांगल्या पद्धतीने रगडणे आणि बोटाच्या मध्ये, अंगठा वर, व नखांवर, रगडून घेणे,या पध्‍दतीने स्वच्छ हात धुवायचे. ९) आपण खालील कामे करण्या आधी किंवा नंतर हात स्वच्छ धुतले पाहिजेत,टॉयलेट वरून आल्यावर, तसेच जेवण बनवण्याचा आधी व जेवण जेवण्याचा नंतर तसेच नाक साफ केल्यानंतर, आणि घरातील साफ सफाई केल्यावर आपण आपले हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुतले पाहिजेत

Yashoda Vimal Moule Sakharshet

स्नेहल गेगड.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले. ६) भाभिने हात धुतल्यावर झाडू मारला व कचरा उचलला , शिंक आली तेव्हा नाक शाफ केले आणि घरातली भांडी कुंडी इ. कामे भभीने केली. ७) भाभी जसे कि मुलांचे चप्‍पल काढणे,झाडु मारणे इ. कामे करुन हात न धुता स्‍वंयपाक करते ते मुलांला खायला देते म्‍हणुन मुलगी सतत आजारी पडत असते.

Madhuri Bhoye

स्वती माने.

) स्वती माने. १) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले. ६) भाभिने हात धुतल्यावर झाडू मारला व कचरा उचलला , शिंक आली तेव्हा नाक शाफ केले आणि घरातली भांडी कुंडी इ. कामे भभीने केली. ७) भाभी जसे कि मुलांचे चप्‍पल काढणे,झाडु मारणे इ. कामे करुन हात न धुता स्‍वंयपाक करते ते मुलांला खायला देते म्‍हणुन मुलगी सतत आजारी पडत असते. टाळू शकतो.

Madhuri Bhoye

योगेश सातवी.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले. ६) भाभिने हात धुतल्यावर झाडू मारला व कचरा उचलला , शिंक आली तेव्हा नाक शाफ केले आणि घरातली भांडी कुंडी इ. कामे भभीने केली. ७) भाभी जसे कि मुलांचे चप्‍पल काढणे,झाडु मारणे इ. कामे करुन हात न धुता स्‍वंयपाक करते ते मुलांला खायला देते म्‍हणुन मुलगी सतत आजारी पडत असते. ८) आधी हात ओले करणे, नंतर साबण लावणे, त्यानंतर हाताला चांगल्या पद्धतीने रगडणे आणि बोटाच्या मध्ये, अंगठा वर, व नखांवर, रगडून घेणे,या पध्‍दतीने स्वच्छ हात धुवायचे.

Q. भाभीला पीठ मळण्यापूर्वीअम्माजी ने भाभीजीला काय करायला सांगितले?
जास्मीता   अक्षरे

नितीन भूसारा.

१) भाभीने हात व्यवस्थित धुतले नव्हते,तसेच नुसते हातावर पाणी घेऊन व साबणने हात धुवले नव्हते. २) भाभीने शेण उचलणे योग्य नव्हते,कारण भाभीजी कडे पाहुणे आले होते आणि भाभी ने गोबर(शेण )सर्व न उचलता बाकी गोबर तसेच ठेवले होते, आणि भाभीने हात सुद्धा स्वच्छ धुतले नव्हते. ३) किटाणू खराब हातात लपलेले असतात आणि ते जेवताना ते आपल्या तोंडावाटे शरीरात जातात. किटाणू चा ससंर्ग थांबण्यासाठी हात स्वच्छ पाण्याने आणि साबणाने धुवावे. ४) हाताला असलेल्या जंतू पासून जंतुसंसर्ग होऊन आजार होऊ नये, म्‍हणुन हात साबणाने चांगले धुतले पाहिजेत. ५) भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजी ने भाभीजीला हात स्वच्छ पाण्याने व साबणाने धुवायला सांगितले. ६) भाभिने हात धुतल्यावर झाडू मारला व कचरा उचलला , शिंक आली तेव्हा नाक शाफ केले आणि घरातली भांडी कुंडी इ. कामे भभीने केली. ७) भाभी जसे कि मुलांचे चप्‍पल काढणे,झाडु मारणे इ. कामे करुन हात न धुता स्‍वंयपाक करते ते मुलांला खायला देते म्‍हणुन मुलगी सतत आजारी पडत असते. त्वाचे सांगितले आहे .

Deepti Mali

. या व्हिडिओत आपण हात कसे स्वच्छ कसे धुवायचे हे योग्य प्रकारे समजले

Jayshree Bhoye.

या विडीओ मध्ये हात कसे धुवावेत स्वयंपाक करण्यापुरवि हात धुवायला पाहिजे हे समजले.

Prapti Jadhav.

या व्हिडीओ मधून आपले व आपल्या परिवारातील वक्तीचें हात कश्या पद्धतीने धुवावेत, तशेच आजारापासून आपले स्वरक्षण कसे करु शकतो हे या व्हिडिओ मध्ये आहे.

Pooja Satavi.

या व्हिडिओ मध्ये आपण हात कसे धुवावेत, कोणतेही काम करताना, तसेच स्वयंपाक करण्यापूर्वी आधी स्वच्छ हात धुवायला पाहिजे , हे समजले .

Ydj Prateema Budhar

Joshnatha Rinjad

. आपण हात कसे धुवावे आणि कधि धुवावे हे या विडियो मधुन समजले.

Sweta Gage.

या व्हिडिओ मध्ये घरातली कामे करताना हात कसे धुवायला पाहिजे हे समजले. आणि स्वंयपाक करतांना हात धुणे हे समजले .

Q.भाभिने हात धुतल्यावर काय काय केले होते?

Aruna Chaudhari

. आपण हात कसे धुवावे आणि कधि धुवावे हे या विडियो मधुन समजले माडे सांगितले आहे .

/>

Sugandha Kanhal.

या व्हिडिओ मध्ये आपण हात कसे धुवावेत, कोणतेही काम करताना, तसेच स्वयंपाक करण्यापूर्वी आधी स्वच्छ हात धुवायला पाहिजे या व्हिडीओ मधून समजले.

Madhuri Bhoye

Pooja Satave.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या.

Yashoda Vimal Moule Sakharshet

Aruna Chaudhari

2. . 1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर.

Vanita Bhogade

Deepti Mali

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. .

Y Nirmla Shande

Pranjal patil.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. .

Surkha Ghatal Dabheri

Vaishali Meghwale

. 1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील.

Q.भाभीची मुलगी सतत आजारी का पडत होती?
सारे  पाटील

Manisha Chintu Warngade.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर.

Vanita Bhogade

Vanita Bhogade

भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती कारण भाभी आपले हात साबणाने धूवून घेत नसल्याने तिचे नाक साफ केल्यानंतर,अंगण झाडल्यानंतर हात साबणाने धूवून घेत नव्हती व त्याच हाताने स्वयंपाक करून आपल्या मुलीला देत असल्याने तिच्या हाताच्या किटानूच्या संसर्ग जेवणातून होऊन आजारी पडत होती.

Y Harshda Nanakare

Manisha Gimbhal.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील.

Q.फिल्म मध्ये साबणाने हात धुण्याच्या कोणत्या पध्दती सांगितल्या ?
समीक्षा  देसले

Suchita lahange.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील. वाचे सांगितले आहे .

Ydj Prateema Budhar

Jayshree Bhoye.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील.

Y Vidya Satpute

Preeti Navneet Mhaske

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील.

Surkha Ghatal Dabheri

Anita Chaudhari.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील.

Y Sunita Sakur

Sunanda Choudhari

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील.

 Yashoda Vimal Moule Sakharshet

Suvarna Jadhav.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील.

Surkha Ghatal Dabheri

Sugandha Kanal.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील.

Q.आपण कोणकोणत्या वेळी हात स्वच्छ धुतले पाहिजे ?
सानिका  पाटील

Jotsna Rinjad.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील. समजावून दाखवले आहे

Ydj Prateema Budhar

Akshara Patil.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील. .

Manisha Moule

Bharti Patil.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील.

Y Pratibha Bhoye Kogda

Vedika Satsvi

. 1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील. यची सवय लागेलp>

Vanita Bhogade

Savanti Thodga

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील.

Q. घरातील एका जागेवर कोणकोणत्या वस्तू ठेवल्या पाहिजेत?
सुश्मिता  जाधव

Jyoti Jadhav.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील. हात स्वच धुवावेत हेय दाखवले आहे

Ydj Prateema Budhar

Devram Kanal.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील. हात धुतले पाहिजेत.

Y Vidya Satpute

Prashant Patil.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील. ती

Madhuri Bhoye

Vrushali Dumada.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील. .

Rekha

Pranita Ghatal.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हा

Gaju Khandare

Prapti Pratik Jadhav.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील. कीती जरी सांगीतले तरी काही फायदा नाही

Vanita Bhogade

Laxmi Dole.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील.

Y Smita Dive Kogda

Sweta Gage.

1 भाभीने हात साबणाने न धुवता नुसते पाण्याणे धुतले होते. भाभीने शेण उचलले होते. 2 होय. कारण ते रोजचे काम करावे लागते ते शेण जर उचलले नाही तर त्या शेणाचा साठा होत जाईल म्हणून शेण टाकावे लागेल 3 किटाणू हे आपल्या हातामध्ये, दोन बोटांमध्ये आणि नाकामध्ये लपलेले असतात.त्यासाठी घरातील कोणतेही काम केल्यावर आपण आपले हात साबणाने स्वच्छ धुतले पाहिजेत. 4 किटाणू हे हातामध्ये लपलेले असतात आणि ते तोंडात जाऊन आजरी पडण्याची शक्यता असते. जर साबणाने स्वच्छ हात धुतले तर किटाणू पसरणे थांबू शकते म्हणून कधीही साबणाने स्वच्छ हात धुतले पाहिजेत. 5 भाभीला पीठ मळण्यापूर्वी अम्माजीने, भीजीला हात कसे धुवावेत हे सांगितले. 6 भाभीने हात धूतल्यावर झाडू मारले आणि तो कचरा हाताने भरला होता, तसेच शिंकत असताना हाताने पूसुन काढले होते , भांडी पुसून काढली ही कामे केली होती. 7 कारण भाभी काम करत असताना , स्वयंपाक करत असताना हात साबणाने स्वछ धुवत नव्हती, त्यमुळे तिचा हतावरील किटाणू त्यामध्ये जात होते म्हणून भाभीची मुलगी सतत आजारी पडत होती. 8 आधी हातावर पाणी ओतून हात ओले करावे नंतर हाताला साबण लावावा, साबण लावून हात ,तळहात, दोन्ही अंगठे, सर्व बोठे, नखे टाळहातावर रगडून धुणे या पध्दती सांगितल्या होत्या. 9 १)स्वचयलायला जाऊन आल्यावर. २)स्वयंपाकाच्या बनवण्याच्या आधी. ३)जेवणाच्या अगोदर. ४)घरातील साफ सफाई केल्या नंतर ५)नाक साफ केल्यावर, इतर कोणतेही काम केल्यावर आपले हात साबणाने स्वछ धुवावे. 10 घरातली एका जागेवर पाणी ,साबण,आणि स्वच्छ असलेलं टॉवेल या वस्तू ठेवल्या पाहिजे.कारण आपली मुले दिवसभरात वेळोवळी हात धुवू शकतील. .

Voices from Field

Valid XHTML 1.0!