Resource Material for kishoravasta (Adolescent) Training

Material for kishoravasta (Adolescent)

Note on kishoravasta (Adolescent)

kishoravasta (Adolescent) thematic knowledge

वाढ ही एक नैसर्गिक अवस्था आहे. आपल्या शरीरात असे बदल होतात की ज्या मुळे मुलं व मुलींमध्ये जनन परिपक्वता येते त्याला किशोरावस्था म्हणतात. साधारणतः किशोरवस्थेचा वयोगट हा 11 वर्ष ते 18 वर्ष असतो.

किशोरवस्थेमध्ये मुलांमध्ये होणारे बदल 1. शारीरिक बदल A. शरीराची वाढ होते. B. शरीर पिळदार होते C. दाढी मिश्या येतात. D. आवाजात बदल होती. E. वृषणाचा व शिस्नाचा विकास होतो. व शिस्नाला ताठरता येते. D. विर्यस्खलन ( Nightfolt) E. गुप्तांगावर व काखेत केस येतात. 2. मानसिक बदल 1. आकर्षक दिसण्याची इच्छा. 2. मुलींबद्दल आकर्षण. 3. धाडस करण्याची वृत्ती. 4. भावनिक चढउतार.

किशोरवस्थेमध्ये मुलीनंमध्ये होणारे बदल 1. शारीरिक बदल A. शरीराला गोलाई येते. B. स्तनाचा विकास होतो. C. गुप्तांगावर व काखेत केस येतात. D. मासिकपाळीला सुरवात होते. E. तोंडावर मुरमे येतात. 2. मानसिक बदल A. आकर्षक दिसण्याची इच्छा. B. मुलांविषयी आकर्षण. C. मासिकपाळीच्या वेळी मानसिक बदल. D. स्त्री सुलभ लज्या निर्माण होते.

kishoravasta (Adolescent) Related Discussions

Q. किशोरावस्था म्हणजे काय?
Sanika patil

Roshni shinde

हा विडिओ किशोर अव्स्ते बद्दल आहे त्यालाच teen एज किंवा अडोळ्ससन्ट असे म्हणतात .या काळात मुलं मुलींचे हार्मोन्स तयार होतात त्या मुले त्यांच्यात शारीरिक आणि मानसिक बदल होतात. यातले काही चांगेस मुलं मुळीं मध्ये same असतात . या वयात मुलं मुळीं मध्ये वेग वेगळे बदल पण होत असतात हे या विडिओ मध्ये दाखवले आहे.

Sanika patil

स्वप्नाली पगारे

या विडिओ मध्ये किशोरवयीन मुलं मुळीं मध्ये काई बदल होतात हे सांगितले आहे आणि त्यांचे वय ११ ते १८ १९ पर्यंत असते त्यांच्यात खूप काही बदल होत असतात कारण त्यांच्यात हार्मोन्स तयार होत असतात आणि शारीरिक आणि मानसिक बदल होताना दिसून येतात हे या विडिओ मध्ये दाखव नयेत आले आहे.

Sanika patil

Sanika patil

Jivan kalachya avadhit sharirat je prakrutik badal hotat tyala kishoravstha ase mhantat.

Akshaya patil

Akshaya patil

Jivan kalachya avadhit sharirat he parakrutik basal hotat tyala kishoravstha ase mhantat

Ruchika paste

Ruchika paste

Jivan kalachy kalavadhit shrirat shrirat prakrutik badal hotat tyala kishoravstha ase mantat

Vedika thakare

Vedika thakare

Sharirat jevya vegvegle pari pakvta hotat yala kishoravstha ase mantat

Roshani shinde

Roshani shinde

aayushatali ashi stage jithun mule v muli yanchat punrutpadak paripakvata yete tyala kishor avasta ase mhantat

Jasmita akre

Jasmita akre

जीवन काळाच्या अवधीत शरीरात जे प्रकृतिक बदल याला किशोर avsta असे म्हणतात

Kanchan bhoir

Kanchan bhoir

Jivan kalachya avadhit sharirat je prakrutik badal hotat tyala kishoravstha ase mhantat

Sakshi adhikari

Sakshi adhikari

Jivan kalachya avdhit sharirat he parakrutik badal hotat tyala kishoravasta ase mhantat.

Mansvi fhodse

Mansvi fhodse

Jivan kalacha avdhit sharirata je kahi prakrutika badal hotat tyala kishoravastha ase Mhantat

Sarita bhoir

Sarita bhoir

Ayushatali ashi stage jithun mule v muli yanchat punrutpadak paripakvata yete tyala kishor avasta ase mhantat

Puja shinde

Puja shinde

Jivan kalachya avdhit shrirat je prkrutik badal hotat yala kishor avsta ase mhnatat.

Pranali  pagare

Pranali pagare

Aayushatali ashi stage juthun mule v muli yanchat punrutpadak paripakvata yete tyala kishor avasta ase mhantata

Arya shirke

Arya shirke

Jivan kalachya avdhit sarirat je prakrutik badal hotat tyala kishoravstha ase mhantat.

Anjana thalkar

Anjana thalkar

Jivan kalachy kalavadhit shrirat sharirat prakrutik badal hotat tyala kishoravstha ase mantat.

Q. किशोरावस्थेचा वयोगट कोणता आहे?
Pranali pagare

Pranali pagare

11 te 18 kiva 19 ha vayogat kishir avasthecha asato.

Puja shinde

Puja shinde

Kishor avstecha vyogt 11te18 kiva 19 ha asto.

Kanchan bhoir

Kanchan bhoir

Kishoravastecha vayogat 11 te 18 kiva 19 vay varsh aahe.

Sarita bhoir

Sarita bhoir

11 te 18 kivva 19 ha vayogat kishor avastha vayogat asto....

Sapna baraf

Sapna baraf

11 te 18 kivva 19 ha vayogat kishor avastha vayogat asto...

Sakshi adhikari

Sakshi adhikari

Kishoravastecha vayogat 11 te 18 kiva 19 vay varsh aahe.

Akshaya patil

Akshaya patil

Kishiravsthechy vayogatat 11 the 18 kiva19 bay varsh ahe

Jasmita akre

Jasmita akre

किशोरवयीन स्थेचा वयोगट ११ ते १८ किवा १९ वय वर्ष आहे

Roshani shinde

Roshani shinde

11 te 18 kivva 19 ha vayogat kishor avastha vayogat asto.

Vedika thakre

Vedika thakre

Kishoravsthecha vyogat 11 te 18 kiva 19 vyogat aahe

Ruchika paste

Ruchika paste

Kishoravsthechy vayogatat 11 te 18 Kiva 19 vay varsh ahe

Sanika patil

Sanika patil

Kishoravsthecha vayogat 11 te 18 kiva 19 vay varsh aahe

Samidha chaudhari

Samidha chaudhari

11 to 18 kivya 19 ha vyogat kishoravsthecha vayogat asto.

Manali mane

Manali mane

Kishoravsthecha vyogat 11 te 18 kiva 19 vyogat aahe

Anjana thalkar

Anjana thalkar

Kishoravastecha vayogat 11 te 18 kiva 19 vay varsh aahe.

Samidha chaudhari

Samidha chaudhari

11 to 18 kivya 19 ha vyogat kishoravsthecha vayogat asto.

Q.किशोरावस्थेत मुलांमध्ये कोणते बदल होतात?
Sanika patil

Sanika patil

Kishoravasthet mulanchi unchi vadhane mhanjech hat pay aani hadanchi lambi vadhate mulanchi chati khande pasrat zade hotat tasech tyancha swar yantr motha hoto galyach kanth mani spasht disu lagato tyancha aavaj phatato cheharyavar dhadhi yete chativar kes ugvtata tyanchya vichar karnyachya padhatit badal hotat bavdhik vikaspan hototyachya khaket v janendriya bhovati kes ugvtat

Roshni shinde

Roshni shinde

ya avsthetil mulanmadhe khup sharirik v mansik badal hotat. Tyancha hadanchi vadh zalyamule tyanchi unchi vadhte.tasech tyanchi chati v khande pasratat,kanth grantinmule avajat badal hoto.chehravar dadhi v mishi yayla survat hote tasech khaket v janghet hi kes hotat.mulancha shukranu madhe vadh hote.tasech mansik badal hoto v vichar karnyachi shamta vadhte v to jast savednshil hoto

Sapna baraf

Sapna baraf

ya avsthetil mulanmadhe khup sharirik v mansik badal hotat. Tyancha hadanchi vadh zalyamule tyanchi unchi vadhte.tasech tyanchi chati v khande pasratat,kanth grantinmule avajat badal hoto.chehravar dadhi v mishi yayla survat hote tasech khaket v janghet hi kes hotat.mulancha shukranu madhe vadh hote.tasech mansik badal hoto v vichar karnyachi shamta vadhte v to jast savednshil hoto

Sakshi adhikari

Sakshi adhikari

Ya avastetil mulan madhe khup sharirik v mansik badal hotat. Tyanchya hadanchi vadh zalyamule tyanchi unchi vadhte tasech tyanchi chhati v khandte pasartat kanth granthinmule aavajat badal hoto. Chehryavr dadi mishi yayla survat hote tasech kakhet kes yetat mansik badal hoto v vichar karnyachi shamta vadhte. v to jast savvedanshil hoto.

Jasmita akre

Jasmita akre

Kishoravasthet mulanmadhye sharirikaani mansik badal hotat.tyanchi unchi vadhte.tasech tyanchi chati,khande pasratat aani kanth grantinmule avajat badal hoto.chehravar dadhi,mishi yayla survat hote tasech khaket ,janghet hi kes yetat aani vichar karnyachi Shamta vadhte

Sarita bhoir

Sarita bhoir

avsthetil mulanmadhe khup sharirik v mansik badal hotat. Tyancha hadanchi vadh zalyamule tyanchi unchi vadhte.tasech tyanchi chati v khande pasratat,kanth grantinmule avajat badal hoto.chehravar dadhi v mishi yayla survat hote tasech khaket v janghet hi kes hotat.mulancha shukranu madhe vadh hote.tasech mansik badal hoto v vichar karnyachi shamta vadhte v to jast savednshil hoto.

Vedika thakare

Vedika thakare

Mulanmadhe sharirik v mansik badal hotat mulanchye hadanchi vadha zalyamule tyanchi unchi vadhte tyanchi chativar v khande pasratat kanth grantinmyle aavajat badal hoto chehravar dadhi v mushi yete tasecha kakhet v janget hi kes yetat tasecha munanchi vichar karnyachi shamta vadhate

Ruchika paste

Ruchika paste

Ya avasteril mulan madhe khup sharirrik mansik badal hotat tyachya vayanusar hadanchi vadh zalyamule tyanchi unchi vadhte Tasech tayachi chhati vkhandte pasartat kanth granthimule aavajat badal hoto chehryavar dadi mishi yayla Survat hote tasech kakhet kes yetat mansik badal hoto v vichar karnyachi shamta vadhte

Kanchan bhoir

Kanchan bhoir

mulinmadhe hi khup badal hotat.tyancha kamrekhalcha bhag vadhto ,stanancha akar vadhto,dudh granthi tayar hotat ,avajat badal hoto,masik pali yayla survat hote ,andashayacha vikas hoto.tasech mansik badal houn baudhhikata vadte. Tasech tyanchahi khaket v janghet kesanchi vadh hote. Ase khup sare sharirik v mansik badal hotat.

Puja shinde

Puja shinde

Mulinmdhe hi khup badal hotat tyachya kmrecha bhag vadhto ,stanacha aakar vadhto ,dudh granthi tayar hotat ,avajat badal hoto masik pali yayla suruvat hote,andashyacha vikas hoto. Tsech mansik badal houn baudhikta vadhte tsech tyanchi khaket v janget kesanchi vadh hote.ase khup srv sharirik v mansik badal hotat.

Mansavi fodse

Mansavi fodse

Ya avasthe madhe mulana madhe mansika va sharirika badal hotata he badal tyancha vayanusar astata tyanche unachee vadhate, aavaja badalto ,chati rundavate, chehryavar dadhi mishi yenyasa suruvta hote,va vichar karnyachee shamata vadhate

Pranali pagare

Pranali pagare

ya avsthetil mulanmadhe khup sharirik v mansik badal hotat.Tyancha hadanchi vadh zalyamule tyanchi unchi vadhte.tasech tyanchi chati v khande pasratat,kanth grantinmule avajat badal hoto.chehravar dadhi v mishi yayla survat hote tasech khaket v janghet hi kes yetat.mulancha shukranu mdhe vadh hote.tasech mansik badal hoto v vichar karnyachi shamta vadhte v to jast savednshil hoto

manali mane

manali mane

Ya avastetil mulan madhe khup sharirik v manshik badal hotat . Tyanchya hadanchi vadh zalyamule tyanchi unchi vadhte tasech tyanchi chhati v khandte pasartat kanth granthinmule aavajat badal hoto chehryavr dadhi mishi yayla survat hote tasech kakhet kes yetat manshik badal hoto v vichar karnyachi shamta vadhte v to jast savvedanshil hoto.

Q.किशोरावस्थेत मुलींमध्ये कोणते बदल होतात?
Vedika thakare

Vedika thakare

Kishoravastet mulinmadhe mulinchi unchi , vajan vadhte kambar mothi hote chatitil stanachi vadha hote kakhet v janedriyat kes yetat vichar karnyachi shamta vadte

Mansvi fodse

Mansvi fodse

Kishoravasthet mulinchi unchi vadhte vajan vadhte kambra mothi hote chativarti stanachi vadha hote khaket kesa yenyasa suruvat hote janedriyana bhovati kes yetat tynachi vichar karnyachi shamata vadhate

Ruchika paste

Ruchika paste

Kishoravsthet mulinchi unchi vadhte vajan vadht kamber mothi hote chativarti stanachi vadh hote khaket kes yetat v janedriyanmade bhovati kes yetat tyancha budhicha vikas hoto vichar karnyachi padhatit badal hoto. Savedanshilata vadhate

Kanchan bhoir

Kanchan bhoir

Kishoravastet mulinchi unchi vajan vadhte kambar mothi hote chativaril stanachi vadh hote kakhet v janedriya bhovati kes yetat tyanchya buddhicha vikas hoto vichar karnyachya paddhati padaltat v savedanshilta vadhte.

Akshaya patil

Akshaya patil

Kishoravasthet mulinchi unchi vadhte vajan vadhte kambra mothi hote chativarti stanachi vadhate hote khaket kesa yenyasa surusat hote jenedriyana bhovati kes yetat tynachi vichar karnyachi shamata

Jasmita akre

Jasmita akre

Kishoravasthet mulinchi unchi ,vajan vadhte kambar mothi hote vichar karnyachya padhatit badal hoto. Sharirik, manshik, bhavanik badal hoto.

Sarita bhoir

Sarita bhoir

Kishoravsthet mulinchi unchi vajan vadhate kambar mothi hote chativaril stanachi vadh hote khaket v janedriya bhovati kes ugvtat tyancha budhicha vikas hoto vichar karnyachya padhatit badal hoto savedanshilata vadhate

Sakshi adhikari

Sakshi adhikari

Kishoravastet mulinchi unchi vajan vadhte kambar mothi hote chativaril stanachi vadh hote kakhet v janedriya bhovati kes yetat tyanchya buddhicha vikas hoto vichar karnyachya paddhati padaltat v savedanshilta vadhte.

Arya shirke

Arya shirke

Kishoravsthet mulinchi unchi vajan vadhate kambar mothi hote chativaril stanachi vadh hote.kakhet v janendriya bhovti kes ugau lagtat .tyachya buddhicha vikas hoto vichar karnyachi paddhati badaltat v savedanshilta vadhate.

Sapna baraf

Sapna baraf

Kishoravsthet mulinchi unchi vajan vadhate kambar mothi hote chativaril stanachi vadh hote khaket v janedriya bhovati kes ugvtat tyancha budhicha vikas hoto vichar karnyachya padhatit badal hoto savedanshilata vadhate.

Roshni shinde

Roshni shinde

mulinmadhe hi khup badal hotat.tyancha kamrekhalcha bhag vadhto ,stanancha akar vadhto,dudh granthi tayar hotat ,avajat badal hoto,masik pali yayla survat hote , andashayacha vikas hoto.tasech mansik badal houn baudhhikata vadte.

Sanika patil

Sanika patil

Tasech tyanchahi khaket v janghet kesanchi vadh hote.Ase khup sare sharirik v mansik badal hotat.Kishoravsthet mulinchi unchi vajan vadhate kambar mothi hote chativaril stanachi vadh hote khaket v janedriya bhovati kes ugvtat tyancha budhicha vikas hoto vichar karnyachya padhatit badal hoto savedanshilata vadhate

Q.किशोरावस्थेत मुलांमधील महत्वाचा कोणते बदल होतात?
Roshni shinde

Roshni shinde

tyanchi unchi vadhte,shukranunchi vadh hote v prajanan shamtecha vikas hoto.ani te swatabaddal jast satark hotat.

Sanika patil

Sanika patil

Kishoravasthet mulanmadhe mahatvacha badal mhanaje janan shamtet vadh hote

Sapna baraf

Sapna baraf

tyanchi unchi vadhte,shukranunchi vadh hote v prajanan shamtecha vikas hoto.ani te swatabaddal jast satark hotat.

jasmita akre

jasmita akre

त्यांची उंची वाढते शुक्राणू ची वाढ होते व प्रजनन शमते ca विकास होतो आणि ते स्वतब्दल जास्त सर्तक होतात

Kanchan bhoir

Kanchan bhoir

tyanchi unchi vadhte,shukranunchi vadh hote v prajanan shamtecha vikas hoto.ani te swatabaddal jast satark hotat.

Ruchika paste

Ruchika paste

Kishoravsthet mulanamde mahatvacha badal hoto mhanaje janan shamtet vadh hote

Vedika thakare

Vedika thakare

Mulanchi unchi vjan vadhate shukranchi vadha hote prajanan shamteche vikas hote te swatBadal jast satark hotat

Sakshi adhikari

Sakshi adhikari

Tyanchi unchi vadhte, shukranchj vadh hote v prajanan shamtecha vikas hoto aani te swatabaddal jast satark hotat.

Roshni shinde

Roshni shinde

tyanchi unchi vadhte,shukranunchi vadh hote v prajanan shamtecha vikas hoto.ani te swatabaddal jast satark hotat.

Anjana thalkar

Anjana thalkar

Mulanchi unchi vajan vadhate shukranchi vadh hote prajanan shamteche vikas hote te swatBadal jast satark hotat.

Q.किशोरावस्थेत मुलींनमधील महत्वाचा कोणते बदल होतात?
Roshni shinde

Roshni shinde

mulinchi sharirik vadh hote,stanancha akar vadhto ,dudh granthi tayar hotat ,masik pali yenyas survat hote ,andashayacha akar vadhto v tyacha vikas hoto ani prajanan shamtecha vikas hoto.

Ruchika paste

Ruchika paste

Mulinchi saririk vadh hote stnanachi vadh hote aani dudh ghnathi tayar hotat mashik pali yenyas Survat hote tasech aadashyacha CA aakar vadhto tasech tyacha vikas hoto aani prajanan samtecha vikas hoto

Kanchan bhoir

Kanchan bhoir

mulinchi sharirik vadh hote,stanancha akar vadhto ,dudh granthi tayar hotat ,masik pali yenyas survat hote ,andashayacha akar vadhto v tyacha vikas hoto ani prajanan shamtecha vikas hoto.

Jasmita akre

Jasmita akre

मुलीची शारीरिक वाढ होते स्तनांचा आकार वाढतो दूध ग्रंथी तयार होतात मासिक पाळी येण्यास सर्वात होते अंडाश या ca आकार वाढतो व त्याचा विकास होतो आणि प्रजनन समतेचा विकास होतो

Sarita bhoir

Sarita bhoir

mulinchi sharirik vadh hote,stanancha akar vadhto ,dudh granthi tayar hotat ,masik pali yenyas survat hote ,andashayacha akar vadhto v tyacha vikas hoto ani prajanan shamtecha vikas hoto.

Mansvi fodse

Mansvi fodse

Mulincha sharirika vadha hote, stananacha aakara vadhto, dudha granthi Tatar hotat,andashayachaaakar vadhto ,va prajanana shmatecha vikas hoto

Akshaya patil

Akshaya patil

Minchi saririk vadh hote stananchi vadh hote aani dudh ghnathi tavar hotat masik pali yenyas survat hote tasech aadashyacha can aakar vadhto tasech tyacha vikas hoto aani prajanan samtecha vikas hoto

Sanika patil

Sanika patil

Kishravasthet mulinmadhe mahatvacha badal mhanje janani shamtet vadh hote

Q.किशोरावस्थेतील बदल कश्या मुळे नियंत्रित होतात? तो पदार्थ कोणता?
Roshni shinde

Roshni shinde

kishor avasthetil badal Harmones mule niyantrit hotat. Purushanmadhe 'Testosterone' ani mahilanmdhe 'Estrogen' navache harmones astat.

Ruchika paste

Ruchika paste

Kishoravsthet badal Harmones mule niyantrit hotat .purushanmadhe 'Testosterone ' Ani mahilanmadhe Estrogen nvache Harmones astat

Jasmita akre

Jasmita akre

किशोर अवस्थेतील बदल हार्मोन्स मुले नियंत्रित होतात पुरुषांमध्ये Testosterone आणि महिला मध्ये एस्त्रोगेन नावाचे हार्मोन्स असतात

Akshaya patil

Akshaya patil

Kishoravsthet basal harmones mule niyantrit hotat purushanmadhe 'testosterone' ani mahilanmadhe Estrogen nvache harmonies astat

Sarita bhoir

Sarita bhoir

Kishoravsthet badal Harmones mule niyantrit hotat .purushanmadhe 'Testosterone ' Ani mahilanmadhe Estrogen nvache Harmones astat

Arya shirke

Arya shirke

Kishoravsthet badal harmones mule niyantit hotat .purushanmadhe testosterone ani mahilanmadhe Estrogen navache Harmon's astat.

Kanchan bhoir

Kanchan bhoir

Kishoravsthet badal Harmones mule niyantrit hotat .purushanmadhe 'Testosterone ' Ani mahilanmadhe Estrogen nvache Harmones astat.

Q. यौनअवस्थेत पुरुषांमध्ये कोणता हार्मोन तयार होतो?
Roshni shinde

Roshni shinde

Testosterone's hormone.

Sarita bhoir

Sarita bhoir

Testosterone's hormone.

Anjana thalkar

Anjana thalkar

Testosterone's hormone.

Arya shirke

Arya shirke

Testosterone's hormone.

Q.यौनअवस्थेत स्त्रियांमध्ये कोणता हार्मोन तयार होतो?
Roshni shinde

Roshni shinde

Estrogen hormone.

Masvi fodse

Masvi fodse

Estrogen harmons aste

Arya shirke

Arya shirke

Estrogen harmons aste

Jasmita akre

Jasmita akre

Estrogen harmons aste.

Q. हॉर्मोन कोणत्या ग्रंथीमुळे विकसित होतात?
Roshni shinde

Roshni shinde

Hormones pituitory gland mule viksit hotat. Ani Estrogen harmone mule striyancha stananmadhe dudh granthi viksit hotat.

Roshni shinde

Sarita bhoir

Hormones pituitory gland mule viksit hotat. Ani Estrogen harmone mule striyancha stananmadhe dudh granthi viksit hotat.

Voices from Field

Valid XHTML 1.0!