Resource Material for New Born Baby Care Training

Material for New Born Baby Care

Note on New Born Baby Care

New Born Baby Care thematic knowledge

नवजात बाळाची काळजी घेणे खूपच महत्वाचे आहे. बाळाला हाताळण्यापूर्वी बाळाचा पंजा व्यतिरिक्त सर्व शरीर साफ कपड्याने पुसून घेणे व हात साबणाने स्वच्छ धुणे गरजेचे आहे. करण नवजात बाळाला जंतू संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त असते. नवजातबाळाला पकडताना बाळाच्या डोक्याला आधार देणे गरजेचे आहे. प्रत्येक दोन ते तीन तासात मातेने बाळाला पाजणे आवश्यक आहे. कारण स्तनपान बाळाच्या आरोग्या साठी महत्वाचे आहे. बाळाच्या रोगप्रतिकारक प्रणालीचा विकासासाठी मातेने आपल्या बाळाला प्रत्येक स्तनातून सुमारे 15 ते 20 मिनिटे स्तनपान प्रत्येक दोन तासात करायचे आहे. स्तनपानाचे सूत्र हे बाळाला दुधाचे पर्याय देत असताना प्रत्येक आहारामध्ये 60 ते 90 ग्रॅम आवश्यक आहे.

बाळाला कोमट पाण्याने स्वच्छ पुसावे, त्याची नाळ पडेपर्यंत अंघोळ घालू नये. बाळाला वारंवार अंघोळ घातल्यामुळे बाळाची त्वचा कोरडी होते. बाळाला जर पुरळ आले तर स्वच्छ करून बेबी पावडर लावावी. बाळाला लोंगोटी घालत असालतर ती डेटॉलने धुणे, व पुरळ बरे होइपर्यंत लंगोटी घालूनये.

बाळंत झाल्यावर बाळाला एक तासात अंगावर पाजावे. बाहेरील कोणताच पदार्थ व बाहेरील दूध पाजूनये, फक्त स्तनपान. बाळ आजारी असेल तर डॉक्टरला दाखवणे. या पद्धतीने नवजात बाळाची काळजी घेणे महत्वाचे आहे.

New Born Baby Care Related Discussions

Q. अनितानी बाळाला योग्य पध्दतीने पकडले होते का?
ममता पसारे

ममता पसारे

जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे, हे आहारसुत्र डॉक्टरांनी अनिताला सांगितले.

स्वाती माने

स्वाती माने

मातेने बाळास एक स्तनातून 10ते 15 मिनिटे स्तनपान करावे. बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात, कारण वारंवार अंघोळ केल्याने बाळाची त्वचा कोरडी होते.

Anjana Bari

अंजना बरी

बाळाला सरळ धरताना किंवा ,खाली ठेवताना बाळाच्या डोक्याला आधार द्यावा असे डॉकटर अंजली ने सरिताला सल्ला दिला

kanchna_bhusra

कांचन भूसारा

नाही कारण अनिताच पहील बाळआहे म्‍हणून तिला नवजात बाळा ला कसे हातालायचे हे तिला माहीती नाही म्‍हणुन अनिताने बाळाला चुकीच्‍या पध्‍दतीने पकडले होते

Pranali Pagari

योगिता गावित

स्तनातून पाणी आणि चीक दूध मिळते त्यामुधून च बाळाची वाढ होते. जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे, हे आहारसुत्र डॉक्टरांनी अनिताला सांगितले.

अंजना बरी

नीलम घाटाळ

नाही होय.‌ स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात

अंजना बरी

सीमा धांगडा

नाही कारण =लहान बाळाची मजबूत रोगप्रतिकार प्रणाली तयार झालेली नसते.त्यामुळे त्यांना संक्रमणाचा प्रभव्य होतो.

Akshaya Patil

दक्षा भूसारा

जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे, नाही

Harshada Chaudhari

रेखा आंदी

होय.‌ स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे, हे आहारसुत्र डॉक्टरांनी अनिताला सांगितले.

Kavya Patil

रेणुका लाखंकर

जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे, हे आहारसुत्र डॉक्टरांनी अनिताला सांगितले.

Gautami Paste

दर्शना सातवी

नाही बाळाला जर पुरळ आले अशेल तर बाळाची लंगोटी वारंवार बदलावी शक्य होईल तितक्या लवकर सौम्य साबणाने आणि पाण्याने स्वछ करणे व ते कोरडे करून ओलावमुक्त ठेवण्यासाठी त्यावर काही बाळ पावडर लावणे. जर तुह्मी कापडी लंगोट वापरत असाल तर त्याला गरम पाण्यात डेटॉल सारख्या जंतू नाशक सह धुणे. अशे डॉक्टर अनिताला सांगतात.

Kanchan Bhoir

सरिता मेरे

नाही होय.‌ स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात, कारण वारंवार अंघोळ केल्याने बाळाची त्वचा कोरडी होते.

Gunjan Tople

नितीन भूसारा

जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे,

Gauravi Chorghe

नीलम चौधरी

जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे, हे आहारसुत्र डॉक्टरांनी अनिताला सांगितले.

Sanika Patil

अंजली गावित

मातेने बाळास एक स्तनातून 10ते 15 मिनिटे स्तनपान करावे. बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात, कारण वारंवार अंघोळ केल्याने बाळाची त्वचा कोरडी होते. नाही

Bhupesh

प्रणाली बसवत

बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात, कारण वारंवार अंघोळ केल्याने बाळाची त्वचा कोरडी होते.

Kalyani Ghatal

मारिया सेलार

नाही मातेने बाळास एक स्तनातून 10ते 15 मिनिटे स्तनपान करावे. बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात, कारण वारंवार अंघोळ केल्याने बाळाची त्वचा कोरडी होते.

Q. डॉक्टरांनी बाळाला पकडण्याची योग्य पद्धत अनिताला कोणती सांगितली?
ममता पसारे

ममता पसारे

बाळाला सरळ धरताना किंवा ,खाली ठेवताना बाळाच्या डोक्याला आधार द्यावा असे डॉकटर अंजली ने सरिताला सल्ला दिला

swati_mane

स्वाती माने

स्तनातून पाणी आणि चीक दूध मिळते त्यामुधून च बाळाची वाढ होते. जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे, हे आहारसुत्र डॉक्टरांनी अनिताला सांगितले.

Kavya Patil

अंजना बरी

होय.‌ स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात

kanchna_bhusra

कांचन भूसारा

होय.‌ स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात, कारण वारंवार अंघोळ केल्याने बाळाची त्वचा कोरडी होते.

pooja_satave

Pooja Satave

जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे,

Aruna Chaudhari

Aruna Chaudhari.

बाळाला हाताळण्यापूर्वी साबणाने किव्हा कोळशाचा राखेने आपले हात स्वच्छ धुवावे.ही काळजी घेणे आवश्यक आहे कारण =लहान बाळाची मजबूत रोगप्रतिकार प्रणाली तयार झालेली नसते.त्यामुळे त्यांना संक्रमणाचा प्रभव्य होतो. खाली ठेवताना बाळाच्या डोक्याला आधार द्यावा असे डॉकटर अंजली ने सरिताला सल्ला दिला

Deepti Mali

Deepti Mali

खाली ठेवताना बाळाच्या डोक्याला आधार द्यावा असे डॉकटर अंजली ने सरिताला सल्ला दिला

Shushmita Jadhav

Pranjal patil.

बाळाला सरळ धरताना किंवा

Kalyani Ghatal

Vaishali Meghwale.

बाळाला सरळ धरताना किंवा ,खाली ठेवताना बाळाच्या डोक्याला आधार द्यावा असे डॉकटर अंजली ने सरिताला सल्ला दिला

दक्षा भूसारा

Manisha Chintu Warngade.

जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे,

Q.नवजात बाळाला हाताळण्यापूर्वी कोणती काळजी घेणे आवश्यक आहे?
ममता पसारे

ममता पसारे

मातेने बाळास एक स्तनातून 10ते 15 मिनिटे स्तनपान करावे. बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात, कारण वारंवार अंघोळ केल्याने बाळाची त्वचा कोरडी होते.

swati_mane

स्वाती माने

बाळाला हाताळण्यापूर्वी साबणाने किव्हा कोळशाचा राखेने आपले हात स्वच्छ धुवावे.ही काळजी घेणे आवश्यक आहे कारण =लहान बाळाची मजबूत रोगप्रतिकार प्रणाली तयार झालेली नसते.त्यामुळे त्यांना संक्रमणाचा प्रभव्य होतो.

अंजना बरी

अंजना बरी

विकास होतो.बाळाला जर पुरळ आले अशेल तर बाळाची लंगोटी वारंवार बदलावी शक्य होईल तितक्या लवकर सौम्य साबणाने आणि पाण्याने स्वछ करणे व ते कोरडे करून ओलावमुक्त ठेवण्यासाठी त्यावर काही बाळ पावडर लावणे

kanchna_bhusra

कांचन भूसारा

बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला

कांचन भूसारा

Manisha Gimbhal.

प्रत्येक मातेने आपल्या बाळाला 6 महिन्यापर्यंत स्तनपान‌ करणे आवश्यक आहे.त्यामुळे‌ बाळाची रोगप्रतिकार क्षमता‌ वाढते,‌ आणि तसेच शारिरीक व मानसिक विकास होतो.बाळाला जर पुरळ आले अशेल तर बाळाची लंगोटी वारंवार बदलावी शक्य होईल तितक्या लवकर सौम्य साबणाने आणि पाण्याने स्वछ करणे व ते कोरडे करून ओलावमुक्त ठेवण्यासाठी त्यावर काही बाळ पावडर लावणे.

अंजना बरी

Suchita lahange.

मातेने बाळास एक स्तनातून 10ते 15 मिनिटे स्तनपान करावे. बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात, कारण वारंवार अंघोळ केल्याने बाळाची त्वचा कोरडी होते.

Kalyani Ghatal

Jayshree Bhoye.

कारण =लहान बाळाची मजबूत रोगप्रतिकार प्रणाली तयार झालेली नसते.त्यामुळे त्यांना संक्रमणाचा प्रभव्य होतो.

दक्षा भूसारा

Preeti Navneet Mhaske.

बाळाला हाताळण्यापूर्वी साबणाने किव्हा कोळशाचा राखेने आपले हात स्वच्छ धुवावे.ही काळजी घेणे आवश्यक आहे.

Anjana Thalekar

Anita Chaudhari.

बाळाला हाताळण्यापूर्वी साबणाने किव्हा कोळशाचा राखेने आपले हात स्वच्छ धुवावे.ही काळजी घेणे आवश्यक आहे कारण =लहान बाळाची मजबूत रोगप्रतिकार प्रणाली तयार झालेली नसते.त्यामुळे त्यांना संक्रमणाचा प्रभव्य होतो.

Q. मातेने नवजात बाळास किती वेळाने भरवले/ पाजले पाहिजे, व का?
swati_mane

ममता पसारे

मातेने बाळास एक स्तनातून 10ते 15 मिनिटे स्तनपान करावे. बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात, कारण वारंवार अंघोळ केल्याने बाळाची त्वचा कोरडी होते.

स्वाती माने

स्वाती माने

खाली ठेवताना बाळाच्या डोक्याला आधार द्यावा असे डॉकटर अंजली ने सरिताला सल्ला दिलाबाळाला जर पुरळ आले अशेल तर बाळाची लंगोटी वारंवार बदलावी शक्य होईल तितक्या लवकर सौम्य साबणाने आणि

anjana bari

अंजना बरी

जर तुह्मी कापडी लंगोट वापरत असाल तर त्याला गरम पाण्यात डेटॉल सारख्या जंतू नाशक सह धुणे. अशे डॉक्टर अनिताला सांगतात.

kanchna bhusra

कांचन भूसारा

दिलाबाळाला जर पुरळ आले अशेल तर बाळाची लंगोटी वारंवार बदलावी शक्य होईल तितक्या लवकर सौम्य साबणाने आणि पाण्याने स्वछ करणे व ते कोरडे करून ओलावमुक्त ठेवण्यासाठी त्यावर काही बाळ पावडर लावणे.

Akshaya Patil

Sunanda Choudhari.

बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात, कारण वारंवार अंघोळ केल्याने बाळाची त्वचा कोरडी होते.तसेच बाळाच्या रोगप्रतिकार प्रणालीच्या विकासासाठी आवशक्य आहे.

Gauravi Chorghe

Suvarna Jadhav.

मातेने नवजात बाळाला प्रत्येक २ ते ३ तासांनी भरवले पाहिजे . कारण स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे.तसेच बाळाच्या रोगप्रतिकार प्रणालीच्या विकासासाठी आवशक्य आहे.

कांचन भूसारा

Sugandha Kanal.

प्रत्येक मातेने आपल्या बाळाला 6 महिन्यापर्यंत स्तनपान‌ करणे आवश्यक आहे.त्यामुळे‌ बाळाची रोगप्रतिकार क्षमता‌ वाढते,‌ आणि तसेच शारिरीक व मानसिक विकास होतो. कारण स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे.तसेच बाळाच्या रोगप्रतिकार प्रणालीच्या विकासासाठी आवशक्य आहे.

Shushmita Jadhav

Jotsna Rinjad.

मातेने नवजात बाळाला प्रत्येक २ ते ३ तासांनी भरवले पाहिजे . कारण स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे.तसेच बाळाच्या रोगप्रतिकार प्रणालीच्या विकासासाठी आवशक्य आहे.प्रत्येक मातेने आपल्या बाळाला 6 महिन्यापर्यंत स्तनपान‌ करणे आवश्यक आहे.त्यामुळे‌ बाळाची रोगप्रतिकार क्षमता‌ वाढते,‌ आणि तसेच शारिरीक व मानसिक विकास होतो.

Kalyani Ghatal

Akshara Patil.

बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात, कारण वारंवार अंघोळ केल्याने बाळाची त्वचा कोरडी होते. मातेने नवजात बाळाला प्रत्येक २ ते ३ तासांनी भरवले पाहिजे . कारण स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे.तसेच बाळाच्या रोगप्रतिकार प्रणालीच्या विकासासाठी आवशक्य आहे.

दक्षा भूसारा

Bharti Patil.

मातेने नवजात बाळाला प्रत्येक २ ते ३ तासांनी भरवले पाहिजे . कारण स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे.तसेच बाळाच्या रोगप्रतिकार प्रणालीच्या विकासासाठी आवशक्य आहे.बाळाला जर पुरळ आले अशेल तर बाळाची लंगोटी वारंवार बदलावी शक्य होईल तितक्या लवकर सौम्य साबणाने आणि पाण्याने स्वछ करणे व ते कोरडे करून ओलावमुक्त ठेवण्यासाठी त्यावर काही बाळ

Sakshi sandeep adhikari

Vedika Satsvi.

बाळाला जर पुरळ आले अशेल तर बाळाची लंगोटी वारंवार बदलावी शक्य होईल तितक्या लवकर सौम्य साबणाने आणि पाण्याने स्वछ करणे व ते कोरडे करून ओलावमुक्त ठेवण्यासाठी त्यावर काही बाळ

Samiksha Desale

Savanti Thodga.

प्रत्येक मातेने आपल्या बाळाला 6 महिन्यापर्यंत स्तनपान‌ करणे आवश्यक आहे.त्यामुळे‌ बाळाची रोगप्रतिकार क्षमता‌ वाढते,‌ आणि तसेच शारिरीक व मानसिक विकास होतो.बाळाला जर पुरळ आले अशेल तर बाळाची लंगोटी वारंवार बदलावी शक्य होईल तितक्या लवकर सौम्य साबणाने आणि पाण्याने स्वछ करणे व ते कोरडे करून ओलावमुक्त ठेवण्यासाठी त्यावर काही बाळ पावडर लावणे. .

Anjana Thalekar

Jyoti Jadhav.

मातेने नवजात बाळाला प्रत्येक २ ते ३ तासांनी भरवले पाहिजे . कारण स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे.तसेच बाळाच्या रोगप्रतिकार प्रणालीच्या विकासासाठी आवशक्य आहे.

Q. स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्वाचे आहे का?
ममता पसारे

ममता पसारे

मातेने बाळास एक स्तनातून 10ते 15 मिनिटे स्तनपान करावे. बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात, कारण वारंवार अंघोळ केल्याने बाळाची त्वचा कोरडी होते.

स्वाती माने

स्वाती माने

होय.‌ स्तनपान बाळाच्या आ.

अंजना बरी

अंजना बरी

खाली ठेवताना बाळाच्या डोक्याला आधार द्यावा असे डॉकटर अंजली ने सरिताला सल्ला दिलाबाळाला जर पुरळ आले अशेल तर बाळाची लंगोटी वारंवार बदलावी शक्य होईल तितक्या लवकर सौम्य साबणाने आणि पाण्याने स्वछ करणे व ते कोरडे करून ओलावमुक्त ठेवण्यासाठी त्यावर काही बाळ पावडर लावणे.

Kanchan Bhoir

कांचन भूसारा

प्रत्येक मातेने आपल्या बाळाला 6 महिन्यापर्यंत स्तनपान‌ करणे आवश्यक आहे.त्यामुळे‌ बाळाची रोगप्रतिकार क्षमता‌ वाढते,‌ आणि तसेच शारिरीक व मानसिक विकास होतो.बाळाला जर पुरळ आले अशेल तर बाळाची लंगोटी वारंवार बदलावी शक्य होईल तितक्या लवकर सौम्य साबणाने आणि पाण्याने स्वछ करणे व ते कोरडे करून ओलावमुक्त ठेवण्यासाठी त्यावर काही बाळ पावडर लावणे.

कांचन भूसारा

Shraddha Kamadi.

जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे, हे आहारसुत्र डॉक्टरांनी अनिताला सांगितले.

Kalyani Ghatal

Nayana Mahesh Zop.

होय.‌ स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे, हे आहारसुत्र डॉक्टरांनी अनिताला सांगितले.

दक्षा भूसारा

Kalavati Tallha.

बाळाला हाताळण्यापूर्वी साबणाने किव्हा कोळशाचा राखेने आपले हात स्वच्छ धुवावे.ही काळजी घेणे आवश्यक आहे कारण =लहान बाळाची मजबूत रोगप्रतिकार प्रणाली तयार झालेली नसते.त्यामुळे त्यांना संक्रमणाचा प्रभव्य होतो.

सीमा धांगडा

Sweta Gage.

होय.‌ स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

अंजना बरी

Laxmi Dole.

जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे,

Anjana Thalekar

Prapti Pratik Jadhav.

होय.‌ स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे.जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे, हे आहारसुत्र डॉक्टरांनी अनिताला सांगितले.

Q.मातेने बाळास एक स्तनातून किती मिनिटे स्तनपान करावे ? व का ?
ममता पसारे

ममता पसारे

होय.‌ स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे, हे आहारसुत्र डॉक्टरांनी अनिताला सांगितले.

स्वाती माने

स्वाती माने

कारण,‌ प्रत्येक मातेने आपल्या बाळाला 6 महिन्यापर्यंत स्तनपान‌ करणे आवश्यक आहे.त्यामुळे‌ बाळाची रोगप्रतिकार क्षमता‌ वाढते,‌ आणि तसेच शारिरीक व मानसिक विकास होतो.

अंजना बरी

अंजना बरी

बाळाला हाताळण्यापूर्वी साबणाने किव्हा कोळशाचा राखेने आपले हात स्वच्छ धुवावे.ही काळजी घेणे आवश्यक आहे कारण =लहान बाळाची मजबूत रोगप्रतिकार प्रणाली तयार झालेली नसते.त्यामुळे त्यांना संक्रमणाचा प्रभव्य होतो.

kanchna_bhusra

कांचन भूसारा

नवजात बाळाला हाताळण्यापूर्वी साबणाने किंवा कोळसाने हात धुवावे असे डॉक्टरांनी सांगितले.

Kalyani Ghatal

Pranita Ghatal.

बाळाला हाताळण्यापूर्वी साबणाने किव्हा कोळशाचा राखेने आपले हात स्वच्छ धुवावे.ही काळजी घेणे आवश्यक आहे कारण =लहान बाळाची मजबूत रोगप्रतिकार प्रणाली तयार झालेली नसते.त्यामुळे त्यांना संक्रमणाचा प्रभव्य होतो.

नीलम घाटाळ

Vrushali Dumada.

त्यामुळे‌ बाळाची रोगप्रतिकार क्षमता‌ वाढते,‌ आणि तसेच शारिरीक व मानसिक विकास होतो.बाळाची लंगोटी ओली असते ती वारं वार बदलायला सांगते व सोम साबणाने पाण्याने भाग स्वच्छ केल्या नंतर कोरडे करण्यास पुसणे ओलावा मुक्त करण्यासाठी बाळ पावडर लावा जर तुम्ही कापडी लंगोटी वापरात असाल तर त्याला गरम पाण्यात व dettol सारख्या जंतुनाशक धुवा व बाळाला काही काळ लंगोटी न घालणे अशी अनिताला डॉक्टर करायला सांगतात.

दक्षा भूसारा

Devram Kanal.

कारण,‌ प्रत्येक मातेने आपल्या बाळाला 6 महिन्यापर्यंत स्तनपान‌ करणे आवश्यक आहे.त्यामुळे‌ बाळाची रोगप्रतिकार क्षमता‌ वाढते,‌ आणि तसेच शारिरीक व मानसिक विकास होतो.बाळ पण नाजूक असते तो पर्यत नाळ पडत नाही तो पर्यत स्वच्छ पाण्याने पुसून काढणे व सुंता बारी होत नाही नाभी बरी होत नाही पारंभीक काळाने दोन तीन आढवड्यात सोम साबणाने आंघोळ करणे पुरेसे आहे.

Pooja Satave

Pooja Satave

जर बाळाला तुमचे आहार देत असाल तर दुधाचे पर्याय आहारामध्ये 60 ते 90 ग्रॅम असणे आवश्यक आहे.

Q.डॉक्टर अनिताला कोणते आहार सूत्र सांगतात ?
ममता पसारे

ममता पसारे

मातेने बाळास एक स्तनातून 10ते 15 मिनिटे स्तनपान करावे. का?=कारण बालकाला 6महिन्याचा आत फक्त, फक्त स्तनातून पाणी आणि चीक दूध मिळते त्यामुधून च बाळाची वाढ होते.

स्वाती माने

स्वाती माने

रोगप्रतिकार शक्ती वाढते.बाळ आजारी पडत नाही म्हणून बाळाला स्तनपान आवश्यक आहे. बाळाला आवश्यक पोषक आणि मेद योग्य प्रमाणात मिळते.

अंजना बरी

अंजना बरी

बाळ पण नाजूक असते तो पर्यत नाळ पडत नाही तो पर्यत स्वच्छ पाण्याने पुसून काढणे व सुंता बारी होत नाही नाभी बरी होत नाही पारंभीक काळाने दोन तीन आढवड्यात सोम साबणाने आंघोळ करणे पुरेसे आहे.

कांचन भूसारा

कांचन भूसारा

मातेने बाळास एक स्तनातून 10ते 15 मिनिटे स्तनपान करावे. का?=कारण बालकाला 6महिन्याचा आत फक्त, फक्त स्तनातून पाणी आणि चीक दूध मिळते त्यामुधून च बाळाची वाढ होते.

Aruna Chaudhari

Aruna Chaudhari.

बाळाला सरळ धरताना किंवा ,खाली ठेवताना बाळाच्या डोक्याला आधार द्यावा असे डॉकटर अंजली ने सरिताला सल्ला दिला

नीलम घाटाळ

नीलम घाटाळ

मातेने बाळास एक स्तनातून 10ते 15 मिनिटे स्तनपान करावे. का?=कारण बालकाला 6महिन्याचा आत फक्त, फक्त स्तनातून पाणी आणि चीक दूध मिळते त्यामुधून च बाळाची वाढ होते.

Deepti Mali

Deepti Mali.

मातेने बाळास एक स्तनातून 10ते 15 मिनिटे स्तनपान करावे.

सीमा धांगडा

Pranjal patil.

कारण बालकाला 6महिन्याचा आत फक्त, फक्त स्तनातून पाणी आणि चीक दूध मिळते त्यामुधून च बाळाची वाढ होते.

Q. डॉक्टर बाळाला केव्हा अंघोळ घालण्याचा सल्ला देतात ?
ममता पसारे

ममता पसारे

लहान बाळाची मजबूत रोगप्रतिकार प्रणाली तयार झालेली नसते.त्यामुळे त्यांना संक्रमणाचा प्रभव्य होतो.

स्वाती माने

स्वाती माने

होय.‌ स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे

Sarita Bhoir

अंजना बरी

बाळाला हाताळण्यापूर्वी साबणाने किव्हा कोळशाचा राखेने आपले हात स्वच्छ धुवावे.ही काळजी घेणे आवश्यक आहे कारण =लहान बाळाची मजबूत रोगप्रतिकार प्रणाली तयार झालेली नसते.त्यामुळे त्यांना संक्रमणाचा प्रभव्य होतो.

kanchna_bhusra

कांचन भूसारा

जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे, हे आहारसुत्र डॉक्टरांनी अनिताला सांगितले.

योगिता गावित

Manisha Chintu Warngade.

होय.‌ स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे, हे आहारसुत्र डॉक्टरांनी अनिताला सांगितले.

Gauravi Chorghe

Manisha Gimbhal.

बाळाला हाताळण्यापूर्वी साबणाने किव्हा कोळशाचा राखेने आपले हात स्वच्छ धुवावे.ही काळजी घेणे आवश्यक आहे कारण =लहान बाळाची मजबूत रोगप्रतिकार प्रणाली तयार झालेली नसते.त्यामुळे त्यांना संक्रमणाचा प्रभव्य होतो.

Kalyani Ghatal

Suchita lahange.

जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे, हे आहारसुत्र डॉक्टरांनी अनिताला सांगितले.

सीमा धांगडा

Jayshree Bhoye.

जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे,

Q.बाळाला जर पुरळ आले असतील तर डॉक्टर अनिताला काय करायला सांगतात ?
स्वाती माने

स्वाती माने

बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात, कारण वारंवार अंघोळ केल्याने बाळाची त्वचा कोरडी होते.

अंजना बरी

अंजना बरी

बाळाला सरळ धरताना किंवा ,खाली ठेवताना बाळाच्या डोक्याला आधार द्यावा असे डॉकटर अंजली ने सरिताला सल्ला दिला

Kanchan Bhoir

ममता पसारे

स्तनातून पाणी आणि चीक दूध मिळते त्यामुधून च बाळाची वाढ होते. जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे, हे आहारसुत्र डॉक्टरांनी अनिताला सांगितले.

kanchna_bhusra

कांचन भूसारा

होय.‌ स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात

Kalyani Ghatal

Preeti Navneet Mhaske.

होय.‌ स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात, कारण वारंवार अंघोळ केल्याने बाळाची त्वचा कोरडी होते.

नीलम घाटाळ

Anita Chaudhari.

स्तनातून पाणी आणि चीक दूध मिळते त्यामुधून च बाळाची वाढ होते. जर दुधाचे पर्याय बाळाला दिले तर ते बहुधा प्रत्येक आहारामध्ये ६० ते ९० ग्राम असणे आवश्यक आहे, हे आहारसुत्र डॉक्टरांनी अनिताला सांगितले.

Samiksha Desale

Sunanda Choudhari.

होय.‌ स्तनपान बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात

Q. बाळाला जर कापडी लंगोट वापरायचा असेल तर तो कसा स्वच्छ ठेवावा?
ममता पसारे

Suvarna Jadhav.

प्रत्येक मातेने आपल्या बाळाला 6 महिन्यापर्यंत स्तनपान‌ करणे आवश्यक आहे.त्यामुळे‌ बाळाची रोगप्रतिकार क्षमता‌ वाढते,‌ आणि तसेच शारिरीक व मानसिक विकास होतो.बाळाला जर पुरळ आले अशेल तर बाळाची लंगोटी वारंवार बदलावी शक्य होईल तितक्या लवकर सौम्य साबणाने आणि पाण्याने स्वछ करणे व ते कोरडे करून ओलावमुक्त ठेवण्यासाठी त्यावर काही बाळ पावडर लावणे.

स्वाती माने

Sugandha Kanal.

बाळाला जर पुरळ आले अशेल तर बाळाची लंगोटी वारंवार बदलावी शक्य होईल तितक्या लवकर सौम्य साबणाने आणि पाण्याने स्वछ करणे व ते कोरडे करून ओलावमुक्त ठेवण्यासाठी त्यावर काही बाळ पावडर लावणे. जर तुह्मी कापडी लंगोट वापरत असाल तर त्याला गरम पाण्यात डेटॉल सारख्या जंतू नाशक सह धुणे. अशे डॉक्टर अनिताला सांगतात.

अंजना बरी

Jotsna Rinjad.

खाली ठेवताना बाळाच्या डोक्याला आधार द्यावा असे डॉकटर अंजली ने सरिताला सल्ला दिलाबाळाला जर पुरळ आले अशेल तर बाळाची लंगोटी वारंवार बदलावी शक्य होईल तितक्या लवकर सौम्य साबणाने आणि पाण्याने स्वछ करणे व ते कोरडे करून ओलावमुक्त ठेवण्यासाठी त्यावर काही बाळ पावडर लावणे.

kanchna_bhusra

Akshara Patil.

मातेने बाळास एक स्तनातून 10ते 15 मिनिटे स्तनपान करावे. बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात, कारण वारंवार अंघोळ केल्याने बाळाची त्वचा कोरडी होते.

Samidha Chaudhari

Bharti Patil.

प्रत्येक मातेने आपल्या बाळाला 6 महिन्यापर्यंत स्तनपान‌ करणे आवश्यक आहे.त्यामुळे‌ बाळाची रोगप्रतिकार क्षमता‌ वाढते,‌ आणि तसेच शारिरीक व मानसिक विकास होतो.बाळाला जर पुरळ आले अशेल तर बाळाची लंगोटी वारंवार बदलावी शक्य होईल तितक्या लवकर सौम्य साबणाने आणि पाण्याने स्वछ करणे व ते कोरडे करून ओलावमुक्त ठेवण्यासाठी त्यावर काही बाळ पावडर लावणे.

नीलम घाटाळ

Vedika Satsvi.

बाळाची नाळ पडल्या नंतर प्रत्येक आठवड्यातुन २ ते ३ वेळा सौम्य साबणाचा वापर करून अंघोळ घालण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात, कारण वारंवार अंघोळ केल्याने बाळाची त्वचा कोरडी होते. a. बाळाला जर पुरळ आले अशेल तर बाळाची लंगोटी वारंवार बदलावी शक्य होईल तितक्या लवकर सौम्य साबणाने आणि पाण्याने स्वछ करणे व ते कोरडे करून ओलावमुक्त ठेवण्यासाठी त्यावर काही बाळ

Anjana Thalekar

Savanti Thodga.

बाळाला कापडी लंगोट वापरत असेल तर बाळाचा लंगोट स्वच्छ गरमपाण्यात किंवा डेटॉल सारख्या जंतुनाशका सह स्वच्छ धुवुन ठेवावा .

Voices from Field

Valid XHTML 1.0!