Resource Material for Water keeping Training

Material for Water keeping

Note on Water keeping

Water keeping thematic knowledge

मानवाला निम्मे आजार दूषित पाणी पिल्याने होत असतात. त्यासाठी आपण घरी पिण्याचे पाणी कसे ठेवतो हे पण महत्वाचे आहे. आपण दोन पद्धतीने पाणी शुद्ध करू शकतो. 1. पाण्यात जंतूनश्याक टाकून 2. पाणी उकळून.

पाण्याचे व्यवस्थापन कसे असावे 1. पिण्याचे पाणी नेहेमी शुद्ध करून मडके किंवा हंड्यात ठेवावे. 2. पियाला पाणी घेताना हाताने ग्लास बुडणार नाही एवढे माडक्याचे तोंड बारीक पाहिजे, जेणे करून हात बुडून हातातील जंतू पाण्यात जाणार नाही. 3. पाणी घेताना नेहमी वग्राल्याचा वापर करावा 4. पाणी ठेवताना जमिनिपासून दोन ते तीन फूट वर ठेवावे. 5. पाणी नेहमी झाकून ठेवावे.

दूषित पाण्यामुळे मुलांना उलटी, जुलाब, कावीळ, ग्यास्ट्रो इत्यादी आजार होतात, ज्या विहिरी, बोरवेलचे पाणी दूषित असेल ते पाणी पिऊ नये. तसेच ज्या विहिरी, बोरवेल जवळ कचरा, तुंबलेले पाणी, चिखल असेल तर ते पाणी पिऊ नये. जास्तच अडचण असेल तर पाणी 20 मिनिटे उकळून घ्यावे व गार करून प्यावे. पाणी शुद्धीकरणाचे औषध आरोग्यखाते यांचेकडे मोफत मिळते

Water keeping Related Discussions

Q. बर्फीने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था काशी केली होती?
प्रणाली पगारे

प्रणाली पगारे

या विडिओ मध्ये पिण्याचे पाणी स्वच कसे ठेवावे हे सांगितले आहे.पिण्याचे पाणी हे लहान तोंडाच्या भांड्यात ठेवावे व ते पाणी झ्हाकून ठेवावे.त्या पाण्यात हाथ किंवा बोट घालू नये पाणी काढण्यासाठी लांब दांडीच्या भांड्याचा वापर करावा .किंवा चलोरीने टाकून पाणी शुद्ध करावे तसेच पिण्याचे पाणी जमिनीपासून थोडे उंचावर ठेवावे अशा प्रकारे पिण्याच्या पाण्याची स्वछता ठेवावी कारण पाण्या मुळेच जास्तीतजास्त आजार होतात.

सुश्मिता जाधव

सुश्मिता जाधव

विडिओ मध्ये पाण्याची स्वछता कशी थेयची त्याबद्दल सांगितले आहे .पाण्याचे भांडे लहान असावे आणि त्यावर झाकण ठेवावे. पाणी हाथ घालून न घेता दांडी असणाऱ्या भांड्यांची घ्यावे पाण्याचे भांडे हे जमिनी पासून वरती असावे.

Gautami Paste

Gautami Paste

Brfane pani he uklun barik todachya bhadyat thevale hote, pani he zakun thevle hote ,ani pani ghenyasathi lam dandi chy bhandyacha vapar kela hota ani jamini pasun thode vr thevle hote

Kanchan Bhoir

Kanchan Bhoir

Brfine pinyachya pani he ukalun barik tondachya bhandyat thvale hote aani te Pani zakun thevale hote.pani ghenyasadhi Kam dandi walya bhadyach vapar kela hota ani jamin pasun unchavr thevle hote

Akshaya patil

Akshaya patil

Brfine pani he ukalun barik todachya bhadyat thvale hote , pani he zakun thevale hote aani pani ghenyasadhi lam dandi walya bhadyach vapar kela hota aani jaminipasun those var thevale hote

Swapnali Pagare

Swapnali Pagare

Pinyache pani ukalun pani barik todachya bhandyat thevave ani tyavar zakanhi barik thevave pani ghetana lamb dandi aslelya bhandyach vapar krava. Aani panyache bhande jaminipasun thondya var thevave.

Gunjan Tople

Gunjan Tople

Brfane pani he uklun barik todachya bhadyat thevale hote, pani he zakun thevle hote ,ani pani ghenyasathi lam dandi chy bhandyacha vapar kela hota ani jamini pasun thode vr thevle hote

Nilima Tople

Nilima Tople

Brrfine pinyache pani ukalun gheun nanter thand karun barik todachya bhadyat thvale hote ,pani changale zakun thevale hote v pani glassmadhe ghenyasathi vagralyacha vapar kela hota tasech bhande jaminipasun thode varati thevale hote. Asi vyavstha brrfine Keli hoti.

Mansvi Fodse

Mansvi Fodse

Barfine barik thondyachya bhandyat pinyache pani bharun thevle hote aani pani uklun thand karun thevle hote te pani jaminichya jara var thevle hote ani pani kadhyala lamb dandi chya bhandyacha vapar kela hota jyamule panyat jantu janar nahit.

Anjana Thalekar

Anjana Thalekar

Brfine pinyache pani he ukalun barik tondachya bhandyat thvale hote aani te pani zakun thevale hote. pani ghenyasadhi lamb dandi walya bhadyach vapar kela hota ani jamini pasun unchavr thevle hote.

Q. पिण्याचे पाणी कश्या पद्धतीने ठेवावे ?
पूजा शिंदे

पूजा शिंदे

या विडिओ मध्ये पाण्याची स्वछता कशी ठेवावी हे सांगितले आहे .त्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे भांडे हे लहान तोंडाचे असावे आणि त्यावर झाकण ठेवावे आणि पाणी घेताना दांडी वाल्या भांड्याचा वापर करावा पिण्याचे भांडे हे जमितीनीपासून वरती ठेवावे . पिण्याचे पाणी हे उकळून किंवा chlorine टाकून प्यावे .पाण्याची वेळोवेळी तपासणी करावी.

सानिका पाटील

सानिका पाटील

या विडिओ मध्ये खूप चांगली माहिती दिली आहे.पिण्याचे पाणी कसे स्वच ठेवावे तसेच ते कशा पद्धतीनं ठेवावे पाण्यात कशा प्रकारचे किटाऊ पसरू शकतात त्यामुळे कोणते आजार होतात तसेच पाणी तपासण्याच्या पद्धती आणि पिण्यायोग्य बनवण्याची माहिती या मध्ये समजावून सांगितली आहे.

Kanchan Bhoir

Kanchan Bhoir

Pinyache pani hey ukalun lahan tondachya bhandyat thevun tyavr zakan thevave aani pani ghenyasati lamb dandyache bhande thevave v panyache bhande jaminipasun unchavr thevave.

 Manali Mane

Manali Mane

Pinyache pani uklun barik thodachya bhadyat thevave tyavar zakan thevav pani ghenyasathi lam dandi aslelya bhandyacha vapar karava pani jaminipasun thode pani var thevale pahije.

Nilima Tople

Nilima Tople

Pinyache pani he uklun gheun barik thodachya bhadyat thevale pahije, tyachyavarati zakan changalya prakare zakun Thevave tasech pani ghenyasadhi lamb vagralyacha vapar karava Aani mahtwache manaje pani jaminipasun thode varachya antaravar thevave.asi pinyachya pani thevnyachi padhat asavi.

Samidha Chaudhari

Samidha Chaudhari

Pinyache pani he ukalun lahan tondachya bhandyat thevun tyavr zakan thevave aani pani ghenyasati lamb dandyache bhande thevave v panyache bhande jaminipasun unchavr thevave.

Kalyani Ghatal

Kalyani Ghatal

Pinyache pani ukalun swach barik tondachya bhandyat thevave.pani ghetana payamadhe Hat kiva bote budu naye yasathi lamb dandichya bhandyacha vapr karava . tasech pinyachya panyache bhande jaminipasun unchavr thevave.

Gauravi Chorghe

Gauravi Chorghe

Pinyache pani he ukalun lahan tondachya bhandyat thevun tyavr zakan thevave aani pani ghenyasathi lamb dandyache bhande thevave v panyache bhande jaminipasun unchavr thevave.

Mansvi Fodse

Mansvi Fodse

Barfine pinyache pani ukalun barik tondachya bhandyat thevle hote aani te pani zakun thevale hote pani ghenyasathi lamb dandichya bhandyacha vapar kela hota aani jamini pasun ubchavar thevle hote

Q. पिण्याच्या पाण्याचे भांडे मोठ्या तोंडाचे असल्यास काय होते?
साई पाटील

साई पाटील

हा विडिओ खूप चांगला आहे .या मध्ये पिण्याचे पाणी कसे वापरले पायजे आणि त्याची स्वच्छता कशी केली पाहिजे जर पाणी दूषित असेल तर ते उकळून घ्यावे तसेच chlorine च्या गोळ्यांचा वापर करावा .या कलगी घेतल्यावर नक्कीच आपल्याला आजारापासून मुक्तता भेटेल हे या विडिओ मध्ये दाखवले आहे.

समीक्षा देसले

समीक्षा देसले

हा विडिओ खूप छान आहे या विडिओ मध्ये पाणी कसे वापरले पाहिजे कशी काळजी घेतली पायजे हे सांगितले आहे पाणी उकळून थंड करून मी पिले पाहिजे चलोरीने च्या गोळ्या पाण्यात टाकून पाणी पिले पाहिजे त्याने पाण्यातील जंतू नष्ट होतात. पण हे बारीक तोंड असलेल्या भांड्यात ठेवावे आणि झ्हाकून ठेवावे .पाण्याचे भांडे जमिनी पासून वरती ठेवावे आणि पाणी घेताना लांब दांडी असलेल्या भांड्याचा वापर करावा झजकन काढल्यास जमिनीवर ठेऊ नये त्याने जाणती झाकणाला लागून पाण्यात जाऊ शकतात ज्याने करून आपण आजारापासून आपला बचाव करू शकतो. हेच या विडिओ मध्ये सांगितले आहे.

Gautami Paste

Gautami Paste

pinyachy panyche bhande mothy tondache aslyas panyat Kahi padnyachi shakyata aste ani Tymule panyat Khrab hat ghatlet jatat Tymule pani Khrab hote ani mans ajari padu shktat

Akshaya patil

Akshaya patil

Pinyachya pinyache bhande mhoths todache aslyas panyat kahi padnyach sakata aste ani panyat kharab hath ghatle jatat tyamule pani kharab hou shakte aani aajarhi hou shaktat

Manalai Mane

Manalai Mane

Pinyachya panyache bhande mothya tondache aslyamule panyat kahihi padu shakte aani pani he kharab hou shakte aani aajar hou shaktat .

Nilima Tople

Nilima Tople

pinyachya panyache bhande mothya tondache asalyash mule tya bhandyat kharab zalele haat gheun te panyat budavatat.

Kalyani Ghatal

Kalyani Ghatal

Pinyachya panyache bhande mothya tondache asalyamule panyamdhe kahi padu shakte.tasech pani ghetana aapala hat va bote panyamdhe jaun pani aswach hou shakate.

Q. घरात पाणी साफ ठेवण्यासाठी काय करावे?
कल्याणी घातल

कल्याणी घातल

या फिल्म मध्ये पाण्याची निगा कशी घ्यावी हे सांगितले आहे तसेच पिण्याचे पाणी कसे स्वच करावे करावे त्या मध्ये काय टाकल्याने ते स्वच होते हे अम्माजीने सांगितले आहे त्यामध्ये बर्फी आपल्या मुलाची कलगी कशी घेते हे दाखवले आहे . सिस्टर ने या मध्ये मुलांच्या आजारावर का औषध दिले आहे हे दाखवले आहे तसेच हॅन्डपम्प जवळ कचरा असल्यावर कशा प्रकारे आपण आजारी पडू शकतो हे हि समजावले आहे .

आर्या शिर्के

आर्या शिर्के

हा विडिओ खूप छान आहे आणि गरजेचं आहे त्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याची स्वच्छता कशी ठेवावी हे सांगितले आहे कोणत्या जागेवर,तसेच पाणी पिताना कोणती कलगी घेतली पायजे पाण्यात चोलीने ची गोळी टाकल्याने जंतू मारून जातात आणि पाणी पिण्यालायक होते पाणी हे बारीक तोंड असलेल्या भांड्यातच ठेवावे आणि त्यावर झाकण ठेवावे पाण्याचे भांडे हे जामनपातळीच्या वर ठेवावे . पाणी घेताना लांब दांडीच्या भांड्याचा वापर करावा पाणी पिताना झ्हाकं खाल ठेऊ नये त्याने जंतू पाण्यात जाण्याची शक्यता असते तर काळजी घ्यावी पाणी उकळून तहान करून प्यावे यांनी आपण आजारापासून दूर राहू हाकतो हे या विडिओ मध्ये दाखवले आहे .

Gautami Paste

Gautami Paste

ghratil pani saf thevnyasathi pinyachya panyche bhande bariktondachy bhndyat thevave tyavr zakan thevave pani ghenyasathi lam dandi valy bhandyane ghyve ani panyche bhande jaminipasun thode var thevave

Akshaya patil

Akshaya patil

Gharatil pani saf thevnyasati pin ukalun thand zalyavr lahan todachya bhadyat tvevave aani tyavar zakan thevave aani pani ghetana lam dandi valya bhandane ghyave aani pani jaminipasun thodya var antravr thevle pahije

Manali Mane

Manali Mane

Gharatil pani saf thevnyasati pinyachya panyache bhande lahan tondache thevave tyavr zakan thevave pani ghenyasathi lamb dandi wala bhande thevave aani bhande he jamini pasun unchavr thevave

Nilima Tople

Nilima Tople

Gharatil pani saf thevnyasathi pani ukalun thand zalyavr lahan tondachya bhadyat otun tyavarati zakan thevave tasech pani ghetana lamb vagralyacha vapar karava v pani jaminipasun thodya unchivar thevave.

Kanchan Bhoir

Kanchan Bhoir

Gharatil Pani saf thevnyasati pinyachya panyache bhande bariktodachya bhandyat thevave tyavar zakan thevave Pani ghenyasadhi lam dandi valya bhandane ghave aani panyache bhande jaminipasun thode car thevale pahije.

Q. सिस्टरने बसंतील बाळाला पिण्यासाठी काय दिले?
जास्मीता आकरे

जास्मीता आकरे

हा विडिओ खूप छान आहे या मध्ये पिण्याचे पाणी कसे वापरले पाहिजे हे दिले आहे आणि कोणती काळजी घेतली पाहिजे हे देखील सांगितले आहे पाणी हे बारीक तोंडाच्या भांड्यात झाकून ठेवावे .आणि पाणी उकळून थंड करून प्यावे चलोरीने च्या गोळ्यांचा वापर करू शकतो त्याने जंतू मारतात आणि पाणी शुद्ध होते.

रोशनी शिंदे

रोशनी शिंदे

या विडिओ मध्ये पाण्याची स्वछता कशी ठेवावी हे सांगितले आहे त्या मध्ये पाणी हे लहान तोंडाच्या भांड्यात जण लावून ठेवावे आणि पाणी पिताना दांडी असलेल्या भांड्याचा वापर करावा .पाण्याचे भांडे हे जमिनी पासून वर ठेवावे पाणी हे उकळून आणि cholrine च्या गोळी वापरून नंतरच प्यावे जास्त आजार हे यानेच होतात म्हणून स्वछता ठेवावी.

Gautami Paste

Gautami Paste

sister ne basntila bala la pinyasathi ORS saf panyat mislun dayla sangitle aani zinchi 1 goli 14 divas swach panytun dayla sangitle

Anjana Thalekar

Anjana Thalekar

sister ne basntila bala la pinyasathi ors saf Panyat mislun dyayla sangitle aani zink chi 1 goli 14 divs swachh panya brobr dyayla sangitale.

Sarita Bhoir

Sarita Bhoir

Sister ne basantila balala pinyasathi ORS swach panyat misalun dyayla sangitle.aani zinc chi 1 goli 14 divas swach panyatun dyayla sangitle.

Swapnali Pagare

Swapnali Pagare

Sister ne basantila balala pinyasathi ORS swach panyat misalun dyayla sangitle.aani zinc chi 1 goli 14 divas swach panyatun dyayla sangitle.

Pranali Pagari

Pranali Pagari

Sister ne basantila balala pinyasathi ORS swach panyat misalun dyayla sangitle.aani zinc chi 1 goli 14 divas swach panyatun dyayla sangitle.

Kanchan Bhoir

Kanchan Bhoir

Sister ne basantila bala la pinyasathi ORS saf panyat mislun dyayla sangitale aani zinc chi ek goli 14 divas saf panyatun dyayla sangitli.

Pooja Shinde

Pooja Shinde

Sister ne basntila bala LA pinyasathi ors saf panyat mislun dyayala sangitle aani zink chi 1 goli 14 divs swach panyabrobr dyayala sangitle.

Q. शाळेतील मुलांना जंतुसंसर्ग व उलटी का होत होती?
स्वप्नाली पगारे

स्वप्नाली पगारे

हा विडिओ खूप छान आहे या मध्ये पिण्याचे पाणी कसे वापरले पाहिजे आणि कोणती काळजी घेतली पायजे हे सांगितले आहे . पाणी हे उकळून थंड करून पिले पाहिजे नाहीतर cholrine च्या गोळीचा वापर केला पाहिजे त्याने पाण्यातील जंतू नष्ट होतात पण हे लहान तोंडाच्या भांड्यातुक ठेवले पाहिजे झाकून . पिण्याचे भांडे हे जमीच्या वरती असले पाहिजे पाणी पिताना दांडी वाल्या भांड्याचा वापर केला पाहिजे या मुले जंतू पसरण्याची शक्यता कमी असते .

कीर्ती बुजारे

कीर्ती बुजारे

हा विडिओ खूप चांगला आहे या मध्ये आपल्याला सांगितले आहे कि पिण्याचे पाणी कसे असावे व कसे ठेवावे .पिण्याचे पाणी उकळून प्यावे हे या विडिओ मध्ये सांगितले आहे.

Roshni Shinde

Roshni Shinde

hatpampachya ajubajula bharpur kachara jma zala hota aani tyavarati paus padun to kachara kujun tyat kitanu tayar houn te jaminitun panyat jaun misalale aani te kharab Pani piun saletil mulana jantu sansarg v ulati hot Hoti

Gunjan Tople

Gunjan Tople

hatpampachya ajubajula bharpur kachara JAMA zala hota aani tyavarati paus padun to kachara kujun tyat kitanu tayar houn te jaminitun panyat jaun misalale aani te kharab Pani piun saletil mulana jantu sansarg v ulati hot Hoti

Pranali Pagari

Pranali Pagari

Hatapampachya ajubajula bharpur kachara jama zala hota aani tyavar ajun paus padun to kachara kujun that kitanu tyar houn te jaminitun panyat jaun te misalale aani te kharab pani piun shaletil mulana jantusansarg v ulatya hot hotya.

Manalai Mane

Manalai Mane

Hatpampachya ajubajula bharpur kachara jama zala hota aani tyavarti paus padun to kachara kujun tyat kitanu tayar houn jaminitun panyat jaun misale aani te kharab pani piun saletil mulana jantu sansarg v ulati hot hoti

Gauravi Chorghe

Gauravi Chorghe

Hatpampachya ajubajula bharpur kachara jama jhala hota aani tyavrti paus padun to kachara kujun tet kitanu tayar houn te jamunitun panyat jaunmisalale aani te kharab pani piun shaletil mulana jantusasarg v ultye hot hotye.

Q. अम्माजीने पाणी साफ व पिण्यायोग्य बनविण्यासाठी कोणती पद्धत सांगितली?
काव्या पाटील

काव्या पाटील

विडिओ खूप छान आहे त्यात असे समजावून सांगितले आहे कि पाण्याची स्वछता कशी ठेवली पायजे ,कोणत्या जागेवर ठेवले पाहिजे तसेच पाणी पिताना कोणती काळजी घेतली पाहिजे आणि cholirine च्या गोळ्यांचा काई परिणाम होतो हेही दाखवले आहे .पाणी घेताना लांब दांडीच्या भांड्याचा वापर करावा आणि झाकण काढल्यावर जमीवर ठेऊ नये याने जंतू पाण्यात जाण्याची शक्यता वाढते आणि त्याने आजारपण येते हे सांगितले आहे.

प्रणाली पगारे

प्रणाली पगारे

या विडिओ मध्ये पिण्याचे पाणी स्वच कसे ठेवावे हे सांगितले आहे.पिण्याचे पाणी हे लहान तोंडाच्या भांड्यात ठेवावे व ते पाणी झ्हाकून ठेवावे.त्या पाण्यात हाथ किंवा बोट घालू नये पाणी काढण्यासाठी लांब दांडीच्या भांड्याचा वापर करावा .किंवा चलोरीने टाकून पाणी शुद्ध करावे तसेच पिण्याचे पाणी जमिनीपासून थोडे उंचावर ठेवावे अशा प्रकारे पिण्याच्या पाण्याची स्वछता ठेवावी कारण पाण्या मुळेच जास्तीतजास्त आजार होतात.

Swapnali Pagare

Swapnali Pagare

Pani ukalun kiva chorine chya golya takun te pani sudha karne hya padhat sangitli aahe.

Manalai Mane

Manalai Mane

Pani uklun kiva panyat klorin chya golya takun te pani pave.

Pooja Shinde

Pooja Shinde

Pani uklun kiva panyamdhe clorin chi goli takun te pani pyave.hi pdhdt sangitli.

Nilima Tople

Nilima Tople

Aamajine Pani saf karnyasathi te Pani uklun ghene tasech panyat chlorin chi Goli takun Pani sudh karane hya padhati sangitala.

Kalyani Ghatal

Kalyani Ghatal

Pinyache pani ukalun ghave va panyat clorinchya golya takun te pani pyave

Sarita Bhoir

Sarita Bhoir

Pani uklun kiva panyat klorin chya golya takun te pani pave

Q. सिस्टरने पाणी तपासण्याची पद्धत सांगितली? व ती किती वेळ ठेवावी?
सुश्मिता जाधव

सुश्मिता जाधव

विडिओ मध्ये पाण्याची स्वछता कशी थेयची त्याबद्दल सांगितले आहे .पाण्याचे भांडे लहान असावे आणि त्यावर झाकण ठेवावे. पाणी हाथ घालून न घेता दांडी असणाऱ्या भांड्यांची घ्यावे पाण्याचे भांडे हे जमिनी पासून वरती असावे.

पूजा शिंदे

पूजा शिंदे

या विडिओ मध्ये पाण्याची स्वछता कशी ठेवावी हे सांगितले आहे .त्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे भांडे हे लहान तोंडाचे असावे आणि त्यावर झाकण ठेवावे आणि पाणी घेताना दांडी वाल्या भांड्याचा वापर करावा पिण्याचे भांडे हे जमितीनीपासून वरती ठेवावे . पिण्याचे पाणी हे उकळून किंवा chlorine टाकून प्यावे .पाण्याची वेळोवेळी तपासणी करावी.

Akshaya patil

Akshaya patil

Sisterane pani saf karnyasathi sangitale ki h2s test madhe pani 24 tas thevave the 24 tassat kharab pani kalya colour che hote tymule pani tapasta yete

Manalai Mane

Manalai Mane

Sistarane pani saf karnyasathi sagitale Ki 2test madhe pani 24tass thevave te 24 tassat kharab pani kalya colour che hote tyamule pani tapasta yete.

Kanchan Bhoir

Kanchan Bhoir

Sistarane Pani saf karnyasathi sangitale ki 2test madhe Pani 24tass thevave te 24 tassat kharab Pani kalya colour Che hote tyamule Pani tapasta yete.

Sarita Bhoir

Sarita Bhoir

Sistarane Pani saf karnyasathi sangitale ki 2test madhe Pani 24tass thevave te 24 tassat kharab Pani kalya colour Che hote tyamule Pani tapasta yete.

Gautami Paste

Gautami Paste

Sistarane Pani saf karnyasathi sangitale ki 2test madhe Pani 24tass thevavete 24 tassat kharab Pani kalya colour Che hote tyamule Pani tapasta yete.

Q.पाणी कोणकोणत्या गोष्टीने खराब होते?
सानिका पाटील

सानिका पाटील

या विडिओ मध्ये खूप चांगली माहिती दिली आहे.पिण्याचे पाणी कसे स्वच ठेवावे तसेच ते कशा पद्धतीनं ठेवावे पाण्यात कशा प्रकारचे किटाऊ पसरू शकतात त्यामुळे कोणते आजार होतात तसेच पाणी तपासण्याच्या पद्धती आणि पिण्यायोग्य बनवण्याची माहिती या मध्ये समजावून सांगितली आहे.

साई पाटील

साई पाटील

हा विडिओ खूप चांगला आहे .या मध्ये पिण्याचे पाणी कसे वापरले पायजे आणि त्याची स्वच्छता कशी केली पाहिजे जर पाणी दूषित असेल तर ते उकळून घ्यावे तसेच chlorine च्या गोळ्यांचा वापर करावा .या कलगी घेतल्यावर नक्कीच आपल्याला आजारापासून मुक्तता भेटेल हे या विडिओ मध्ये दाखवले आहे.

Akshaya Patil

Akshaya Patil

Pani ker kachra kujalyamule v rasayanik drave padharthamule kharab hote

Shushmita Jadhav

Shushmita Jadhav

Pani ker kachra kujalyamule v rasayanik drave padharthamule kharab hote.

Manalai Mane

Manalai Mane

Pani ker kachara kujalyamule te jantu panyat misaltat rasayanik drave padharthamule kharab hote.

Nilima Tople

Nilima Tople

Pani ker kachra kujalyamule v rasayanik drave padharthamule kharab hote.

Samiksha Desle

Samiksha Desle

Pani ker kachara kujlyamule tyatil jantu panyat misatat aani rasayanik padharthamule drave kharab hote.

Mansvi Fodse

Mansvi Fodse

Panyat kachara mix zalyas. kacharyatil jantu panyat misalalyas tasech rasaynik dravye padharthamule kharab hote.

Q. पिण्याचे पाणी नेहेमी कसे ठेवावे?
समीक्षा देसले

समीक्षा देसले

हा विडिओ खूप छान आहे या विडिओ मध्ये पाणी कसे वापरले पाहिजे कशी काळजी घेतली पायजे हे सांगितले आहे पाणी उकळून थंड करून मी पिले पाहिजे चलोरीने च्या गोळ्या पाण्यात टाकून पाणी पिले पाहिजे त्याने पाण्यातील जंतू नष्ट होतात. पण हे बारीक तोंड असलेल्या भांड्यात ठेवावे आणि झ्हाकून ठेवावे .पाण्याचे भांडे जमिनी पासून वरती ठेवावे आणि पाणी घेताना लांब दांडी असलेल्या भांड्याचा वापर करावा झजकन काढल्यास जमिनीवर ठेऊ नये त्याने जाणती झाकणाला लागून पाण्यात जाऊ शकतात ज्याने करून आपण आजारापासून आपला बचाव करू शकतो. हेच या विडिओ मध्ये सांगितले आहे.

Kirti Bujare

Kirti Bujare

Sisteane pani safkarnyassathi sagitale ki h2s test made pani 24 tass thevave 24 tasat kharap pani kale padhte

 Roshni Shinde

Roshni Shinde

Pinyache Pani nehami zakan band asave. pani nehami saf swach thevave. tasech pinyachya panyachi velo veli chachni karun ghyave tyamule pani pinya yogy aahe ka te samjte. Roshni Shinde: Pani ker kachra kujalyamule v rasayanik drave padharthamule kharab hote. Roshni Shinde: Sister ne pani saf karnyasati H2 S vial test hi padhat sangitli. ti 24 tas parynt thevavi.

Akshaya patil

Akshaya patil

Pinyache pani nehami zakan band asave pani nehami saf swach thevave tasech pinyachya panyachi satat chachani karat rahane jene karun te pani pinyachya laykiche aahe ki nahi he samjel.

Manalai Mane

Manalai Mane

Pinyache pani nehami zakan band asave pani nehami saf swach thevave tasech pinyachya panyachi satat chachani kartat rahane jene karun te pani pinyachya laykiche aahe ki nahi he samjel.

Pranali Pagari

Pranali Pagari

Pinyachya panyavr nehami zakan asave aani nehami swach thevave aani pinyache pani nehami bghayche swach aahe ka nahi he samjate.

Kalyani Ghatal

Kalyani Ghatal

Pinyache pani zakun thevalele asave. Pani swach &saf asave .tsech pinyacha panyachi satat chachani rahave .tyamule samjel ki he pani apalya pinyalayak aahe ki nahi

Samiksha Desle

Samiksha Desle

Pinyache pani nehami jhakn band asave pani nehami saf swach thevave tasech pinyachya panyachi sasat chachni karat rahane jene karun te pani pinyasathi yogya asel.

Kanchan Bhoir

Kanchan Bhoir

Pinyachya panyavr nehami zakan asave aani nehami swach thevave aani pinyache pani nehami bghayche swach aahe ka nahi he samjate.

Sarita Bhoir

Sarita Bhoir

Pinyache Pani nehami zakan band asave .Pani nehami saf swach thevave.tasech pinyachya panyachi satat chachani karat Rahane jene Karun te Pani pinyachya laykiche aahe ki nahi he samjel.

Voices from Field

Valid XHTML 1.0!